Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Wsparcie na Zakup Leków

Zakończenie Projektu Kart Zdrowia  „Misja – remisja! 2.1”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” informuje, że w dniu 15.01.2020 roku zakończyliśmy projekt wsparcia w zakupie leków „Misja – remisja! 2.1”.

W ramach projektu rozdano karty na zakup leków o łącznej wartości  60 700 zł. Pomoc trafiła do 85 różnych beneficjentów, a łącznie wsparcia udzielono 108 razy. Wsparcie otrzymały osoby chore na nieswoiste zapalenia jelita lub członkowie ich rodzin, znajdujące się w trudnej życiowo lub materialnie sytuacji.

Projekt został zrealizowany w ramach VII edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu:  https://dozfundacja.pl/granty/.

_____________________________________

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zostało Laureatem VII edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2019 zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Nasze Towarzystwo znalazło się w gronie  organizacji które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Wspólny projekt z DOZ Fundacją dbam o zdrowie będzie realizowany po raz siódmy, jego budżet w wysokości 60 700 zł przekazany zostanie w postaci kart pozwalających na zakup leków i wyrobów medycznych dla najbardziej potrzebujących, chorych osób.

Projekt „Misja – remisja! 2.1” dedykowany będzie dzieciom, osobom niepełnosprawnym, osobom przewlekle chorym, bezdomnym, seniorom oraz rodzicom i opiekunom prawnym samotnie wychowującym chore dzieci, będącym członkami Towarzystwa, pozostającym na dzień złożenia wniosku w trudnej sytuacji materialnej, a jego realizacja będzie trwać do 30.01.2020 r. W ramach projektu ze wsparcia skorzysta łącznie 70-80 podopiecznych Towarzystwa „J-elita”.

„Projekt został zrealizowany w ramach VII edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat Konkursu: fundacja.doz.pl/projekty/granty”.

Załączniki do pobrania:

W związku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków z dniem 28-11-2019 nie ma możliwości składani wniosków.

Newsletter