Towarzystwo J-elita » Spotkania 2012 r. Wrocław (14.01), Gdynia (24.01), Dąbrowa Górnicza (04.02), Kielce (05.02)

Spotkania 2012 r. Wrocław (14.01), Gdynia (24.01), Dąbrowa Górnicza (04.02), Kielce (05.02)

O konferencji i spotkaniu informacyjnym we Wrocławiu można przeczytać tutaj.

_____________________________________________________

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU POMORSKIEGO

Zarząd Oddziału Pomorskiego Towarzystwa „J-elita” zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału na dzień 24 stycznia 2011 roku (wtorek) w pierwszym terminie o 17:45. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, o godzinie 18:00, w Centrum Organizacji Samorządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Oddziału Pomorskiego
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału od dnia 6 grudnia 2010
5. Powołanie komisji skrutacyjnej
6. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału Pomorskiego
7. Wybór Delegatów Oddziału Pomorskiego na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa „J-elita”
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

W takcie spotkania odbędzie się wykład, który wygłosi mgr Karolina Slażewicz Koordynator Sieci Przychodni Swissmed

temat: Colitis Ulcerosa – choroba genetyczna czy cywilizacyjna (spojrzenie od strony pielęgniarskiej). Plan wykładu:

1. Etiologia choroby
2. Epidemiologia
3.Objawy
4.Diagnostyka
5.Leczenie
6.Problemy pielęgnacyjne pacjenta
7.Rola i znaczenie grup wsparcia

_____________________________________________________

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO

Zarząd Oddziału Śląskiego Towarzystwa „J-elita” zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału na dzień 04 lutego 2012 roku (sobota) w pierwszym terminie o godzinie 12:00. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, o godzinie 12:15, w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, ul.T.Kościuszki 25.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Oddziału Śląskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału od dnia 12 lutego 2011.
5. Przedstawienie programu działania Oddziału Śląskiego Towarzystwa na rok 2012.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Delegatów Oddziału Śląskiego na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa „J-elita”.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

_____________________________________________________

SPOTKANIE INFORMACYJNE W KIELCACH

Towarzystwo J-elita zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Nieswoistych Zapaleń Jelita (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) na spotkanie informacyjne z Prezesem Towarzystwa, Pawłem Staniewskim, w czasie którego będzie można dowiedzieć się o działaniach Stowarzyszenia, otrzymać wydawnictwa (Kwartalnik, poradniki, komiksy dla dzieci), a także zostać Członkiem J-elity.

Spotkanie, w czasie którego zapewniamy poczęstunek, odbędzie się 05.02.2012 o godz.16:00 w restauracji Pomodoro w Kielcach, ul. Piotrkowska 31.

____________________________________________________

NA SPOTKANIA ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE PRZYBYCIA:

mailowo biuro@j-elita.org.pl lub telefonicznie +48 695 197 144