Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze strony j-elita.org.pl, naszego forum internetowego j-elita.org.pl/forum, Newslettera, będących członkami Towarzystwa „J-elita” oraz biorących udział w organizowanych przez Nas wydarzeniach i akcjach na rzecz chorych na NZJ. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszych serwisów i aplikacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Towarzystwo „J-elita” przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Niezależnie czy odwiedzasz stronę j-elita.org.pl, forum j-elita.org.pl/forum, korzystasz z Newslettera, jesteś członkiem Towarzystwa „J-elita”, bierzesz udział akcjach i wydarzeniach których organizatorem jest Towarzystwo „J-elita”, administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” z siedzibą w Warszawie na ul. Ks. Trojdena 4. 

W jakim celu i jak zbieramy dane osobowe?

W zależności od miejsca i przeznaczenia zbieramy dane osobowe które pozwalają Nam na:

 • realizację celów statutowych Towarzystwa „J-elita” (przesłanie deklaracji członkowskiej),
 • prawidłowe działanie strony j-elita.org.pl (korzystanie z serwisu),
 • możliwość aktywnego korzystania z forum j-elita.org.pl/forum (rejestracja i korzystanie z forum),
 • organizowanie imprez i wydarzeń przez Towarzystwo „J-elita” (udział w imprezach i wydarzeniach),
 • bycia informowanym o wydarzeniach związanych z działalnością Towarzystwa „J-elita” (korzystanie z usługi Newsletter i grup mailingowych),
 • organizowanie projektów grantowych w których mogą Państwo brać udział (udział w projektach).

Zbieramy też dane które są zapisywanie w postaci tak zwanych ciasteczek w przeglądarkach odwiedzających stronę j-elita.org.pl oraz forum j-elita.org.pl/forum.  Polityka prywatności dotycząca ciasteczek jest dostępna pod adresem: POLITYKA COOKIES

W jaki sposób chronione są zbierane dane?

Zarówno na stronie j-elita.org.pl jak i na forum j-elita.org.pl/forum połączenie ze stroną zabezpieczone jest certyfikatem SSL który potwierdza wiarygodność i bezpieczeństwo witryny. SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Dane dotyczące członków Towarzystwa „J-elita” są przechowywane w formie elektronicznej oraz papierowej z zachowaniem należytych zasad bezpieczeństwa i dostępu do tych danych wyłącznie dla osób upoważnionych oraz zgodnie ze wdrożoną polityką bezpieczeństwa.

Jaki jest czas przechowywania/przetwarzania moich danych osobowych?

W odniesieniu do usług Administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Dane osobowe członków Towarzystwa „J-elita” przechowywane są do czasu bycia członkiem Towarzystwa, a w przypadku wpłacenia przynajmniej jednej składki członkowskiej, przez 5 kolejnych lat od daty rezygnacji. 

Dane osób zarejestrowanych na forum j-elita.org.pl/forum będą przetwarzane do czasu posiadania konta na forum. W przypadku usunięcia konta użytkownika z powodu nieprzestrzegania regulaminu forum dane będą przetwarzane przez rok od podjęcia takiej decyzji przez obsługę forum.

W przypadku Newslettera dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody tj. wypisania się z usługi.

W każdej innej sytuacji informacja o czasie przechowywania/przetwarzania danych będzie opisana w informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Kontakt i zgłaszanie?

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub chcesz zgłosić nam chęć zmiany swoich danych, wyślij wiadomość na adres iod@j-elita.org.pl

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.