Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Czynniki psychosomatyczne

Dotychczasowe wyniki wpływu stresu i stanu psychicznego na przebieg nzj nie są jednoznaczne. Nzj częściej rozwija się u osób o szczególnej psychice – nadwrażliwej, a jednocześnie ksobnej. Zwraca się również uwagę, że początek rozwoju choroby często związany jest z urazem psychicznym, stresem lub trudną sytuacją życiową. Wielu chorych kojarzy występowanie zaostrzeń choroby z sytuacjami stresowymi (choroba egzaminacyjna). Badania uczonych austriackich i kanadyjskich wykazały znaczącą korelację między czynnikami psychologicznymi (depresja, obniżona samoocena stanu zdrowia, lęk), a częstością występowania zaostrzeń choroby. Stres poprzez wpływ ośrodkowego układu nerwowego na jelitowy układ nerwowy i przewód pokarmowy może zaostrzać proces zapalny oraz inne symptomy chorobowe (biegunka, przelewanie itp.). Zaostrzenie wywołuje kolejny stres i tworzy się błędne koło.

Potwierdzeniem wpływu centralnego układu nerwowego na przebieg nzj może być obserwacja, że lignokaina podana miejscowo lub podskórnie wyraźnie zmniejsza odczyn zapalny, a podana przez wlewkę doodbytniczą skutecznie leczy pacjentów z owrzodzeniami. Sugeruje się, że lignokaina może blokować bodźce nerwowe przewodzone przez jelitowy układ nerwowy.

Zaobserwowano również u pacjentów z nzj występowanie wtórnej anoreksji. Jest to prawdopodobnie spowodowane nieuświadomionym przekonaniem, że spożywanie pokarmów prowadzi do nasilenie objawów choroby np. nasilenia biegunek lub pojawienia się bólu. Ponieważ niedożywienie często towarzyszy nzj nawet u chorych stosujących prawidłową dietę, pojawienie się symptomów anoreksji może doprowadzić do wyniszczenia organizmu, a co za tym idzie do gorszych rokowań leczenia zaostrzeń choroby.

Pomoc psychologiczna oraz tworzenie samopomocowych grup wsparcia może łagodzić stres psychiczny nieodłącznie towarzyszący rozpoznaniu tej nieuleczalnej choroby oraz pomagając pacjentom w przezwyciężaniu problemów związanych z nawrotami i komplikacjami, które często jej towarzyszą.

Newsletter