Przejdź do treści

Pisma i apele

logo-Ministerstwo-Zdrowia

Postulaty koalicji organizacji pacjentów z NZJ do Ministra Zdrowia

Koalicja organizacji pacjenckich, działających na rzecz osób chorych na nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), w składzie: Towarzystwo „J-elita”, Stowarzyszenie „Apetyt na Życie”, Stowarzyszenie „Łódzcy Zapaleńcy” oraz Fundacja „EuropaColon Polska”, opracowała listę najpilniejszych potrzeb i postulatów środowiska pacjentów…
logo-Ministerstwo-Zdrowia

Piątka „J-elity” – o to apelujemy do Ministerstwa Zdrowia

Towarzystwo „J-elita” wystosowało 25 maja 2022 r. pismo do wiceministra zdrowia ds. polityki lekowej Macieja Miłkowskiego w sprawie realizacji postulatów środowiska pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Wskazaliśmy na pięć najważniejszych punktów: Ponawiamy apel…