Dziesięć godzin. Tyle z chorobą Leśniowskiego-Crohna (chLC) zmagali się lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, którzy przyjęli zaproszenie Towarzystwa „J-elita” do udziału w drugiej edycji akcji In Their Shoes (Postaw się na ich miejscu). Uczestnicy poczuli się tak,  jak tysiące Polaków, którzy próbują normalnie żyć, pracować lub uczyć się, pomimo problemów związanych z objawami nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ).

Zobacz online