Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Mleko

Skutkiem uszkodzenia śluzówki jelita jest bardzo często zmniejszenie aktywności laktazy, enzymu rozkładającego cukier mleka. Dlatego w trakcie nasilenia choroby często obserwuje się nietolerancję mleka. Pod wpływem bakterii jelitowych niestrawiona laktoza przekształca się, głównie w jelicie grubym w kwas mlekowy, który pobudzając perystaltykę nasila biegunkę. Dlatego w ostrej fazie choroby należy unikać produktów mlecznych. Wprowadzanie produktów mlecznych w fazie remisji powinno następować stopniowo, gdyż laktaza należy do enzymów adaptatywnych. Poziom jej zależy od diety i spada nawet u osób zdrowych pozostających na diecie bezmlecznej. Spożycie przez te osoby większej ilości mleka może spowodować ostre objawy nietolerancji, podobne do tych, które występują u chorych z wrodzoną nietolerancją laktozy. Należy zaznaczyć, że ta wrodzona nietolerancja występuje u chorych na nzj z tą samą częstotliwością jak w całej populacji. Wielu chorych lepiej toleruje fermentowane produkty mleczne (kefir, jogurt, mleko acidofilne). Powodem tego jest inny skład cukrów oraz inna forma występujących w nich białek (częściowa hydroliza), co wpływa na mniejsze działanie ujemne u chorych z nietolerancją jednego z białek zawartego w mleku (laktoalbumina). Badania wykazały, że u chorych z tym rodzajem nietolerancji, dieta eliminacyjna pozbawiona laktoalbuminy sprzyja szybszemu osiąganiu remisji oraz przedłużeniu jej trwania. Dodatkowo mleko słodkie wiąże kwas solny, wpływając tym samym na podniesienie pH treści jelitowej.

Stosunkowo rzadko u chorych na wzgj stwierdza się występowanie we krwi obecności przeciwciał przeciwko białkom mleka. Stanowi to bezwzględne przeciwwskazanie do spożywanie mleka i jego przetworów.

Ponieważ produkty mleczne są głównym źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, białka i innych składników odżywczych nie powinno być, bez powodu, eliminowane z diety. Tolerancję laktozy można poprawić stosując preparaty laktazy. W przypadku diety bezmlecznej konieczne jest przyjmowanie preparatów wapniowych. Odpowiednia podaż wapnia w diecie zapobiega nie tylko osteoporozie, ale także kamicy nerkowej, gdyż wiąże on kwas szczawiowy.

Newsletter