Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Walne Spotkanie Delegatów Kopenhaga 2011

Podczas dorocznego walnego zjazdu delegatów Europejskiej Federacji Zrzeszającej Stowarzyszenia Osób Chorych na NZJ (EFFCA), który odbył się w Kopenhadze w dniach 14-17 kwietnia, Towarzystwo ,,J-elita” oficjalnie została przyjęta w poczet członków, dołączając do 24 stowarzyszeń pacjenckich, reprezentujących poszczególne kraje europejskie.
W trakcie dwóch intensywnych dni obrad, udało się pomyślnie połączyć pracę z integracją i rozrywką. Delegaci wysłuchali i jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie merytoryczne i finansowe Federacji. Następnie pod głosowanie został poddany plan działań na lata 2011-2012, który także spotkał się z akceptacją zgromadzonych. Niespodzianką, przygotowaną przez Zarząd dla delegatów, była inauguracja nowej strony internetowej (www.efcca.org) oraz pięknie wydanego magazynu, który odtąd będzie ukazywał się dwa razy w roku (do pobrania na www.efcca.org, o ,,J-elicie” na str. 7 i 18). Kolejnym punktem programu było głosowanie nad uchwałą, przyłączającą do Federacji nowe kraje, wśród których znalazły się: Polska, Serbia i Republika Czeska. Głosowanie okazało się formalnością a nowi, oficjalni już delegaci, zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Zaprezentowano także projekty, organizowane bądź wspierane przez EFFCA:
Europejska Biblioteka NZJ (European IBD Library), która będzie stanowiła źródło najnowszych badań nad NZJ;
Fundacja NZJ (IBD Research Foundation), gromadząca fundusze i sponsorująca badania naukowe, mające na celu znalezienie skutecznego lekarstwa na NZJ;
Lokalizator Toalet (Toilet Locator), gdzie każdy będzie mógł umieścić miejsce i charakterystykę toalet w swoim mieście;
Kierunki Działania (Calls for Action), charakteryzujące główne strategie rozwoju Federacji w najbliższych latach; Ankieta IMPACT (IMPACT Survey), mająca na celu określenie jakości życia osób chorych na NZJ (niedostępna w języku polskim, niemniej zachęcamy do jej wypełnienia na www.surveysolutions.co.uk/ibd-survey); Europejska Grupa Młodych (European Youth Group) i promowane przez nią Spotkania Młodych.
Niezwykle interesującym punktem spotkania były prelekcje specjalnie zaproszonych gości wśród których byli: Anders Olauson – Prezes Europejskiego Forum Pacjentów (EPF), Rodney Mitchell – Prezes Fundacji NZJ i dr Marco Santangelo, pracujący w strukturach Funduszy Unii Europejskiej.
Warto także wspomnieć o prezentacji naszego delegata, Marka Lichoty, który w zabawny sposób przybliżył ideę tegorocznego, Europejskiego Spotkania Młodych w Krakowie (30.06-03.07.11). Ponadto dwie osoby z Polski zostały zaproszone na Obóz Młodych (18-25 lat), który w dniach 25-28.08.11 odbędzie się w Holandii.
W czasie wolnym, poza sfotografowaniem się z Kopenhaską Syrenką, udało nam się wziąć udział w rejsie kanałami wokół miasta i odwiedzić park rozrywki Tivoli. Słynna dzielnica Christiania także wydawała się być kuszącym celem wycieczki, jednak organizatorzy skutecznie wyperswadowali nam ten pomysł. Ukoronowaniem zjazdu była wspólna kolacja w restauracji, w której kiedyś jadał Hans Christian Andersen.
Podsumowując, spotkanie uważamy za bardzo udane, jednocześnie żywiąc nadzieję na owocną, wieloletnią współpracę z Zarządem i Członkami Federacji.

Newsletter