Przejdź do treści

Projekt PFRON pn. Niepełnosprawność nie musi ograniczać – kontynuacja 2024/2025

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
zostało laureatem konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”, kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Nazwa projektu: „Niepełnosprawność nie musi ograniczać – kontynuacja”. Okres trwania projektu: 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

 

Towarzystwo „J-elita” jest beneficjentem grantu PFRON „Niepełnosprawność nie musi ograniczać – kontynuacja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Okres trwania projektu: 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. Dofinansowanie projektu PFRON – 306 086,80 zł.  

Projekt polega na organizacji pobytu osób z niepełnosprawnościami połączonego z aktywnym wypoczynkiem oraz konsultacjami psychologicznymi. Jego celem jest uświadomienie chorym na NZJ, że sama choroba nie jest ograniczeniem. Jedynym ograniczeniem jest dostosowanie aktywności do potrzeb i możliwości uczestników. Planowane spotkania mają służyć zwiększania ich aktywnościżyciowej i fizycznej, pokazanie możliwości jakie istnieją i mimo choroby zachęcenie do aktywności fizycznej.

Uczestnikami projektu są zarówno dzieci, jak i dorośli z aktualnym w chwili udziału w wydarzeniu orzeczeniem o niepełnosprawności. Jest on skierowany do wszystkich osób mających orzeczenie o niepełnosprawności, nie tylko tych u których nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) są główną przyczyną niepełnosprawności. Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, przy czym pierwszeństwo w udziale mają osoby będące członkami Towarzystwa ” J-elita” lub których bliscy są członkami Towarzystwa.

Beneficjentami projektu będą osoby niepełnosprawne, przy czym pierwszeństwo w udziale będą mieć osoby będące członkami Towarzystwa „J-elita” lub których bliscy są członkami Towarzystwa. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z uwagi na okoliczność, że NZJ jest chorobą immunologiczną i inni członkowie rodzin również cierpią na choroby immunologiczne, nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób niepełnosprawnych związanych z „J-elitą” również w nieformalny sposób. Stąd nie będzie ograniczeń odnośnie stopnia niepełnosprawności dla uczestników, ani konieczności wskazania chorób beneficjentów projektu. Nieograniczamy również warunków uczestnictwa beneficjentów do członków Towarzystwa „J-elita”. Zgłoszenia należy dokonywać drogą mailową lub telefoniczną do biura Towarzystwa ” J-elita”, które jest czynne od 8 do 16 od poniedziałku do piątku. Informacje o planowanych w ramach grantu wydarzeniach otrzymają drogą mailową wszyscy członkowie Towarzystwa. Informacja o rekrutacji zostanie umieszczona w Kwartalniku wydawanym przez Towarzystwo oraz na stronie internetowe oraz na Facebooku” J-elity”. Planowana liczba osób niepełnosprawnych, które zostaną objęte wsparciem w okresie realizacji projektu to 210 uczestników. 

Wszystkie osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności uczestniczące w turnusach trwających do 7 dni oraz wyjazdach weekendowych będą miały sfinansowane wyjazdy. Uczestnicy muszą uiścić jedynie opłatę rezerwacyjną w kwocie: – przy wyjazdach trwających od 5 dni – 50 zł, zaś przy wyjazdach poniżej 5 dni – 30 zł. Maksymalny okres dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej wynosi 7 dni. W sytuacji, gdy ten sam Uczestnik projektu bierze udział w kilku imprezach zaplanowanych w ramach projektu, łączny udział tego Uczestnika w turnusach i wyjazdach weekendowych nie może przekroczyć 7 dni. Stąd Uczestnik spływu kajakowego trwającego 4 doby, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może wziąć udział również w innych wydarzeniach, na które otrzyma dofinansowanie, ale pokryte zostaną koszty tylko za kolejne 3 dniu uczestnictwa w innym wydarzeniu.

Regulamin projektu, Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla projektu oraz Ramowy program spotkań dostępne są w pliku -> Regulamin-projektu-Niepełnosprawność-nie-musi-ograniczać-kontynuacja (pdf)

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”, kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Nazwa projektu: „Niepełnosprawność nie musi ograniczać – kontynuacja”. Okres trwania projektu: 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.