Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Badania histopatologiczne

Badanie histopatologiczne (mikroskopowe) pobranych w trakcie badania endoskopowego lub zabiegu chirurgicznego, pozwala na precyzyjne postawienie diagnozy oraz na rozróżnienie, w przeważającej liczbie przypadków, chL-C od wzjg. W przypadku chL-C, gdy zmiany umiejscowione są w jelicie cienkim poza zasięgiem endoskopów, diagnoza musi zostać postawiona na podstawie innych badań.

W chorobie Leśniowskiego–Crohna zmiany zapalne mają charakter nieciągły, chorobie proces zapalny dotyczy całej grubości ściany jelita. Charakterystycznymi zmianami obserwowanymi w obrazie mikroskopowym są: zanik kosmyków jelitowych, występowanie ziarniaków, nadmierny rozrost (hiperplazja) grudek chłonnych, zwłóknienia. Obserwuje się także hiperplazję nerwową, polegającą na zwiększeniu liczby pni nerwowych i komórek zwojowych, rozstrzeń naczyń limfatycznych, zapalenie drobnych naczyń krwionośnych.

Owrzodzenie mogą być powierzchowne i stopniowo powiększające się, Na dnie owrzodzeń obserwuje się wtórne ropne zapalenie i agregaty grudek chłonnych, w obrębie których często obecne są ziarniaki. Drugi typ owrzodzeń to szczelinowate, rozgałęziające się, penetrujące głęboko w ścianę jelita twory prowadzące do powstawania zrostów, przetok i ropni.
W wzjg zmiany mają charakter ciągły, a proces zapalny ograniczony jest do błony śluzowej jelita. Do typowego obrazu tej choroby należą: ogniskowe, polimorficzne nacieki leukocytarne w błonie śluzowej, kumulacja granulocytów obojętnochłonnych w świetle cew gruczołowych i formowanie tzw. ropni krypt, jakkolwiek mogą być one spowodowane wtórną infekcją. Obserwowane jest przekrwienie naczyń krwionośnych całej ściany jelita, szczególnie zaś błony śluzowej, obfite wybroczyny krwotoczne, treść ropną, krew i złuszczone komórki nabłonkowe, zmiany naczyniowe związane z martwicą i regeneracją o różnym stopniu nasilenia, obfite nacieki leukocytów, ropnie, zmniejszenie liczby komórek kubkowych. 

Newsletter