Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% procent

1 procent

Częstość zachorowań

Częstotliwość zachorowań na nzj zaczęła rosnąć od lat 40. Najlepiej udokumentowane są dane skandynawskie, gdzie obserwowano sześciokrotny wzrost zachorowalności na wzjg (np. Kopenhaga dekada lat 60 i 80 XX wieku). Dane z innych krajów zaczęły być gromadzone później. Do tej pory nie opublikowano danych dotyczących zapadalności na nzj w Polsce, ani w populacji dorosłych, ani dzieci, jednakże z rozmów z lekarzami wynika, że liczba zachorowań rośnie. Wyniki pierwszego badania zachorowalności prowadzonego przez Klinikę Gastroenterologii i Żywienia AM w Warszawie nie są jeszcze opracowane, wg wstępnych obserwacji rocznie na azj. Zapada ponad 200 osób, przy czym wśród dzieci znacznie więcej na chL-C nież na wzjg.

Zwiększenie liczby przypadków obserwuje się w krajach europejskich i USA powinien on także dotyczyć populacji naszego kraju. W ostatnich latach wzrost zachorowalności dotknął także kraje azjatyckie, w których nastąpiła zmiana stylu życia na „zachodni” (Japonia, Korea). Wskazuje to na udział wpływu środowiska na w patogenezie nzj. Zapadalność na chorobę L- C waha się w Europie od około 1 na 100 000 mieszkańców na rok (Iannina, Grecja) do prawie 11.4 (północno-zachodnia, Szkocja), zaś na wzjg odpowiednio od około 1,5 (Almada, Portugalia) do 25 (Islandia). W Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej zapadalność na wzjg wynosi średnio 20 przypadków/100 tys. mieszkańców/rok, natomiast na ChL-C 5–7 osób/100 tys. /rok. W Wielkiej Brytanii liczba zachorowań podwaja się, co 10 lat i przy zachowaniu szczytu zachorowalności między 20. a 40. rokiem życia, dotyczy coraz mniejszych dzieci. W krajach zachodnich 1/500 mieszkańców cierpi na nzj, a wg danych z Wielkiej Brytanii nawet 1/250 osób; w tym colitis ulcerosa występuje 2 razy częściej niż choroba Leśniowskiego-Crohna. Liczbę chorych w USA ocenia się na ponad 800 tys.

Zakładając, że w Polsce zapadalność na wzjg nie odbiega od średniej europejskiej, rocznie powinno być rozpoznawane około 700 przypadków wzjg i około 180 – 250 ChL-C, a liczba chorych przekraczać znacznie 50 000.

Polub nas!

Polub nas!

Przekaż 1% procent

1 procent

Newsletter

Kalendarz Spotkań

[CPMV_CALENDAR view="1"]

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę