Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Kontakt

Siedziba:

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej
UDSK Białystok

ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

Prezes: dr med. Urszula Daniluk

tel.: 85 7450 709
e-mail: oddzial.podlaski@j-elita.org.pl

Newsletter