Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Badania laboratoryjne

Wyniki badań laboratoryjnych są niespecyficzne i mają charakter pomocniczy, pozwalają jednak na stwierdzenie istnienia w organizmie stanu zapalnego oraz wykluczenie innych chorób przewodu pokarmowego.

Za rozwojem stanu zapalnego przemawia przyspieszone opadanie krwinek czerwonych – OB (odczyn Biernackiego), podwyższona leukocytoza (WBC) i liczba płytek krwi (PLT), podwyższony poziom CRP (białko ostrej fazy –  C-reactive protein). Należy zaznaczyć, że prawidłowe wartości powyższych parametrów nie wykluczają rozpoznania nzj.

Przebiegowi nzj często towarzyszą objawy niedożywienia lub niedokrwistości takie jak: obniżony poziom hemoglobiny, albumin, pre-albumin, transferyny, niedokrwistość spowodowana niedoborami żelaza jako efekt wtórny utraty krwi z przewodu pokarmowego.

Badania serologiczne często pokazują podwyższone miano przeciwciał ASCA (przeciwciała przeciwko drożdżom Saccharomyces cerevisiae), i/lub ANCA (przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofili) – u dorosłych obecność ASCA przy braku ANCA wskazuje na chL-C, odwrotnie zaś na wzjg. Testy ASCA lub pANCA pomagają różnicować chL-C i wzjg u dorosłych i młodzieży. Natomiast u małych dzieci (do 5 lat) dodatni wynik testu w kierunku pANCA wydaje się jedynie przemawiać za rozpoznaniem nzj o wczesnym początku.

Badanie kału umożliwia stwierdzenie cech jawnego bądź utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego oraz obecności chorobotwórczych szczepów bakterii (Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Escherichia coli – EHEC, Clostridium difficile-hodowla i toksyny A i B). W chL-C obserwuje się zwiększone stężenie lizozymu w kale.

Badania laboratoryjne są pomocne w ocenie aktywności choroby (CRP, niedokrwistość mikrocytarna, hipoalbuminemia, podwyższona liczba płytek, OB). Badania morfologiczne krwi oraz oznaczanie parametrów biochemicznych (poziomu amylazy, transaminaz, żelaza, wapnia, fosforu, magnezu i cynku i witamin) pozwalają na wczesne wykrycie działań ubocznych terapii (patrz Leczenie) oraz na monitorowanie niedoborów żywieniowych.

Newsletter