Strona główna » oddział dolnośląski

Kategoria: oddział dolnośląski

Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Dni Edukacji o NZJ w Katowicach i Wrocławiu ODWOŁANE

Towarzystwo „J-elita” informuje, że Dni Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelit, które zostały zaplanowane na sobotę 7 marca br.  w Katowicach i Wrocławiu nie odbędą się.

Decyzję taką podjęliśmy w trosce o chorych, na podstawie komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego, który w związku z koronawirusem rekomenduje odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

Dni Edukacji o NZJ – 7 marca 2020 r. – Wrocław

Serdecznie zapraszamy na Dni Edukacji do Wrocławia.

Data: 7 marca 2020 rok (sobota)
Miejsce: Wrocław, ul. Purkyniego 10, Radisson Blu Hotel
Start: godzina 10.00

Wykłady poprowadzą:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka –  Przeszczep flory jelitowej w NZJ – fakty i mity

dr n. med. Andrzej Stawarski – Objawy pozajelitowe w przebiegu NZJ

dr hab. n. med.  Maciej Guziński – Najlepsze i najbezpieczniejsze badania obrazowe w NZJ

dr n. med. Robert Dudkowiak – Nowości w programach lekowych w NZJ

dr Marek Skoczylas – Postępowania z przetokami okołoodbytniczymi w przebiegu NZJ

dr n. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska – Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych 

dr n. med.  Paweł Dębiński – Rola urologa w leczeniu NZJ

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia e-mail: oddzial.dolnoslaski@j-elita.org.pl

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ

Niedokrwistość w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Niedokrwistość, inaczej anemia, to najczęstsze z powikłań pozajelitowych nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ). Występuje znacznie częściej niż objawy związane z zapaleniem stawów, gałki ocznej czy zmianami skórnymi.

Zgodnie z danymi z literatury uważa się, że problem ten dotyczy nawet do 74 proc. pacjentów z NChZJ. Niedokrwistość stwierdzana jest częściej u pacjentów hospitalizowanych niż u leczonych ambulatoryjnie (odpowiednio ~68 proc. i ~16 proc.), co związane jest z aktywnością choroby podstawowej i potrzebą leczenia zaostrzenia w szpitalu. Istotnym wydaje się też fakt, że niedokrwistość występuje u około 42 proc. pacjentów w pierwszym roku od postawienia diagnozy NChZJ, a u 50 proc. pacjentów nawraca w przeciągu 10 miesięcy od zakończenia jej leczenia. Autorzy publikacji poświęconych tej tematyce niejednokrotnie zwracają uwagę na traktowanie anemii jako nieuniknionego powikłania NChZJ, z którym zwykle nic nie da się zrobić.

Zgodnie z definicją niedokrwistość to stan patologiczny, w którym liczba erytrocytów i ilość krążącej we krwi hemoglobiny są niewystarczające dla prawidłowego utlenowania tkanek i narządów. Anemię rozpoznajemy, gdy poziom hemoglobiny jest poniżej przyjętej dla płci i wieku normy. W przypadku osób dorosłych zgodnie z kryteriami WHO jest to stężenie hemoglobiny  poniżej 12 g/dl u kobiet niebędących w ciąży i poniżej 13 g/dl u mężczyzn. Pomocne w diagnostyce przyczyn niedokrwistości jest również oznaczenie stężenia żelaza, ferrytyny, witaminy B12, kwasu foliowego oraz stopnia saturacji transferryny – białka transportującego żelazo, których niedobory mogą być przyczyną niedokrwistości.

Objawy niedokrwistości to nie tylko typowe znane wszystkim symptomy, takie jak osłabienie i łatwa męczliwość, bladość skóry i błon śluzowych, tachykardia – przyśpieszony rytm serca, uczucie duszność, czy bóle lub zawroty głowy. Niedobór żelaza w organizmie wpływa również na zaburzenia zdolności uczenia się, zapamiętywania i koncentracji. Deficyt tego pierwiastka może wpływać na spadek libido i problemy ze snem. Zaburzenia funkcji poznawczych, a ponadto objawy świadczące o depresji czy manii, zmienność nastroju, urojenia wystąpić mogą w przypadku dwóch pozostałych typów niedokrwistości niedoborowych czyli związanych z deficytem witaminy B12 lub/i kwasu foliowego. W przypadku niedoboru witaminy B12 obserwuje się ponadto objawy neurologiczne, takie jak drętwienie kończyn i mrowienie rąk i stóp, niestabilność chodu, czy zaburzenia wzroku.

