Przejdź do treści

Projekt PFRON Niepełnosprawność nie musi ograniczać 2023/2024

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
zostało laureatem konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”, z dnia 31.10.2022 r., kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
Nazwa projektu: „Niepełnosprawność nie musi ograniczać”.

 

Towarzystwo „J-elita” jest beneficjentem grantu PFRON „Niepełnosprawność nie musi ograniczać”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres trwania projektu: od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Dofinansowanie projektu PFRON – 167 524,00 zł. 

Celem projektu polegającego na organizacji pobytu osób niepełnosprawnych połączonego z aktywnym wypoczynkiem jest uświadomienie chorym na NZJ, że sama choroba nie jest ograniczeniem, tylko kwestią jest organizacja tych aktywności przy uwzględnieniu potrzeb uczestników. Planowane spotkania mają służyć zwiększania ich aktywności życiowej i fizycznej.

Uczestnikami projektu są zarówno dzieci, jak i dorośli z aktualnym w chwili udziału w wydarzeniu orzeczeniem o niepełnosprawności. Jest on skierowany do wszystkich osób mających orzeczenie o niepełnosprawności, nie tylko tych u których nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) są główną przyczyną niepełnosprawności. Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, przy czym pierwszeństwo w udziale mają osoby będące członkami Towarzystwa ” J-elita” lub których bliscy są członkami Towarzystwa.

Wszystkie osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności uczestniczące w turnusach trwających do 7 dni oraz wyjazdach weekendowych będą miały sfinansowane wyjazdy. Uczestnicy muszą uiścić jedynie opłatę rezerwacyjną w kwocie: – przy wyjazdach trwających od 5 dni – 50 zł, zaś przy wyjazdach poniżej 5 dni – 30 zł. Maksymalny okres dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 7 dni. W sytuacji, gdy ten sam Uczestnik projektu bierze udział w kilku imprezach zaplanowanych w ramach projektu, łączny udział tego Uczestnika w turnusach i wyjazdach weekendowych nie może przekroczyć 7 dni. Stąd Uczestnik spływu kajakowego trwającego 4 doby, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może wziąć udział również w innych wydarzeniach, na które otrzyma dofinansowanie, ale pokryte zostaną koszty tylko za kolejne 3 dniu uczestnictwa w innym wydarzeniu.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć spotkań wyjazdowych na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego i małopolskiego, zgodnie z określonym harmonogramem. Wsparciem w okresie realizacji projektu  zostanie objętych 140 osób niepełnosprawnych (osób posiadających aktulane orzeczenie o niepełnosprawności).

Regulamin projektu, Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla projektu oraz Ramowy program spotkań dostępne są w pliku -> Regulamin-projektu-Niepełnosprawność-nie-musi-ograniczać (pdf)

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”, z dnia 31.10.2022 r., kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Nazwa projektu: „Niepełnosprawność nie musi ograniczać”. Okres trwania projektu: od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.