Przejdź do treści

Apelujemy o wprowadzenie leku biologicznego w zastrzykach

Koalicja czterech organizacji pacjentów, w skład której wchodzi Towarzystwo „J-elita” zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia o przyspieszenie prac nad dopuszczeniem do refundacji leku wedolizumab w formie podskórnej, który jest już refundowany w formie wlewu dożylnego.

W piśmie do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego organizacje zwróciły uwagę, że wprowadzenie nowego leku stworzyłoby możliwość personalizacji terapii poprzez  zapewnienie pacjentom i lekarzom wyboru form podania preparatu i aplikowania go sobie w bezpiecznych warunkach w domu. „Dla nas, pacjentów z chorobami przewlekłymi o podłożu autoimmunologicznym, jest to bardzo ważne, gdyż z powodu NZJ mamy obniżoną odporność i przebywanie w środowisku szpitalnym niepotrzebnie naraża nas na ryzyko zachorowania na COVID-19” – podkreśliliśmy. We wcześniejszych pismach wskazywaliśmy, że dzięki możliwości przyjmowania leku w domu, chorzy nie musieliby zwalniać się z zajęć szkolnych lub pracy i nie byliby narażeni na dodatkowe koszty związane z wyjazdem do szpitala.

Przypomnieliśmy również, że podczas „XVI Forum Organizacji Pacjentów” w lutym br., wiceminister Miłkowski zapewnił, że „lek zostanie włączony (do refundacji) niezwłocznie, jak to tylko będzie możliwe”. Niestety nie znalazł się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych, które weszło w życie 1 marca 2022 r.

Z informacji, jaką uzyskaliśmy od producenta leku, firmy Takeda, wynika, że 23 grudnia 2021 r. tj. w dniu opublikowania Rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji („AOTMiT”) zakończono etap oceny AOTMiT wedolizumabu w formie podskórnej, po którym zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej, powinny odbyć się negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną. Ostatnim etapem procesu będzie wydanie decyzji administracyjnej przez Ministra Zdrowia. Od stycznia b.r. firma Takeda oczekuje na wyznaczenie terminu negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną, co jeszcze nie nastąpiło.

Firma wyraziła nadzieję na niezwłoczne rozpoczęcie etapu negocjacji z Komisją Ekonomiczną, a następnie pozytywne rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia, co umożliwiłoby objęcie refundacją wedolizumabu w formie podskórnej już na kolejnej liście refundacyjnej.

W skład koalicji organizacji pacjentów, obok Towarzystwa „J-elita” wchodzą także stowarzyszenia „Apetyt na Życie” i „Łódzcy Zapaleńcy” oraz Fundacja EuropaColon Polska.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!