Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Szkolenie dla członków zarządów stowarzyszeń krajowych w Brukseli

Europejska Federacja Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA) w dniach 21-23 listopada 2011 zorganizowała w Brukseli pierwsze szkolenie dla członków zarządów stowarzyszeń krajowych. Szkolenie wpisuje się w jeden z sześciu priorytetów Federacji zatytułowany Athena („Akademia EFCCA”, łącząca i ucząca liderów narodowych stowarzyszeń,mająca na celu wymianę wiedzy i „dobrych praktyk”).Pierwszego dnia omówiono Europejską Strategię Zdrowia oraz projekty realizowane przez EFCCA (Lokalizator Toalet,Biblioteka NZJ, projekt IPODD, sześć priorytetów EFCCA).Kolejny dzień rozpoczęliśmy od gry miejskiej mającej na celu ćwiczenie pracy w zespole. Kilka godzin, podzieleni na czteroosobowe grupy, spędziliśmy w centrum Brukseli poszukując odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań zawartych w konspektach, które dotyczyły nie tylko wiedzy ogólnej, ale także budynków, zabytków czy pomników usytuowanych w mieście. Ze względu na ściśle określony czas, współpraca między członkami zespołów była nieodzowna, gdyż bez tego nie udałoby się wykonać zadania. Po południu odbyło się profesjonalne szkolenie, przeprowadzone przez firmę public relations Hill&Knowlton, które dotyczyło komunikacji z mediami. Braliśmy udział w zaaranżowanych wywiadach (dla prasy i telewizji na żywo), które
były, przeprowadzane przez dziennikarkę pracującą na co dzień w BBC, nagrywane, a następnie analizowane. Poznaliśmy różne strategie, techniki i zwroty stosowane w świecie mediów, a na koniec rozdano nam materiały do wykorzystania w przyszłości na „naszym terenie”. Wieczorem świętowaliśmy otwarcie nowego biura EFCCA, a Prezes Federacji, Marco
Greco, przedstawił wyniki ankiety IMPACT – europejskiego badania, które dotyczyło jakości życia osób z NZJ.Ostatniego dnia zwiedzaliśmy budynki Parlamentu Europejskiego (PE). Po krótkim wykładzie na temat działania poszczególnych instytucji UE, zaprowadzono nas do imponującej sali, w której odbywają się obrady PE. Duże wrażenie wywarło na nas dostępne w 23 językach, nowo otwarte centrum dla zwiedzających Parlamentarium, gdzie używając przewodnika multimedialnego każdy może poznać kulisy pracy PE, jednocześnie dobrze się bawiąc. W tym samym czasie, Prezes Marco Greco wraz z Dyrektorem Zarządzającym EFCCA, Luisą Avedano, uczestniczyli w spotkaniu z kilkoma członkami Parlamentu, którzy zgodzili się przedstawić petycję dotyczącą problemów osób z NZJ innym członkom PE wraz z prośbą o jej poparcie. Wyrazili także chęć sponsorowania obchodów Światowego Dnia NZJ w 2012 roku, który w Brukseli odbędzie się 15 maja. Wizyta ta zakończyła trzydniowe szkolenie. Kolejne spotkanie w ramach „Akademii EFCCA” planowane jest na czerwiec 2012 i będzie adresowane do wolontariuszy działających w stowarzyszeniach krajowych.Wszystkie koszty spotkania zostały pokryte ze środków EFCCA.

Newsletter