Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Częstość zachorowań

Częstotliwość zachorowań na nzj zaczęła rosnąć od lat 40. Najlepiej udokumentowane są dane skandynawskie, gdzie obserwowano sześciokrotny wzrost zachorowalności na wzjg (np. Kopenhaga dekada lat 60 i 80 XX wieku). Dane z innych krajów zaczęły być gromadzone później. Do tej pory nie opublikowano danych dotyczących zapadalności na nzj w Polsce, ani w populacji dorosłych, ani dzieci, jednakże z rozmów z lekarzami wynika, że liczba zachorowań rośnie. Wyniki pierwszego badania zachorowalności prowadzonego przez Klinikę Gastroenterologii i Żywienia AM w Warszawie nie są jeszcze opracowane, wg wstępnych obserwacji rocznie na azj. Zapada ponad 200 osób, przy czym wśród dzieci znacznie więcej na chL-C nież na wzjg.

Zwiększenie liczby przypadków obserwuje się w krajach europejskich i USA powinien on także dotyczyć populacji naszego kraju. W ostatnich latach wzrost zachorowalności dotknął także kraje azjatyckie, w których nastąpiła zmiana stylu życia na „zachodni” (Japonia, Korea). Wskazuje to na udział wpływu środowiska na w patogenezie nzj. Zapadalność na chorobę L- C waha się w Europie od około 1 na 100 000 mieszkańców na rok (Iannina, Grecja) do prawie 11.4 (północno-zachodnia, Szkocja), zaś na wzjg odpowiednio od około 1,5 (Almada, Portugalia) do 25 (Islandia). W Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej zapadalność na wzjg wynosi średnio 20 przypadków/100 tys. mieszkańców/rok, natomiast na ChL-C 5–7 osób/100 tys. /rok. W Wielkiej Brytanii liczba zachorowań podwaja się, co 10 lat i przy zachowaniu szczytu zachorowalności między 20. a 40. rokiem życia, dotyczy coraz mniejszych dzieci. W krajach zachodnich 1/500 mieszkańców cierpi na nzj, a wg danych z Wielkiej Brytanii nawet 1/250 osób; w tym colitis ulcerosa występuje 2 razy częściej niż choroba Leśniowskiego-Crohna. Liczbę chorych w USA ocenia się na ponad 800 tys.

Zakładając, że w Polsce zapadalność na wzjg nie odbiega od średniej europejskiej, rocznie powinno być rozpoznawane około 700 przypadków wzjg i około 180 – 250 ChL-C, a liczba chorych przekraczać znacznie 50 000.

Newsletter