Przejdź do treści

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok: 


Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zgodnie z Decyzją nr 288/2013 z dnia 08.08.2013 roku, Ministra Administracji i Cyfryzacji: 

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok: 


Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zgodnie z decyzją nr: DOA-SO-VII.5311.37.2013 z dnia 16.10.2013 roku, wydaną przez Prezydenta Miasta Łódź:

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok: 

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok: 

Sprawozdanie finansowe za 2010 rok: 

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok: 

Sprawozdanie finansowe za 2008 rok: 

Sprawozdanie finansowe za 2007 rok: