Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „Moje życie z chorobą przewodu pokarmowego”

Pokaż swoje życie z chorobą przewodu pokarmowego

„Moje życie z chorobą przewodu pokarmowego” – to temat ogólnopolskiego konkursu plastycznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa „J-elita”. Na laureatów, dorosłych oraz dzieci, czekają atrakcyjne nagrody.

– Do udziału w konkursie zapraszamy nie tylko chorych – naszych pacjentów oraz ich rodziców, rodzeństwo i bliskich, ale także wszystkich zainteresowanych – mówi prof. Grażyna Rydzewska, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG). – Jego celem jest zwiększanie świadomości na temat problemów osób z chorobami przewodu pokarmowego, w tym nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit: wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Pragniemy także upowszechniać wiedzę o chorobach przewodu pokarmowego, ich wpływie na codzienne życie pacjentów oraz promować postawy sprzyjające ich leczeniu.

Na laureatów w dwóch kategoriach: dorośli oraz dzieci, czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez PTG i zrzeszające niemal 2,5 tysiąca chorych na nieswoiste zapalenia jelit i ich rodziców Towarzystwo „J-elita”.
Do konkursu można zgłaszać prace w dowolnej technice (m.in. obraz, grafika, rysunek, plakat, komiks, zdjęcie, fotoreportaż, collage).
Prace zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej XVIII Kongresowi PTG, który odbędzie się w dniach 20-22 września 2018 r. w Warszawie z udziałem najwybitniejszych polskich specjalistów. Nagrodzone zostaną opublikowane również na łamach Kwartalnika „J-elita” oraz na stronie internetowej Towarzystwa: j-elita.org.pl.

– Konkurs jest kolejnym przykładem współpracy środowiska medycznego, organizacji pozarządowej i samych pacjentów – mówi prezes honorowa i współzałożycielka Towarzystwa „J-elita” Małgorzata Mossakowska. – Mamy przecież wspólny cel: zdrowie.

Prace zgłoszone do konkursu muszą dotrzeć do siedziby Towarzystwa „J-elita” lub na adres mailowy:  media@j-elita.org.pl najpóźniej 7 września 2018 roku do godz. 16.00. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu (pdf)

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!