Przejdź do treści

Światowy Dzień NZJ: NZJ nie ma wieku

To temat przewodni tegorocznych obchodów Światowego Dnia Nieswoistych Zapaleń Jelit (World IBD Day), który odbywa się co roku 19 maja.

Inicjator obchodów, Europejska Federacja Stowarzyszeń Choroby Crohna i Colitis Ulcerosa, czyli European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA), chce w tym roku skoncentrować uwagę na osobach starszych (powyżej 60. roku życia) i sprawdzić, jak choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego wpływają na ich jakość życia i zapotrzebowanie na opiekę

Dlaczego właśnie na osobach starszych? – Częstość występowania NZJ u osób starszych rośnie, a niewiele się o tym mówi – wyjaśnia Magdalena Sajak-Szczerba członek zarządu EFCCA i Towarzystwa „J-elita”. – Szacuje się, że w następnej dekadzie starsi pacjenci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna będą stanowić ponad jedną trzecią wszystkich osób z NZJ. Jednak niewiele jest badań naukowych, które pozwoliłyby nam zrozumieć, w jaki sposób NZJ wpływa na jakość życia starszych chorych.

Europejska Federacja, wraz ze zrzeszonymi w niej organizacjami, w tym z Towarzystwem „J-elita”, pragną zwrócić uwagę na ważne problemy, związane z chorowaniem w starszym wieku:

  • choroby współistniejące częstsze wśród seniorów, zwłaszcza nowotwory złośliwe oraz osłabienie układu odpornościowego i związane z tym zwiększone ryzyko infekcji, mogą czynić starszych pacjentów bardziej podatnymi na niepożądane działania leczenia immunosupresyjnego.
  • Chirurgiczne leczenie NZJ osób starszych wiąże się z większym ryzykiem powikłań ze względu na jednoczesne występowanie u pacjenta wielochorobowości, czyli dwóch lub wielu schorzeń.
  • Większość wskazań klinicznych do zastosowania danej terapii opiera się na danych obserwacyjnych lub dowodach pośrednich, ponieważ starsi pacjenci z IBD stanowią niewielki odsetek uczestników badań klinicznych NZJ oraz osób objętych długoterminowym nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii (IV faza badań klinicznych).

W ramach przygotowań do Światowego Dnia NZJ, EFCCA i „J-elita” organizują kampanię podnoszącą świadomość w mediach społecznościowych, udostępniając materiały m.in. na temat wpływu NZJ na jakość życia osób starszych i ich leczenia.

W Światowym Dniu NZJ, EFCCA zorganizuje również seminarium internetowe na temat NZJ u osób starszych oraz potrzeb przeprowadzenia kompleksowych badań na ten temat. Zaproszeni naukowcy będą dyskutować m.in. o wyzwaniach i niezaspokojonych potrzebach starszych pacjentów oraz o możliwości współpracy, m.in. przy badaniu ankietowym na ten temat. Webinarium będzie również punktem wyjścia do opracowania tej ankiety, której celem jest zebranie szerokiego zakresu informacji dotyczących wpływu NZJ na jakość życia osób w wieku 60 i więcej lat.

 

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!