Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% procent

1 procent

Wsparcie na Zakup Leków

Zakończenie Projektu Kart Zdrowia „Misja – remisja! 2.0

Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” informuje, że w dniu 15.01.2019 roku zakończyliśmy projekt wsparcia w zakupie leków „Misja – remisja! 2.0”.

W ramach projektu rozdano karty na zakup leków o łącznej wartości 60 800 zł. Pomoc trafiła do 76 różnych beneficjentów, a łącznie wsparcia udzielono 97 razy. Wsparcie otrzymały osoby chore na nieswoiste zapalenia jelita lub członkowie ich rodzin, znajdujące się w trudnej życiowo lub materialnie sytuacji.

Projekt został zrealizowany w ramach VI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu: fundacja.doz.pl/projekty/granty.

 

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zostało Laureatem VI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2018 zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Nasze Towarzystwo znalazło się w gronie 49 organizacji, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Wspólny projekt z DOZ Fundacją dbam o zdrowie będzie realizowany po raz szósty, jego budżet w wysokości 62 400 zł przekazany zostanie w postaci kart pozwalających na zakup leków i wyrobów medycznych dla najbardziej potrzebujących, chorych osób.

Projekt „Misja – remisja! 2.0” dedykowany będzie dzieciom, osobom niepełnosprawnym, osobom przewlekle chorym, bezdomnym, seniorom oraz rodzicom i opiekunom prawnym samotnie wychowującym chore dzieci, będącym członkami Towarzystwa, pozostającym na dzień złożenia wniosku w trudnej sytuacji materialnej, a jego realizacja będzie trwać do 31.01.2019 r. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta łącznie 80-90 podopiecznych Towarzystwa „J-elita”.

Szczegółowe informacje o projekcie, Regulamin ubiegania się o wsparcie na zakup leków i wyrobów medycznych oraz Wniosek dostępne są na naszej stronie internetowej www. j-elita.org.pl/wsparcie-na-zakup-lekow/

Załączniki do pobrania:

Polub nas!

Polub nas!

Przekaż 1% procent

1 procent

Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę