Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Europa jednoczy się w walce z NZJ

Europejska Federacja Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA) apeluje o zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej, szerszy wachlarz możliwości leczenia oraz polepszenie opieki dla ludzi cierpiących na NZJ. 15-go lutego, w Barcelonie, w obecności delegatów i przedstawicieli prasy z 40 krajów europejskich (łącznie z Polską),EFCCA przedstawiła pełne wyniki europejskiego badania IMPACT, które miało na celu ukazanie prawdziwego wpływu
NZJ na jakość życia chorych i obejmowało nie tylko problemy medyczne, ale także aspekty związane z edukacją, zatrudnieniem,relacjami międzyludzkimi i niepełnosprawnością.

W badaniu wzięli udział pacjenci z 24 krajów europejskich(niestety badanie nie było dostępne w języku polskim). Otrzymano 4990 odpowiedzi. „Główne wnioski z badania pokazują,że wpływ NZJ na nasze życie jest ogromny i utrzymuje się na niedopuszczalnym poziomie” – powiedział Marco Greco, prezes EFCCA. „EFCCA wzywa stowarzyszenia pacjentów, pracowników,służby zdrowia i polityków do zaangażowania się w walkę z NZJ” – kontynuował Marco.Na początku spotkania wyświetlono film ukazujący biegacza,który przekazuje dalej pałeczkę sztafetową. Wspomniana konferencja prasowa odbyła się w barcelońskim muzeum olimpijskim. Miejsce to symbolizowało naszą walkę z NZJ niczym atletów zmagających się z wysiłkiem, bólem i kontuzjami,ale w końcu (czasem po upadkach) dumnie przekraczających linię mety. Tak samo osoby z NZJ – walczą z kolejnymi zaostrzeniami, anemią, czy złym samopoczuciem, ale za każdym razem stają na nogi i idą dalej. Do mety, na której pewnego dnia znajdziemy lekarstwo na NZJ.Dokładne wyniki badania IMPACT przedstawimy w kolejnym numerze Kwartalnika.

Newsletter