Przejdź do treści

Projekt PFRON pn. „Naucz się żyć z NZJ” – poradniki dla osób chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zostało laureatem konkursunr 1/2023 pn. „Możemy więcej”, Kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji. Nazwa projektu: „Naucz się żyć z NZJ – poradniki dla osób chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita”. Okres trwania projektu: 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2026 r.

 

 

Towarzystwo „J-elita” jest beneficjentem grantu PFRON „Naucz się żyć z NZJ – poradniki dla osób chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita”. Okres trwania projektu: 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2026 r.  Dofinansowanie łączne projektu PFRON – 161 982,50 zł. 

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ) przez szerzenie wiedzy m.in medycznej. Pomoc chorym i ich bliskim w zaakceptowaniu chorby przewlekłej jaką jest NZJ, radzeniu sobie z jej skutkami w pracy/szkole/na uczelni. Szerzenie wiedzy prawnej i o orzecznictwie, prawach osób niepełnosprawnych, prawach pacjenta, itp. Zachęcanie chorych do codziennej aktywności, w tym uczestnictwa w działalności J-elity.

Głównymi uczestnikami projektu będą osoby niepełnosprawne, chore na nieswoiste zapalenia jelita oraz osoby im bliskie: rodzice,rodzeństwo, współmałżonkowie, przyjaciele. Uczestnikami projektu będzie także część Użytkowników forum internetowego dla osób z NZJ znajdującego się pod adresem: j-elita.org.pl/forum/, odbiorcy strony internetowej Towarzystwa j-elita.org.pl, odbiorcy profilu Towarzystwa na Facebooku facebook.com/TowarzystwoJelita, które polubiły stronę i zamkniętej grupy dyskusyjnej Towarzystwa na Facebooku „Crohn i Colitis – wspólna sprawa” – facebook.com/groups/chorobyjelita

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego,pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Poradniki wysyłane są do klinik i poradni leczących osoby z NZJ a także do lekarzy gastroenterologówi lekarzy pierwszego kontaktu, którzy przekazują je pacjentom chorym na NZJ. Wiele osób zainteresowanych osobiście dostarcza poradniki do swoich lekarzy, nauczycieli dzieci chorych, ich przyjaciół i grup rówieśniczych. Ponadto poradniki dystrybuowane są wczasie spotkań/konferencji organizowanych przez Towarzystwo dla pacjentów oraz w trakcie konferencji medycznych przeznaczonych dla lekarzy. Materiały w wersji elektronicznej są ogólnodostępne na naszej stronie internetowejj-elita.org.pl/dla-chorego/publikacje.

Informacje o nowych poradnikach  wraz z linkiem zamieszczane są na forum internetowym oraz na profilu głównym Towarzystwa na Facebooku. Posty udostępniane są również przez profile oddziałów terenowych oraz w zamkniętej grupie dyskusyjnej prowadzonej przez Towarzystwo na Facebooku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej”, Kierunek pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji. Nazwa projektu: „Naucz się żyć z NZJ – poradniki dla osób chorych na Nieswoiste Zapalenie Jelita”. Okres trwania projektu: 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2026 r.