Przejdź do treści

Laureaci III edycji konkursu im. Prof. Bartnika na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Znamy już laureatów konkursu Towarzystwa „J-elita” na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelita. Kapituła, złożona z wybitnych specjalistów przyznała nagrodę i wyróżnienia.

Na zeszłoroczny konkurs wpłynęła rekordowa liczba prac. Dotyczyły nie tylko gastroenterologii, ale także innych dziedzin: zdrowia publicznego, dietetyki i psychologii i ekonomii. Jury, w którym zasiedli: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Witold Bartnik i Prof. Andrzej Radzikowski, przeanalizowało wnikliwie każdą z nich.

Praca doktorska

Pierwszą  nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymała

♦ dr Katarzyna Tonecka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za pracę: „Rola ścieżki sygnałowej CD200-CD200R w mysim modelu zapalenia jelita”.

wyróżnienie w wysokości 3 tys. zł:

♦ dr Ewa Stawowczyk z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę: „Analiza ekonomiczna leków biologicznych w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w Polsce”.

Wybrano je spośród 11 prac zgłoszonych do Konkursu. Wybór był niezwykle trudny, gdyż prace prezentowały bardzo wysoki poziom.

Praca magisterska

Wśród prac magisterskich zdaniem Jury żadna nie zasługiwała na główną nagrodę, ale dwie z nich otrzymały wyróżnienie i 1 tys. zł:

♦ Kamila Sarkowicz  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, za pracę „Ocena częstości spożycia błonnika pokarmowego u osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit oraz poziomu wiedzy na temat roli diety w leczeniu” 

♦ Maryla Turkot – Warszawski Uniwersytet Medyczny, za pracę pt.: „Wyniki zastosowania domowego żywienia pozajelitowego u pacjentów z ciężkimi postaciami chorób zapalnych jelit”.

Licencjat

Nie przyznano również nagrody za licencjat. Wyróżnienia i 750 zł otrzymały:

♦ Dagmara Ćwiertniewicz – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, za pracę „Znaczenie diety low – FODMAP w leczeniu Zespołu Jelita Drażliwego (IBS)”

♦ Karolina Dombkowska – Politechnika Gdańska, za pracę: „Propozycja nowej metody leczenia chorób Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego”.

Oznacza to, że Towarzystwo „J-elita” zwiększyło łączną pulę nagród o 1,5 tys. zł.

Gratulujemy wszystkim laureatom i ich promotorom. Dziękujemy członkom Kapituły oraz autorom wszystkich prac zgłoszonych na Konkurs.

Dr hab. Małgorzata Mossakowska,
Sekretarz Kapituły
Prezes Honorowa Towarzystwa „J-elita”

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!