Strona główna » spotkania » dni edukacji

Kategoria: dni edukacji

Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% procent

1 procent

Dni Edukacji o NZJ w Lublinie

Dni Edukacji o NZJ, które odbyły się 9 grudnia 2007 r. w lubelskich Hotelu Victoria, przyciągnęły gości pragnących posłuchać prelekcji fachowców zajmujących się pomocą chorym z nieswoistymi zapaleniami jelit.

Pierwszy wykład wygłosiła dr n. med. Agnieszka Kozak-Chomicka. Dotyczył kobiet chorujących na NZJ, które w przyszłości chciałyby założyć rodziny i mieć dzieci. Pani doktor wyczerpująco i dokładnie mówiła o formach leczenia i przekonywała, by podczas ciąży nie przestawać brać leków. Nasza choroba nie musi negatywnie wpływać na rozwój płodu.

Drugim mówcą był Karol Iwanowicz, który przedstawił probiotyki, naszych naturalnych sprzymierzeńców w leczeniu jelit. Po dwóch godzinach słuchania wykładów ogłoszono kilkuminutową przerwę. Słuchacze mogli na chwilę rozprostować nogi i wymienić się uwagami dotyczącymi prezentacji. Zainteresowani mogli podejść do lekarza, zadać pytania i poprosić o indywidualną poradę oraz przy osobnym stoisku zapisać się do stowarzyszenia „J-elita”.

Po przerwie prezentację na temat niedożywienia w NZJ u dzieci przedstawiła lek. med. Beata Mełges, która opowiadała m.in. o odżywianiu pozajelitowym. Następnie Joanna Porębiak mówiła o preparatach wspomagających dietę. Ostatnim tematem była opieka chirurgiczna nad pacjentem z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Wykład podparty ilustracjami poprowadził z uśmiechem na twarzy dr n med. Henryk Gomuła.

Po wykładach odbyło się losowanie upominków. Na spotkanie przybyło wielu gości. Podczas wydarzenia można było poczęstować się ciepłą herbatą, kawą, ciastkami oraz otrzymać materiały na temat produktów firmy Pharmabest i Nestle Health Science, a także poradniki „J-elity”. Uczestnicy spotkania mogli się również wymienić doświadczeniami na temat życia z chorobą.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, wolontariuszom, gościom oraz darczyńcom, bez których nie udałoby się zorganizować Dni Edukacji o NZJ w Lublinie.

„Gwiazdka” członki oddziału lubelskiego Towarzystwa „J-elita”

Jubileuszowy X Małopolski Dzień Edukacji o NZJ

Od dekady co roku spotykamy się w Małopolsce na warsztatach organizowanych w ramach Dni Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelita. Pomysł narodził się właśnie w Krakowie, z czego jesteśmy ogromnie dumni.

Inicjatorką spotkań dla pacjentów oraz rodziców chorych dzieci była prezes Oddziału Małopolskiego „J-elity” dr hab. Małgorzata Sładek. W tym roku świętowaliśmy mały jubileusz – w sobotę 2 grudnia w krakowskim Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym wspominaliśmy poprzednie edycje wydarzenia oraz cieszyliśmy się, że idea zatacza coraz szersze kręgi i aktualnie w tak wielu miastach odbywają się podobne spotkania. Oczywiście snuliśmy także plany na przyszłość. Wykłady zostały poprzedzone Walnym Zebraniem Członków Oddziału Małopolskiego Towarzystwa „J-elita”, które poprowadził Artur Wolak. W oparciu o sprawozdanie przygotowane przez Anitę Michalik podsumowaliśmy dwa ostatnie lata pracy oddziału oraz postanowiliśmy, że w przyszłym roku będziemy kontynuować główne nurty naszych działań: nadal będziemy angażować się w walkę o poprawę dostępności nowoczesnych terapii dla cierpiących na NZJ, zorganizujemy obchody World IBD Day oraz przygotujemy XI edycję Małopolskiego Dnia Edukacji, będziemy realizować kolejne etapy projektu z zakresu arteterapii „Szpitalne CuDa na kiju”, pomyślimy także o stałych dyżurach dietetyka i psychologa.

