Przejdź do treści

Projekt PFRON – Kwartalnik „J-elita” 2023-2026

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
zostało laureatem konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”, z dnia 31.10.2022 r., kierunek pomocy 4: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.
Nazwa projektu: „Kwartalnik „J-elita” wydawany w formie papierowej i elektronicznej co kwartał”.

 

Towarzystwo „J-elita” jest beneficjentem grantu PFRON „„Kwartalnik „J-elita” wydawany w formie papierowej i elektronicznej co kwartał”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres trwania projektu: od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku. Projekt ma charakter cykliczny. Dofinansowanie łączne projektu PFRON – 282 295,00 zł. 

Celem projektu jest w zwiększenie świadomości na temat Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ) przez szerzenie wiedzy m.in medycznej, prawnej i o orzecznictwie, o prawach osób niepełnosprawnych, prawach pacjenta, itp a także pomoc chorym i ich bliskim w zaakceptowaniu NZJ oraz radzeniu sobie ze skutkami choroby w pracy/szkole/na uczelni. Ponad to zachęcanie chorych do codziennej aktywności, w tym uczestnictwa w działalności J-elity.

Głównymi beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne, chore na nieswoiste zapalenia jelita oraz osoby im bliskie: rodzice, rodzeństwo, współmałżonkowie, przyjaciele. Uczestnikami projektu jest także część zainteresowanych Użytkowników forum internetowego dla osób z NZJ znajdującego się pod adresem: https://j-elita.org.pl/forum/, odbiorcy strony internetowej Towarzystwa https://j-elita.org.pl/oraz odbiorcy profilu Towarzystwa na Facebooku https://www.facebook.com/TowarzystwoJelita/ i zamkniętej grupy dyskusyjnej Towarzystwa na Facebooku „Crohn i Colitis – wspólna sprawa” https://www.facebook.com/groups/chorobyjelita.

Kwartlanik  w wersji papierowej wysyłany jest do członków Towarzystwa „J-elita” na wskazany przez nich adres. Wersję papierową otrzymują także lekarze gastroenterolodzy oraz lekarze pierwszego kontakt. Kwartalnik jest dystrybuowany w czasie spotkań/konferencji organizowanych przez Towarzystwo dla pacjentów oraz w czasie konferencji medycznych przeznaczonych dla lekarzy, dlatego dostęp do niego mają uczestnicy tych spotkań. Dzięki dostępności Kwartalnika w gabinetach lekarskich, na oddziałach gastroenterologicznych, poradniach endoskopowych i  proktologicznych w wresji papierowej trafia on także do pacjentów tych klinik czy placówek medycznych. Wiele osób związanych czy zainteresowanych szerzeniem widzy na temat NZJ osobiście dostarcza Kwartalnik do swoich lekarzy, nauczycieli dzieci chorych, ich przyjaciół i grup rówieśniczych.

Wersja elektroniczna kwartlanika znajduję się na stronie internetowej https://j-elita.org.pl/dla-chorego/kwartalnik/.  Ponad to informacja o nowym numerze kwrtlanika wraz z linkiem zamieszczana jest na forum internetowym oraz na profilu głównym Towarzystwa na Facebooku. Posty udostępniane są również przez profile oddziałów terenowych oraz w zamkniętej grupie dyskusyjnej prowadzonej przez Towarzystwo na Facebooku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”, z dnia 31.10.2022 r., kierunek pomocy 4: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji. Nazwa projektu: „Kwartalnik „J-elita” wydawany w formie papierowej i elektronicznej co kwartał”. Okres trwania projektu: od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 marca 2026 roku.