Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » W Sejmie o opiece koordynowanej, czyli centrach leczenia pacjentów z NZJ

W Sejmie o opiece koordynowanej, czyli centrach leczenia pacjentów z NZJ

Opieka koordynowana nad pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit poprawi jakość leczenia i zmniejszy koszty opieki nad chorymi – przekonywała w Sejmie prof. Grażyna Rydzewska. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zapowiedział, że resort chce jak najszybciej wdrożyć zaproponowane rozwiązania.

Raport „Model opieki koordynowanej nad pacjentem z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit” został przedstawiony 10 października 2017 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. Zaprezentowała go prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG) prof. Grażyna Rydzewska wraz z grupą specjalistów z PTG oraz Fundacji Eksperci dla Zdrowia.

Na poprzedzającej spotkanie zespołu konferencji prasowej pani profesor oszacowała, że na nieswoiste choroby zapalne jelit może chorować w Polsce nawet 200-250 tys. osób. Choroba w większości dotyka młodych ludzi. Jest ciężka i nieuleczalna. – Nasz model polega właśnie na stworzeniu centrów lepszego, kompleksowego leczenia dla tych chorych, gdzie w jednym ośrodku pacjent będzie miał dostęp do gastroenterologa, radiologa, chirurga, dietetyka, psychologa, poradni stomijnej, gdzie będzie miał wsparcie żywieniowe – oświadczyła prof. Rydzewska. Opieka koordynowana ma obejmować zarówno leczenie szpitalne – w kilkudziesięciu ośrodkach, które mają mieć fachowy personel, odpowiedni sprzęt i  dostęp do terapii biologicznej, jak i leczenie ambulatoryjne w poradniach przyszpitalnych. Zgodnie z jej założeniami w razie potrzeby pacjent powinien mieć możliwość kontaktu z wyspecjalizowaną pielęgniarką lub lekarzem z ośrodka i skorzystać z infolinii. Centra opieki powinny też zajmować się edukacją pacjentów.

Dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego zwrócił uwagę, że koordynacja opieki nad pacjentem z NZJ umożliwia racjonalne wydatkowanie środków z budżetu państwa. ZUS wydaje rocznie około 50 mln zł na świadczenia dla osób cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Średni pobyt chorych na zwolnieniu lekarskim to ponad 30 dni w roku. Lepiej leczeni pacjenci będą aktywni zawodowo i nie będą musieli korzystać ze zwolnień i świadczeń społecznych.

Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz pochwalił ekspertów za przedstawienie propozycji, które wychodzą naprzeciw założeniom resortu. – Dziękuję za tę inicjatywę. Będziemy się starali, żeby ona jak najszybciej znalazła możliwość wdrożenia, na terenie całego kraju, czy na zasadzie pilotażu. Jest to coś, na czym nam bardzo zależy  – stwierdził.  

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów prof. Rydzewska mówiła również o badaniu kalprotektyny w kale, którego nie ma w koszyku świadczeń gwarantowanych. – To bardzo proste badanie. Jeżeli wyniki są prawidłowe, to znaczy, że pacjent jest w remisji i nie trzeba robić kosztownych badań endoskopowych (kolonoskopii – przyp. red.) – tłumaczyła.

Tombarkiewicz oznajmił, że jest szansa na dodatkowe finansowanie opieki koordynowanej dla pacjentów  z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, zabiega też o wprowadzenie badania kalprotektyny do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Prezes honorowa Towarzystwa „J-elita” Małgorzata Mossakowska stwierdziła, że chorzy długo czekają na wprowadzenie opieki koordynowanej i wyraziła nadzieję, że zostanie ona wdrożona.  Zauważyła, że pierwsze ośrodki kompleksowej opieki – w warszawskim Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW (stworzony przez prof. Rydzewską) oraz w Bydgoszczy (stworzony przez dr hab. Marię Kłopocką) – powstawały oddolnie, dzięki zaangażowaniu i pasji lekarzy. To one leczą najtrudniejsze przypadki chorych. Głos zabrała również prof. Agnieszka Dobrowolska ze szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu. – Istnieją możliwości terapii, ale nie wszyscy mają do nich dostęp. Wiedze nie dociera do wszystkich ośrodków. Stąd też konieczność stworzenia wysokospecjalistycznych interdyscyplinarnych ośrodków, które doprowadziłyby do tego, że mniej pacjentów kończyłoby z objawami kalectwa przewodu pokarmowego, wynikającego z niefachowego postępowania  lekarskiego w jednostkach, które nie są do tego przygotowane – tłumaczyła.

Podsumowujący spotkanie przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów poseł Krzysztof Ostrowski – który jest praktykującym lekarzem – wyraził uznanie dla twórców modelu opieki koordynowanej i zaapelował do wiceministra Tombarkiewicza i rządu o jego wprowadzenie.

Model opieki koordynowanej nad pacjentem z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit – do pobrania ze strony PTG

hoł

Autorzy dokumentu
Członkowie grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroentterologii ds. Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit:

prof. dr hab. Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska, dr hab. Piotr Eder, prof. dr hab. Maciej Gonciarz, prof. dr hab. Maria Kłopocka, dr Michał Łodyga, prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas, prof. dr hab. Piotr Radwan, dr Dawid Szkudłapski, mgr Paulina Panufnik – dietetyk, dr n. hum. Martyna Głuszek-Osuch – psycholog, mgr Magdalena Golik – pielęgniarka

Eksperci ochrony zdrowia:
Jarzy Gryglewicz – Uczelnia Łazarskiego, Marzena Domańska-Sadynica – Prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia

Współpraca:
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, Stowarzyszenie Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Apetyt na Życie”

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!