Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Objawy kliniczne

Objawy nieswoistego zapalenie jelita są bardzo często niespecyficzne, co dodatkowo utrudnia rozpoznanie. Czasami objawy pozajelitowe wyprzedzają w czasie pojawienie się symptomów charakterystycznych dla chL-C lub wzjg.

W przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna najczęściej obserwuje się bóle brzucha, lokalizujące się w 1/3 przypadków w prawym dole biodrowym, co może imitować zapalenie wyrostka robaczkowego szczególnie, gdy bólom mogą towarzyszyć objawy otrzewnowe Dość często wyczuwalny jest również opór w tym miejscu. Błędne rozpoznanie prowadzi dość często interwencji chirurgicznej w celu usunięcia wyrostka i dopiero badanie histopatologiczne pobranej w trakcie zabiegu tkanki pozwala na postawienie prawidłowej diagnozy.

Bóle, o różnym nasileniu mogą mieć także charakter kolkowy lub pseudowrzodowy. U wielu chorych nasilają się w trakcie posiłku lub bezpośrednio po jego spożyciu. Często występują nudności, wymioty, wzdęcia brzucha i uczucie pełności po posiłkach oraz przelewania się treści jelitowej. Biegunka występująca u większości chorych jest zwykle wodnisto-śluzowa, i w przeciwieństwie do wzjg dość rzadko zawiera domieszkę krwi.. Dość charakterystyczne są zmiany pojawiające się w okolicy odbytu. Mogą to być szczeliny, przetoki, ropnie, które występują przy zajęciu jelita grubego oraz jednocześnie jelita grubego i cienkiego, rzadziej zaś pojawiają się, gdy procesem chorobowym objętye jest tylko jelito cienkie. Ponieważ chL-CU może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego, czasami pierwszymi objawami mogą być afty (afty Suttona), niektórych także zmiany zapalne żołądka, druynastnicy lub przełyku. są niektórych dzieci choroba zaczyna się zmianami aftowymi Na skutek rozwoju procesu zapalnego możliwe jest powstanie niedrożności jelita cienkiego lub grubego.

Choroba najczęściej rozpoczyna się mało charakterystycznymi objawami szczególnie u dzieci bywają one mylące, tym bardziej, że do niedawna występowała ona u nich niezwykle rzadko. Objawy ogólne takie jak gorączką, utrata apetytu, osłabienie, złe samopoczuciem, czy chudnięcie oraz zatrzymanie wzrostu u dzieci, często towarzyszą lub nawet wyprzedzają objawy jelitowe. W przypadku choroby umiejscowionej w jelicie cienkim na skutek zaburzenia wchłaniania pokarmu częściej dochodzi do znacznej utraty masy ciała, znacznie opóźnienie rozwoju fizycznego (zwłaszcza wzrostu) i płciowego, wieku kostnego, a także do licznych niedoborów pokarmowych będących np. przyczyną anemii (patrz badania laboratoryjne).

We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego najczęściej pojawiającym się objawem jest biegunka z domieszką śluzu, krwi i/lub ropy z towarzyszącym bólem brzucha oraz uczuciem parcia na stolec. Obecność świeżej krwi w kale spostrzega się w 90% przypadków. Zdarzają się stolce bezkałowe, składające się tylko z krewi, śluzu i ropy. Liczba wypróżnień może przekraczać 20 na dobę. Dość charakterystyczne jest nasilenie biegunki w godzinach rannych. Ponieważ, w przeciwieństwie do chL-C, zmiany wzjg mają charakter ciągły i rozpoczynają się od odbytu, to objawami choroby ograniczonej do odbytnicy mogą być tylko parcie na stolec bez widocznej gołym okiem obecności krwi. W początkowy okresie choroby bóle koncentrują się po zwykle po lewej stronie nadbrzusza lub też mają charakter rozlany, związany ze wzdęciami i ustępują po wypróżnieniu. Jakkolwiek biegunka jest bardzo charakterystycznym objawem wzjg, to między rzutami choroby, u niektórych chorych może pojawić się skłonność do zaparć.

Tak jak w przypadku chL-C czasami, szczególnie u dzieci, początek choroby może mieć mniej typowy przebieg i objawy ogólne pojawiają się przed jelitowymi. Są to stany podgorączkowe i gorączkowe, utrata łaknienia. Rzadziej niż w przypadku chL-C dochodzi do chudnięcia, niedożywienia oraz u dzieci do zahamowania rozwoju fizycznego oraz do opóźnienia pokwitania. U pacjentów z ciężko przebiegającym pierwszym rzutem choroby może dojść do także do gwałtownego krwotoku.

Newsletter