Określenie przyczyny, czyli tzw. etiologii anemii w NChZJ, która może być nie tylko następstwem utraty krwi ze zmienionej chorobowo błony śluzowej przewodu pokarmowego, ma znaczenie w wyborze odpowiedniego schematu leczenia. Deficyt żelaza może być także następstwem nieprawidłowo zbilansowanej/nieracjonalnej diety stosowanej przez pacjentów z NChZJ lub po prostu konsekwencją unikania posiłków z obawy przed nasileniem objawów ze strony przewodu pokarmowego. Istotna jest również aktywność choroby zapalnej jelit, która w okresie zaostrzenia, za pośrednictwem białka o nazwie hepcydyna, wpływa na zahamowanie wchłaniania żelaza w dwunastnicy oraz początkowym odcinku jelita czczego. Znacznie rzadziej na rozwój niedokrwistości u pacjentów z NChZJ wypływ ma stosowana farmakoterapia. Należy pamiętać, że efektem ubocznym sulfasalazyny może być hemoliza czyli rozpad erytrocytów, aplazja szpiku kostnego oraz zaburzenia wchłaniania kwasu foliowego. Uszkodzenie szpiku kostnego oraz zmniejszone wchłanianie kwasu foliowego wystąpić mogą również w przypadku stosowania w leczeniu metotreksatu. Hamowanie czynności szpiku kostnego odpowiedzialnego m.in. za produkcje krwinek czerwonych powodować mogą leki z grupy tiopuryn, czyli stosowane w NChZJ azatiopryna lub 6-merkaptopuryna.

Etiologia niedokrwistości w przebiegu NChZJ ma tym samym najczęściej złożony charakter, a kluczowym czynnikiem patologicznym wpływającym na jej rozwój jest aktywność wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (wzjg) czy choroby Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C). Obecność stanu zapalnego i związane z nim zaostrzenie choroby przekłada się na występowanie krwawienia ze zmienionej chorobowo błony śluzowej jelit oraz wytwarzanie w organizmie większej ilości hepcydyny.

Prawidłowo prowadzona diagnostyka, wywiad chorobowy oraz monitorowanie leczenia jest istotne w profilaktyce oraz rozpoznawaniu niedokrwistości w tej grupie chorych.

Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego sposobu leczenia. Decyzje co do zastosowania chociażby preparatów żelaza doustnych czy też dożylnych mają swoje uzasadnienia i możliwości zrealizowania w codziennej praktyce. W przypadku preparatów doustnych żelaza obserwować można działania niepożądane, takie jak biegunka, zaparcie, czy bóle brzucha. Powyższe objawy w okresie zaostrzenia choroby podstawowej przyczyniają się do pogorszenia komfortu funkcjonowania pacjentów z wzjg czy ch.L-C. Ponadto przyswajanie żelaza ze światła przewodu pokarmowego w fazie zaostrzenie NChZJ wydaje się znacznie ograniczone w związku z działaniem hepcydyny. Najefektywniejszą formą uzupełniania niedoboru żelaza w przypadku współistnienia niedokrwistości chorób przewlekłych jest dożylne podanie tego pierwiastka. W przypadku takiego sposobu leczenia także wystąpić mogą skutki uboczne. Do najpoważniejszych z działań niepożądanych dożylnego leczenia żelazem należą wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli i niedociśnienie. Dlatego najbezpieczniejsze jest podawanie tych kroplówek w warunkach szpitalnych. Stosowane obecnie preparaty żelaza cechują się jednak dużym stopniem bezpieczeństwa, a tym samym działania niepożądane występują rzadko. Aby rozpocząć leczenie dożylnymi preparatami żelaza należy spełniać związane z tym kryteria. Zgodnie z wytycznymi ECCO oraz rekomendacjami Grupy Roboczej Krajowego Konsultanta w dziedzinie Gastroenterologii, dożylną suplementację żelaza w leczeniu anemii należy zastosować u pacjentów z ciężkim rzutem NChZJ, w sytuacji niedokrwistości z poziomem żelaza poniżej 10 g/dl, w przypadku wykazanej w przeszłości nieskuteczności lub nietolerancji doustnych preparatów tego pierwiastka oraz w trakcie terapii erytropoetyną.

