Towarzystwo J-elita » Chorzy przewlekle narażeni na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 będą szczepieni wcześniej – informuje rząd

Chorzy przewlekle narażeni na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 będą szczepieni wcześniej – informuje rząd

Jak doprecyzowano, chodzi o: “osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, m.in. osoby po przeszczepach i dializowane, z chorobami nowotworowymi”.

W stanowisku Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii ws. szczepień jest napisane: “Natomiast jak wynika ze stanowiska Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii: “Jak dotąd nie udowodniono jednoznacznie, by nieswoista choroba zapalna jelit (NChZJ) istotnie zwiększała ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, natomiast istnieją dowody, że niektóre leki mogą stanowić czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.”

Towarzystwo “J-elita” podejmuje starania w sprawie uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy w tej sprawie.

Nowy podział etapu I szczepień

Nowy Etap I szczepień przeciwko Covid-19, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, został podzielony na trzy grupy:

1a – seniorzy powyżej 60. roku życia.

Ważne! Na razie na szczepienia mogą rejestrować się tylko osoby powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia ruszy rejestracja dla osób w wieku 70+. O etapach rejestracji dla kolejnych grup władze mają informować na bieżąco.

1b – osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, m.in. osoby po przeszczepach i dializowane, z chorobami nowotworowymi,

1c – służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze, nauczyciele.

Zmiany zostaną wprowadzone do porządku prawnego aktualizacją rozporządzenia w sprawie obostrzeń. Szczegółowe informacje o kolejności szczepień z podziałem na poszczególne etapy dostępne są w zakładce Od kiedy mogę się zaszczepić.

Źródło: oficjalny serwis rządowy informujący o koronawirusie i szczepieniach

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)