Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Kwartalniki

 • Kwartalnik nr 4/2012 (20)

  25W numerze:
  Powikłania NZJ – PSC
  Antybiotyki w NZJ
  Płodność i ciąża w NZJ
  Artterapia, czyli leczenie sztuką
  Dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
  Wpływy z 1%
  Polskie Forum Pacjentów „Jestem Pacjentem”

  pobierz Kwartalnik nr 4/2012

 • Kwartalnik nr 3/2012 (19)

  23W numerze:
  Apel do Ministra Zdrowia
  Nowości z ECCO
  Złowieszcza interleukina-1β
  Wyniki badania IMPACT
  PFRON: Program „STUDENT II”
  Rady Rzecznika Praw Pacjenta
  Nasze spotkania

  pobierz Kwartalnik nr 3/2012

 • Kwartalnik nr 2/2012 (18)

  20W numerze:
  Porozumienie 1 czerwca – Petycja do Ministra Zdrowia
  Światowy dzień NZJ
  Polski program badań genetycznych
  Badania endoskopowe cz. 2
  Niepełnosprawni przedsiębiorcy

  pobierz Kwartalnik nr 2/2012

 • Kwartalnik nr 1/2012 (17)

  19W numerze:
  IV Dzień Edukacji
  Możliwości leczenia chirurgicznego WZJG
  Rola psychologa w leczeniu NZJ
  Metagenomika, a Ch. L-C
  Nasze spotkania

  pobierz Kwartalnik nr 1/2012

 • Kwartalnik nr 4/2011 (16)

  18W numerze:
  Laureaci konkursu na prace naukowe
  Metody sedacji i znieczulenia
  Zbliża się sezon grypowy… (szczepienia cz. II)
  Badania endoskopowe dziś i jutro
  Wpłaty z odpisu 1% PIT
  Nasze spotkania
  Lato 2012 z „J-elitą”

  pobierz Kwartalnik nr 4/2011

 • Kwartalnik nr 3/2011 (15)

  17W numerze:
  Światowy Dzień NZJ
  Projekt IPODD
  O szczepieniach słów kilka
  Zioła i przyprawy w kuchni i dla zdrowia
  Sławni ludzie z NZJ
  Nasze spotkania

  pobierz Kwartalnik nr 3/2011

 • Kwartalnik nr 2/2011 (14)

  16W numerze:
  W jedności siła – „J-elita” w EFCCA
  Badania obrazowe w NZJ
  Używki – używać czy nie?
  Orzekanie o niepełnosprawności w praktyce
  CUD-aki o sobie
  Sławni ludzie z NZJ
  Nasze spotkania

  pobierz Kwartalnik nr 2/2011

 • Kwartalnik nr 1/2011 (13)

  15W numerze:
  Nietolerancje pokarmowe
  Gasimy pragnienie – Co pić?
  Grand Prix dla Małgosi Marczewskiej
  CUDaki o sobie
  Sławni ludzie z NZJ
  Nasze spotkania

  pobierz Kwartalnik nr 1/2011

 • Kwartalnik nr 3/2010 (12)

  14W numerze:
  Profesor Witold Bartnik Członkiem Honorowym Towarzystwa
  Rozstrzygniecie konkursu dla dzieci i młodzieży
  Powikłania pozajelitowe
  Rekomendacje dotyczące chemoprewencji
  Jak wybierać i przechowywać tłuszcze
  Konkurs na prace doktorskie, magisterskie i licencjackie

  pobierz Kwartalnik nr 3/2010

 • Kwartalnik nr 2/2010 (11)

  13W numerze:
  Wywiad z prof. Markiem Pertkiewiczem
  Wpływ dobrego nastrojuna funkcjonowanie organizmu
  Tłuszcze a dieta w NZJ
  Mikroflora a nieswoiste zapalenia jelit
  Endoskopia kapsułkowa
  Wielki Konkurs
  Nasze spotkania

  pobierz Kwartalnik nr 2/2010

Newsletter