Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Kontakt

Siedziba:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii – Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Prezes: dr n. med. Robert Dudkowiak

E-mail: oddzial.dolnoslaski@j-elita.org.pl

Newsletter