Towarzystwo J-elita » Gabinet terapii biologicznej w Prokocimiu już otwarty

Gabinet terapii biologicznej w Prokocimiu już otwarty

W Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia od wielu lat leczone są dzieci z chorobami zapalnymi jelit. Aby zapewnić im jak najlepsze warunki leczenia, klinika podjęła starania o stworzenie warunków do szczególnego nadzoru terapii dla tej grupy chorych.

– Udało się przeprowadzić modernizację jednej ze szpitalnych sal, w której powstał nowoczesny, doskonale wyposażony, 3-łóżkowy Gabinet Terapii Biologicznej, w którym mali pacjenci będą mogli w komfortowych warunkach przyjmować terapię biologiczną (czytaj w pigule) – mówi Magdalena Oberc, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Obecnie pod opieką lekarzy w krakowskim dziecięcym szpitalu jest około 20 pacjentów. Leczenie polega na podawaniu odpowiednich dawek leku pod nadzorem specjalnie przeszkolonego zespołu medycznego. – Pierwszy etap leczenia – indukcja remisji – trwa około 6 tygodni i wiele dzieci ze względu na nasilenie objawów choroby przez cały okres terapii indukcyjnej musi pozostawać w szpitalu. Po pozytywnym zakończeniu tego etapu leczenia terapia powinna być kontynuowana w odstępach co 8 tygodni – mówi rzeczniczka

Dzięki terapii biologicznej pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna i niekiedy z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, cierpiący na niezwykle uciążliwe dolegliwości ze strony układu trawiennego, mają możliwość powrotu do zdrowia, obowiązków szkolnych i normalnego funkcjonowania dowiadujemy się od rzeczniczki szpitala.

Jej zastosowanie u wybranych pacjentów nie tylko łagodzi przebieg chorób zapalnych jelit podnosząc zdecydowanie jakość życia chorych, ale także zapobiega niektórym powikłaniom oraz umożliwia uniknięcie ciężkich i okaleczających operacji częściowego usunięcia jelit. Leczenie biologiczne zdecydowanie skraca okres hospitalizacji oraz zmiejsza objawy choroby.


Choroba Leśniowskiego-Crohna to przewlekły stan zapalny występujący w ścianach przewodu pokarmowego. Zmiany zapalne mają charakter ogniskowy, obszary zmienione chorobowo zwykle są oddzielone od siebie odcinkami zdrowymi. Choroba dotyka przede wszystkim ludzi młodych, w wieku 20-40 lat, kobiety i mężczyzn, chorują jednak na nią również dzieci. Szacuje się, że liczba osób chorych w Polsce może wynosić nawet 17 000. Z terapii biologicznej, która jest standardem leczenia na świecie, w Polsce korzysta tylko ok. 600 pacjentów, w tym zaledwie ok. 100 dzieci. Wśród leków biologicznych jedynym zarejestrowanym w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci jest infliksymab.

W Polsce leczenie biologiczne najciężej chorych dzieci z jedną z postaci nieswoistych zapaleń jelit – chorobą Leśniowskiego-Crohna jest finansowane w ramach programu terapeutycznego Narodowego Funduszu Zdrowia.