Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Przyczyny choroby

Przyczyny nieswoistych zapaleń jelita nie są znane. Przyjmuje się, że odgrywa tutaj rolę czynnik genetyczny, za czym przemawia  rodzinne występowanie choroby. Dużą rolę przypisuje się czynnikom infekcyjnym, aczkolwiek nie udało się wyizolować mikroorganizmu odpowiedzialnego za powstanie choroby. Niektórzy badacze wiążą zwiększenie zachorowalności na nzj z zakażeniem Mycodacterium Paratubelcurosis, bakterią podobną do prątka gruźlicy, a obecną m.in w mleku UHT, inni zaś zakażeniami bakteriami z grupy Yersinia. Uważa się także, że proces zapalny może rozwijać się jako nieprawidłowa odpowiedź śluzówki jelita na kontakt z w zasadzie nieszkodliwymi bakteriami, które u większości osób nie powodują żadnych niekorzystnych objawów (czynniki immunologiczne).

Newsletter