Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Pisma do Ministerstwa Zdrowia

 • Resort zdrowia informuje: Może zabraknąć Cortimentu MMX

  Cortiment MMX (Budesonid) w tabletkach został umieszczony przez Ministerstwo Zdrowia w wykazie leków, których może zabraknąć na terytorium Polski.

  Resort zdrowia w obwieszczeniu z 12 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 czerwca br. umieścił 298 leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wśród nich znalazły się m.in. lek stosowany w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit: Cortiment MMX (Budesonid) w tabletkach 9 mg (30 tabletek w opakowaniu).

  Warto by osoby, które zażywają ten lek, sprawdziły, czy mają go w swoich apteczkach.

  Zobacz pełną listę leków zagrożonych brakiem dostępności

   

 • Prośba Towarzystwa J-elita o wydanie zaleceń dla pacjentów z NZJ

  Prośba Towarzystwa „J-elita” do Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii prof. dr hab. Jarosława Reguły o wydanie zaleceń dla pacjentów z NZJ. 

  Zobacz skan

 • Odpowiedź MZ na interwencję ws. usnięcia mesalazyny z wykazu leków refundowanych dla pacjentów z MZJG

  Odpowiedź ministerstwa zdrowia na naszą interwencję ws. usnięcia mesalazyny z wykazu leków refundowanych dla pacjentów z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego.

  Zobacz skan 

 •  J-elita protestuje przeciwko usunięciu mesalazyny dla pacjentów z MZJG z projektu wykazu refundowanych leków

  „J-elita” protestuje przeciwko usunięciu mesalazyny (Asamax, Pentasa, Salofalk) dla pacjentów z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego z projektu wykazu refundowanych leków, który wejdzie w życie 1 marca 2020 r.

  Zobacz skan

 • Resort zdrowia odpowiada na interwencję J-elity w sprawie odpłatności za Cortiment MMX

  W grudniu ub.r. Towarzystwo ,,J-elita” wystosowało pismo do Ministerstwa Zdrowia, w którym stowarzyszenie wskazało, że z niepokojem  przyjęło  informację  o możliwej zmianie poziomu  odpłatności  za lek  Cortiment  MMX  (budesonid  MMX).  „Dla  pacjentów z  wrzodziejącym  zapaleniem  jelita  grubego  (wzjg)  wzrost  opłaty  z  kwoty  3,20  zł  na 121,43  zł,  czyli  prawie  o 3700 %  będzie  szokiem  i  często  powodem  do  rezygnacji  tub przerwania  terapii” – wskazaliśmy.
  W styczniu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na naszą interwencję.

  Ministerstwo Zdrowia odpowiada na interwencję J-elity

 • „Nie” dla podwyższenia odpłatności za Cortiment MMX

  Towarzystwo „J-elita” z niepokojem przyjęło informację o możliwej zmianie poziomu odpłatności leku Cortiment MMX (budesonid MMX). Dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (wzjg) wzrost opłaty z kwoty 3,20 zł na 121,43 zł, czyli prawie o 3700% będzie szokiem i często powodem do rezygnacji lub przerwania terapii – wskazaliśmy w piśmie do Ministerstwa Zdrowia.

  Zobacz skan

   

   

 • Bezpłatny pobyt przy dziecku w szpitalu

  Koniec z płaceniem za czuwanie przy łóżku chorego dziecka w szpitalu – 3 lipca weszła w życie ustawa znosząca opłaty za pobyt w szpitalu opiekuna małego pacjenta.

  Zgodnie z nowymi przepisami, szpitale nie mają prawa do pobierania opłat od rodziców, którzy towarzyszą swoim dzieciom w szpitalu. To samo dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych.

  Nowe przepisy wskazują jednoznacznie, że szpital nie może pobierać opłat za czuwanie przy łóżku od rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (nie ma znaczenia wiek takiego pacjenta).

  Placówki medyczne nie mogą żądać opłaty za udostępnienie miejsca do spania, pościeli czy korzystanie z mediów. Wszystkie koszty związane z towarzyszeniem rodzica przy dziecku w szpitalu ma pokrywać Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Decyzję podjęto po szerokich konsultacjach społecznych przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. – Tą regulacją podnosimy komfort pobytu w placówce leczniczej rodzica z małym pacjentem czy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Pamiętajmy, że obecność bliskich wpływa korzystnie na proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa – podkreślił minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

  Inicjatywa wynikała z licznych doświadczeń dzieci i rodziców, a także z badań, które potwierdzają, że stała obecność osób bliskich przy dziecku czy niepełnosprawnym pacjencie sprzyja niwelowaniu stresu, buduje w chorym poczucie bezpieczeństwa i zaufania, umożliwia opiekę pielęgnacyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjentów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku długotrwałego pobytu w szpitalu.

  Opr. Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta

 • Nowy lek biologiczny dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

  Od 1 września 2019 roku pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna mogą być leczeni nowym preparatem biologicznym – ustekinumabem. Wprowadzenie nowego leku to efekt długotrwałych starań Towarzystwa „J-elita”

  Nowy lek znalazł się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wszedł w życie 1 września.

  Ustekinumab (Stelara) to nowoczesne przeciwciało monoklonalne. Jest on kolejną opcją terapeutyczną w programie lekowym choroby Leśniowskiego-Crohna o rocznej terapii, stosowany w razie niepowodzenia dotychczasowego leczenia.

  Stelara może być podawana dorosłym pacjentom w ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna (wynik w skali CDAI powyżej 300 punktów) w przypadku braku odpowiedzi na leczenie infliksimabem i adalimumabem. Kobiety w wieku rozrodczym muszą wyrazić zgodę na świadomą kontrolę urodzin w trakcie leczenia ustekinumabem oraz w okresie minimum 15 tygodni po zastosowaniu ostatniej dawki leku.

 • Po interwencji „J-elity” Cortiment MMX wraca na listę leków refundowanych dla MZJG

  Po interwencji Towarzystwa „J-elita” Ministerstwo Zdrowia przywróciło Cortiment MMX na listę leków refundowanych dla pacjentów z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego.

  Zobacz odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo „J-elity”

   

 • Protest przeciwko usunięciu Cortimentu MMX i Entocortu z listy leków refundowanych dla pacjentów z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego

  W imieniu chorych na mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) Towarzystwo „J-elita” wyraża ponownie stanowczy protest przeciwko usunięciu przez Ministra Zdrowia, z marcowego i majowego wykazu leków refundowanych leków Cortiment MMX i Entocort dla tej grupy pacjentów.

  Zobacz stanowisko Towarzystwa J-elita

Newsletter