Chwilę po godzinie 10 zebraliśmy się w auli, gdzie warsztaty otworzył prof. Krzysztof Fyderek, dyrektor USD w Krakowie, a zarazem ordynator Oddziału Gastroenterologii i Pediatrii. Była z nami także Małgorzata Mossakowska, założycielka i prezes honorowa Towarzystwa „J-elita”, która zaraz na wstępie podziękowała Docent Małgorzacie Sładek za zainicjowanie edukacyjnych spotkań i wytrwałe ich kontynuowanie, wręczając szklaną statuetkę jako wyraz wdzięczności nas wszystkich. Małgorzata Mossakowska opowiedziała także o misji stowarzyszenia oraz zaprezentowała dokonania „J-elity”.

Jak monitorować wrzodziejące zapalenia jelita i chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C), gdzie szukać skutecznych terapii, jak z pożytkiem stosować dostępne leki. Wiedza na temat NZJ stale ewoluuje, pojawiają się nowe metody leczenia, zmienia się także ich dostępność. O tym wszystkim opowiedziała dr hab. Małgorzata Sładek podczas dwóch wystąpień: „Czy wiemy już wszystko o NZJ?” oraz „Programy lekowe w NZJ – co nowego?”. W pierwszym skupiła się na miejscu mesalazyny i budesonidu w leczeniu zapaleń jelit, drugie przedstawiało korekty w programach lekowych, które m.in. dzięki staraniom Towarzystwa zostały wprowadzone w mijającym roku: możliwość leczenia dzieci zgodnie z wytycznymi ECCO, wydłużenie programu dla infliximabu do dwóch lat zarówno w ch.L-C, jak i we WZJG, stworzenie programu dla adalimumabu w pediatrycznym ch.L-C, wprowadzenie refundacji na modulen przy indukcji remisji dla dzieci z aktywną postacią ch. L-C oraz dla Cortimentu MMX. Ważną zmianą, o którą bardzo aktywnie zabiegał m.in. nasz małopolski oddział „J-elity” było usunięcie zapisu o konieczności 51 pkt PCDAI przy ponownej kwalifikacji do programu leczenia biologicznego dzieci z ch.L-C. Obecnie wystarczy pogorszenie o 10 pkt, aby wznowić terapię biologiczną zaraz przy pierwszych oznakach zaostrzenia choroby. Sytuacja nie jest jeszcze idealna, ale dzięki determinacji Towarzystwa oraz wsparciu lekarzy, parlamentarzystów i dziennikarzy ostatnie miesiące przyniosły bardzo korzystne zmiany i dostęp do nowoczesnych terapii powoli się poprawia. 

Dobrze leczona choroba oznacza brak powikłań – temu problemowi swój wykład poświęcił doktor Kamil Kozioł z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii UJ. Powikłania w NZJ potrafią bardzo dokuczyć, mogą mieć niezwykle zróżnicowany charakter, dotyczyć różnych układów i narządów. Są one zwykle związane z zaostrzeniami choroby, ale czasami wyprzedzają pojawienie się głównych objawów jelitowych. Wiemy doskonale, że mikroflora jelitowa odgrywa istotną rolę w NZJ. Jak zatem zadbać o bakteryjną równowagę w naszych jelitach i gdzie szukać „naturalnych sprzymierzeńców” w postaci probiotyków podpowiedziała Izabela Bernad-Zębala z firmy Pharmabest.