Cel, do którego należy dążyć, to skuteczne leczenie niedokrwistości, co przekłada się na poprawę jakości życia pacjentów z NChZJ. Poprawa komfortu życia, tak ważna dla osób przewlekle chorych, osiągana jest w efekcie leczenia anemii w tej grupie pacjentów, niezależnie od klinicznej aktywności choroby podstawowej. Ponadto prawidłowo prowadzone leczenie anemii pozwala na optymalizację terapii oraz obniżenie całkowitych kosztów leczenia choroby.

dr n. med. Robert Dudkowiak
Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dzień Edukacji o NZJ we Wrocławiu

Dzień Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelit, który odbył się 1 czerwca 2019 r. we Wrocławiu, przyciągnął sporą liczbę zainteresowanych z miasta i regionu.

Spotkanie odbyło się w Hotelu Radisson Blu. Pierwszy wykład, na temat szczepień w NZJ, wygłosiła dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz z Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelegentka podkreśliła jak ważne jest szczepienie osób z najbliższego otoczenia chorych, którzy nie mogą się szczepić m.in. przeciwko odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej. Są to bowiem żywe szczepienia, czyli osłabione wirusy, które u osób leczonych immunosupresyjnie mogą się aktywować. Szczepienie osób, z którymi stykają się na co dzień osoby z NZJ zabezpiecza je przed zarażeniem się tymi chorobami i ich powikłaniami.

Niezwykle ciekawe i ważne dla pacjentów było wystąpienie prezesa Oddziału Dolnośląskiego „J-elity” dr n. med. Roberta Dudkowiaka z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu. Przedstawił on programy lekowe w NZJ refundowane przez NFZ, czyli możliwości skorzystania z leczenia biologicznego.

O nadziejach, jakie w nowych lekach pokładają specjaliści i pacjenci opowiedział z kolei dr hab. n. med. Jarosław Leszczyszyn, gastroenterolog i chirurg. Mówił on o badaniach klinicznych nowych preparatów w NZJ w Polsce i na świecie. O zmianach skórnych towarzyszących NZJ opowiedział dr n. med. Piotr Nockowski z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii USK, natomiast dr n. med. Monika Kukulska z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii USK wystąpiła z prelekcją „NZJ a ciąża”. Kolejnym wykładowcą był dr n. med. Sławomir Chomik, który przedstawił aplikację mobilną wspierającą pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Na zakończenie Joanna Sieniuc z firmy Pharmabest opowiedziała o probiotykach wspomagających leczenie.

Tematyka poruszona w ramach wykładów cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego wyrazem była aktywna dyskusja po każdej z sesji. Pomocy w udzielaniu odpowiedzi na nurtujące pacjentów pytania, poza prelegentami, udzielała Pani Profesor Elżbieta Poniewierka,  kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii we Wrocławiu.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom, wolontariuszom oraz gościom, którzy przybyli na nasze spotkanie.

Specjalne podziękowania należą się prof. Elżbiecie Poniewierce i dr Robertowi Dudkowiakowi, głównym inicjatorom tegorocznego Dnia Edukacji we Wrocławiu.

red.

Dni Edukacji we Wrocławiu 01.06.2019

Serdecznie zapraszamy na Dni Edukacji do Wrocławia.

