Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Leczenie

Ponieważ nieswoiste zapalenia jelita mają przebieg przewlekły, można je tylko „zaleczyć”, ale nie całkowicie wyleczyć. Celem leczenia jest zatem opanowanie stanu zapalnego, uzupełnienie niedoborów pokarmowych, złagodzenie objawów (bólu brzucha czy biegunki) oraz u dzieci promocja wzrostu i procesu dojrzewania płciowego. Stosuje się również leczenie podtrzymujące, którego celem jest zapobieganie nawrotom choroby, czyli podtrzymanie remisji to znaczy takiego stanu, w którym nie występują objawy choroby. Należy pamiętać, że nawet wtedy, kiedy remsja trwa wiele lat, choroba po jakimś czasie zwykle nawraca. Powoduje to konieczność rozpoczęcia terapii od początku. Chorzy na nzj powinni być pod stałą opiekę specjalistyczną i reagować na pierwsze symptomy pojawienie się zaostrzenia zarówno objawów jelitowych jak i pozajelitowych. Poza leczeniem farmakologicznym dobre efekty przynosi leczenie żywieniowe bezresztkowymi preparatami przemysłowymi. W ostatnich latach wykazano korzystny wpływ probiotyków oraz prebiotyków na przebieg choroby. Badania kliniczne potwierdzają również pozytywną rolę kwasów tłuszczowych omega-3. Ze względu na rolę czynników psychicznych opieka psychologa klinicznego ma pozytywny wpływ na chorych. Niestety dość często terapia zachowawcza nie przynosi rezultatów i konieczne jest leczenie chirurgiczne.

Dobór stosowanych leków zależy od aktywności procesu chorobowego oraz od umiejscowienia zmian zapalnych. W przypadku, gdy choroba jest ograniczona do dystalnego (ostatniego) odcinka jelita grubego dobre efekty przynosi miejscowe podawanie leków w postaci czopków lub wlewek, co znacznie ogranicza uboczne skutki terapii. W lekkich rzutach podstawowymi lekami są preparaty kwasu 5-amino-salicylowego (5-ASA) podawane doodbytniczo lub doustnie. Drugą grupą skutecznych leków są glukokortykosterydy podawane miejscowo, doustnie lub, w ciężkich rzutach choroby, dożylnie. U osób, u których sterydoterapia nie przynosi pożądanych efektów terapeutycznych stosowane są coraz częściej leki wpływające na układ immunologiczny. Leczenie antybiotykami i chemioterapeutykami nie jest metodą rutynową leczenia nzj. Uważa się nawet, że może to wywierać niekorzystny wpływ na przebieg choroby. Do wyjątków należy metronidazol i cyprofloksacyna, stosowane w chL-C zwłaszcza ze zmianami okołoodbytniczymi i ulokowanymi w obrębie jelita grubego.

W ostatnich latach rozwój biologii molekularnej doprowadził do stworzenia nowej generacji leków biologicznych. W Polsce zarejestrowany jest tylko jeden z nich (Infliximab), inne zaś są w fazie badań klinicznych. Do metod eksperymentalnych zaliczyć można próby podawania jaj świńskiego pasożyta – włosogłówki (Trichuris suis). Próby leczenia wzjg nikotyną zostały zarzucone ze względu na uboczne skutki takiej terapii. Należy podkreślić, że palenie papierosów ma udowodniony niekorzystny wpływ na przebieg chL-C, a osoby z takim rozpoznaniem powinny bezwzględnie rzucić palenie.

Newsletter