Links

Inne Stowarzyszenia chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Górnośląskie Stowarzyszenie Wspierania Osób Chorych na Nieswoiste Zapalenia Jelit

ul. M. Curie-Skłodowskiej 7
44-206 Rybnik
Prezes Elżbieta Śmigowska
Tel: 505 132 288
e-mail: esmigowska@op.pl
http://www.republika.pl/colitiscrohn/

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa I Choroby Crohna

ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk
Prezes: Mirosława Myszkowska
Tel.: 609 039 252
http://www.colitis-crohn.org.pl/

Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i choroby Leśniowskiego – Crohna
ul. Przybyszewskiego 49 , 60-355 Poznań
Prezes: Wiesława Bednawska

Tel.: 61 241 57 85, 604 56 22 22, 668 225 771

„Apetyt na Życie” Stowarzyszenie pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo
ul. Szkolna 2
32-082, Zabierzów
Prezes: Marek Lichota
Tel.: 600 270 882
e-mail: info@apetytnazycie.org
http://www.apetytnazycie.org/

„PERMAF” Polskie Stowarzyszenie Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego
Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii
ul. Czerniakowska 231
00- 416 Warszawa
Prezes: Mirosława Cicha
Tel.: 721 534 499
e-mail: permaf@interia.pl
http://www.permaf.pl

POL-ILKO Polskie Towarzystwo Stomijne

ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
Prezes: Andrzej Piwowarski
Tel.: 660 479242
e-mail: polilko@polilko.pl
http://www.polilko.pl/

Strona Konsultanta Krajowego ds Gastroenterologii rejestr Choroby Leśniowskiego-Crohna: http://www.chorobacrohna.pl/

ELITARNI – Ogólnopolski program edukacyjny wpierający chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna http://elitarni.org.pl/

EUROPEAN FEDERATION OF CROHN’S AND ULCERATIVE COLITIS ASSOCIATIONS (EFCCA): http://www.efcca.org/

Crohn’s and Colitis UK http://www.crohnsandcolitis.org.uk/

Crohn’s and Colitis Foundation of America http://ccfa.org/

Crohn’s and Colitis Foundation of Canada http://www.ccfc.ca/site/c.ajIRK4NLLhJ0E/b.6319851/k.BDBF/Home.htm

Pediatric Crohn’s and Colitis Assotiation http://pcca.hypermart.net/index.html

New Zealand: Crohns and Colitis Support Group – CCSG  www.ccsg.org.nz

Australian Crohn’s and Colitis Association http://www.acca.net.au/

Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung – DCCV – e.V http://www.dccv.de/

THE AUSTRIAN IBDIS PLATFORM http://www.ibdis.net/

Crohn’s Disease Resource Center: http://www.healingwell.com/ibd/

Clinical Trials: Crohn’s Disease: http://www.centerwatch.com/clinical-trials/listings/studylist.aspx?CatID=51

European Crohn”s and Colitis Organization”, ECCO http://www.ecco-ibd.org/

European Collaborative-study on Inflammatory Bowel Disease http://www.ibd.unimaas.nl/