Data:  1 czerwca 2019 rok (sobota)
Miejsce:  Wrocław, ul. Purkyniego 10, Radisson Blu Hotel
Start: godzina 10.00

Wykłady poprowadzą:

dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
Szczepienia w NZJ

dr n. med. Robert Dudkowiak
Programy lekowe w NZJ refundowane przez NFZ

dr hab. n. med. Jarosław Leszczyszyn
Badania kliniczne nowych leków w NZJ w Polsce i na świecie

dr n. med. Piotr Nockowski
Zmiany skórne w przebiegu NZJ

dr n. med. Monika Kukulska
NZJ a ciąża

dr n. med. Sławomir Chomik
Aplikacja mobilna wspierająca pacjentów z NZJ

mgr Joanna Sieniuc
Nasi sprzymierzeńcy – Vivomixx

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia e-mail: oddzial.dolnoslaski@j-elita.org.pl

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ

Dni Edukacji o NZJ – 10 marca 2018 r. Wrocław

Serdecznie zapraszamy na Dni Edukacji do Wrocławia.

Data:  10 marca 2018 rok (sobota)
Miejsce:  Wrocław, ul. Purkyniego 10, Radisson Blu Hotel
Start: godzina 10.00

Wykłady poprowadzą:

dr n. med. Patryk Woytala
Manifestacje stawowe w NZJ

lek. med. Roma Roemer-Ślimak
Pacjent z NZJ w praktyce lekarza rodzinnego

dr n. med. Marcin Zawadzki
Chirurg Twój wróg? czyli o leczeniu operacyjnym NZJ

dr Anna Jeleń
Wpływ stresu na NZJ

dr n. med. Robert Dudkowiak
Niedokrwistość w NZJ

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
Zaburzenia gospodarki mineralno-witaminowej u pacjentów z NZJ

lek. med. Bernardeta Fryśna
Czy wiemy już wszystko o leczeniu Colitis Ulcerosa?

mgr Ewelina Kamińska
Naturalni sprzymierzeńcy – probiotyki dla zdrowia jelit

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia e-mail: oddzial.dolnoslaski@j-elita.org.pl

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału Dolnośląskiego
Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ

 

Dni Edukacji o NZJ – 11 marca 2017 r. Wrocław

Serdecznie zapraszamy na Dni Edukacji do Wrocławia.

Data: 11 marca 2017 r. (sobota)
Miejsce:
Radisson Blu Hotel, ul. Purkyniego 10, Wrocław
Start: godzina 10.00

Zaproszenie na konferencję prof. Paradowskiego – Wrocław

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”zapraszają na kolejne spotkanie 17 października 2015, ul. Borowska 211, Sala Wykładowa Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego

Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii prof. dr hab. Leszek Paradowski,  Kierownik II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia prof. dr hab. Barbara Iwańczak, Stowarzyszenie J-elita Natalia Miklas.
Komitet Naukowy Konferencji

Przewodniczący:

