Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Other educational materials

Dieta

Rola czynników żywieniowych w patogenezie i leczeniu chorych z nzj często bywa niedoceniana, tym bardziej, że w literaturze światowej brak jest prac, które jednoznacznie dowodzą roli diety zarówno w powstawaniu jak i przebiegu choroby. Jednakże wzrost zachorowalności w krajach wysokorozwiniętych sugeruje wpływ czynników środowiskowych, w tym żywieniowych. W relacjach chorych prawidłowa dieta ma wpływ na objawy choroby, takie jak biegunka, wzdęcia, bóle brzucha, nudności i chudnięcie. Większość chorych oczekuje od lekarza lub dietetyka dokładnych zaleceń dietetycznych upatrując w nich jednego z najważniejszych elementów leczenia. Niestety poza ogólnymi zasadami żywienia przedstawionymi w dziale dieta w okresie remisji, każdy chory powinien na podstawie obserwacji własnego organizmu opracować dietę najlepszą dla siebie, gdyż poszczególni chorzy w różny sposób reagują na podobną dietę. Jednym z najczęstszych błędów pojawiających się w zaleceniach dietetycznych jest zakaz spożywania mleka i jego przetworów. Należy zaznaczyć, że dieta w okresach remisji i nasilenia objawów choroby jest różna, a leczenie żywieniowe, zarówno dojelitowe, jak i pozajelitowe, jest skuteczną metodą terapii zaostrzeń. Chorzy na nzj powinni unikać stosowania, bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, „cudownych” diet takich jak dieta optymalna, marchewkowa itp. Jakkolwiek niektórzy pacjenci obserwują poprawę kliniczną po zastosowaniu takiej diety, to jej długoterminowe skutki mogą być „zabójcze”. Początkowy korzystny wpływ na samopoczucie może być spowodowany efektem „placebo” lub eliminacją z pożywienia składnika mającego niekorzystny wpływ na przebieg choroby. Należy z cała mocą podkreślić, że stosowanie wszelkich diet eliminacyjnych prowadzi do niedoborów pokarmowych, które w dłuższym okresie, wywierają niekorzystny efekt na cały organizm, a tym samym wpływają na przebieg kliniczny choroby nasilając objawy zarówno ze strony jelita jak i jej  pozajelitowe komplikacje.

Żywienie w okresie remisji choroby.

Newsletter