prof. dr hab. Barbara Iwańczak
prof. dr hab. Leszek Paradowski
Członkowie:
Dr med. Abdulhabib Annabhani
Dr med. Agnieszka Borys-Iwanicka
lek. Robert Dudkowiak
mgr Małgorzata Jackowska-Adamska
dr n. przyr. Maria Jasińska
dr med. Radosław Kempiński
dr med. Elżbieta Krzesiek
lek. Monika Kukulska
dr med. Małgorzata Manelska
mgr Beata Marczak-Karpina
dr hab. Agata Mulak
dr med. Katarzyna Neubauer
dr farm. Alicja Noculak-Palczewska
lek. Małgorzata Niedzielska
lek. Magdalena Panek-Jeziorna
dr hab. Elżbieta Poniewierka prof. UM
dr med. Tomasz Pytrus
dr med. Jarosława Semianów-Wejchert
dr med. Adam Smereka
lek. Izabela Smoła
mgr Renata Stępień
dr med. Ewa Waszczuk
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
dr med. Barbara Woźniak-Stolarska
Program Konferencji
godz.9.00 – 13.00
– dr hab. Agata Mulak: Fizjologiczna rola jelit u człowieka.
– dr med. Radosław Kempiński i dr med. Tomasz Pytrus: Badania endoskopowe u chorych na nieswoiste zapalenia jelit.
– dr Maria Jasińska i dr med. Małgorzata Manelska: Badania laboratoryjne w nieswoistych zapaleniach jelit.
– prof. dr hab. Barbara Iwańczak i dr med. Elżbieta Krzesiek: Niedokrwistość w nieswoistych zapaleniach jelit.
– mgr Renata Stępień: Opieka nad stomią.
– mg Małgorzata Jackowska-Adamska: Problemy socjalne i społeczne chorych na nieswoiste zapalenia jelit.
– prof. dr hab. Leszek Paradowski: Badania kliniczne leków.
– dr med. Adam Smereka: Powikłania farmakoterapii w nieswoistych zapaleniach jelit.
– dr Katarzyna Neubauer i dr Alicja Noculak-Palczewska: Ziołolecznictwo  w nieswoistych zapalenia jelit.
– dr med. Agnieszka Borys- Iwanicka i dr med. Jarosława Semianów-Wejchert: Żywienie sztuczne w nieswoistych zapaleniach jelit.
– dr hab. Dorota Waśko-Czopnik: Rola wapnia w organizmie.
– Michał Brokos i Magdalena Poleszczuk: Wypoczynek letni organizowany przez Stowarzyszenie J-elita.
– Alina Soińska: Plany Stowarzyszenia J-elita na 2016.

Dni Edukacji o NZJ 2015 r. Wrocław

Serdecznie zapraszamy osoby chore, ich bliskich oraz wszystkich zainteresowanych tematyką NZJ na Dni Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelita do Wrocławia.

Konferencja odbędzie się 7 marca 2015 r. o godz. 10:00 w Hotelu im. Jana Pawła II przy ul. Świętego Idziego 2 (Ostrów Tumski) we Wrocławiu.

Miejsce: Hotel im. Jana Pawła II, ul. Świętego Idziego 2 (Ostrów Tumski)
Start: godz. 10:00

Wykłady poprowadzą:

 • dr n. med. Anna Zmarzły
  „Interwencja żywieniowa u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit”
 • dr n. med. Piotr Czopnik
  „Leczenie chirurgiczne chorób zapalnych jelit- wskazania, metody operacyjne, wczesne i odległe wyniki leczenia „
 • mgr Małgorzata Skotnicka
  „MODULEN – nowość w leczeniu żywieniowym pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna”
 • dr n. med. Andrzej Stawarski
  „Aktualne możliwości leczenia biologicznego u pacjentów z NZJ w Polsce”
 • dr hab. n. med. Ernest Kuchar
  „Brak chorób – krótkie życie, przewlekła choroba – długie życie”
  Ile jest prawdy w w starym chińskim przysłowiu?
 • mgr Joanna Juszczak
  „VSL# 3 w leczeniu NZJ”

10981355_445706442248418_3081897906910760672_n

Dolnośląskie spotkanie nt. żywienia w NZJ we Wrocławiu

Oddział Dolnośląski Towarzystwa „J-elita” serdecznie zaprasza na spotkanie na temat Żywienia w Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelita.

TERMIN: 16.12.2014 r. (wtorek)
GODZINA: 17:30
MIEJSCE: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego przy
ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
Sala 3.48 (II piętro- wjazd szklaną windą po lewej stronie od wejścia głównego na część administracyjną).

PROGRAM SPOTKANIA:
17:30 – 17:55 „Zalecenia żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit” dr n.med. Anna Zmarzły –  kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu.

17:55-18:20 „Czynniki środowiskowe w nieswoistych zapaleniach jelit” dr n. med. Katarzyna Neubauer – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego, ul. Borowska 213 we Wrocławiu.

18:20-18:45
„Wspomaganie żywienia w chorobach jelit” mgr Małgorzata Skotnicka – doradca ds. Żywienia Specjalistycznego Nestle Health Science

18:45-19:00 Dyskusja

Przewidywane zakończenie spotkania- godz. 19:00.

WSTĘP WOLNY

Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszamy!

Newsletter