Potem przyszedł czas na tematy związane z codziennym życiem. Maciej Łanecki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie przeprowadził nas przez labirynt stale zmieniających się przepisów: gdzie możemy zwrócić się o wsparcie z tytułu swojej choroby, na jakiego rodzaju pomoc możemy liczyć i jak to wszystko krok po kroku załatwiać. To właśnie centra opracowują i realizują powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, zajmują się też orzecznictwem o niepełnosprawności oraz dofinansowują m.in. udział osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrują w sprzęt rehabilitacyjny i inne środki pomocnicze. Po każdym wykładzie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań i zasięgnięcia porady. Najbardziej burzliwa dyskusja rozgorzała właśnie po wystąpieniu Macieja Łaneckiego, wiele pytań dotyczyło rozliczeń podatkowych. Postanowiliśmy więc zaprosić w przyszłości z wykładem także eksperta od tego typu zagadnień.

Potrzebujemy pomocy i wsparcia o bardzo różnym charakterze. W potrzebie są zarówno osoby cierpiące na NZJ, jak i te, które towarzyszą chorym na co dzień, rodzina, przyjaciele. I dlatego na zakończenie Dnia Edukacji o NZJ zaplanowaliśmy dwugodzinne warsztaty z psychologiem. Magdalena Sękowska, która od ponad 20 lat w różnych ośrodkach Krakowa prowadzi wykłady otwarte popularyzując wiedzę psychologiczną, mówiła „o poczuciu własnej wartości, które się chorobie nie kłania”, przekonywała, że „JA to nie tylko choroba” i przekazała nam praktyczne wskazówki, jak umiejętnie balansować między zdrowiem a chorobą, nie poddając się depresji.

W przerwie między prelekcjami zaprosiliśmy wszystkich uczestników na pyszny lunch. Na stanowisku „J-elity” można było zaopatrzyć się w nasze poradniki i kwartalniki, zapisać do stowarzyszenia, porozmawiać z wolontariuszami i nawiązać nowe znajomości.

Filmowa relacja z Dnia Edukacji jeszcze tego samego dnia zagościła na antenie TVP Kraków. O wydarzeniu informowały także inne lokalne media: Radio Kraków, Dziennik Polski i Gazeta Krakowska oraz portale internetowe krakow.pl, jak t i Interia. Z informacją o  wykładach staraliśmy się bowiem dotrzeć  do wszystkich, którym wiedza o nieswoistych zapaleniach jelit mogłaby być przydatna w procesie leczenia i codziennego radzenia sobie z chorobą.

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” mawiał J.W. Goethe i pewnie m.in. dlatego docent Sładek postanowiła w formie quizu sprawdzić, czy słuchacze dobrze zrozumieli najważniejsze zagadnienia omawiane podczas wykładów. Z pytaniami poradziliśmy sobie nie najgorzej, życie postawi przed nami pewnie jeszcze ich wiele. Mamy jednak przekonanie, że dzięki takim edukacyjnym spotkaniom będziemy lepiej do nich przygotowani, bowiem wiedza to nasz oręż w potyczkach z chorobą. Małopolska „J-elita” bardzo dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w jubileuszowym X Małopolskim Dniu Edukacji o NZJ oraz tym, którzy przyczynili się do jego organizacji.

Anita Michalik

 

Dni Edukacji o NZJ w Białymstoku

Tegoroczne Dni Edukacji o NZJ w Białymstoku odbyły się 2 grudnia 2017 r. w auli Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Po powitaniu wszystkich zebranych, w tym Pana Prof. Dariusza Lebenszteina, kierownika Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UDSK, który niezmiennie wspiera nas w każdej inicjatywie, z niezmierną ciekawością przystąpiliśmy do wystąpień naszych specjalistów.

Pierwsze wykłady dotyczyły nowych zmian w programach terapeutycznych leczenia biologicznego NZJ. Dr n. med. Jacek Ramotowski przedstawił modyfikacje terapii u dorosłych, z kolej dr n. med. Urszula Daniluk – u dzieci. Zebranych bardzo ucieszył fakt rozszerzenia możliwości podawania „biologii”, zwłaszcza w CU. Następnie na temat standardów przekazywania dzieci do ośrodków dla dorosłych opowiedziało małżeństwo gastrologów – Urszula i Jarosław Daniluk. On – leczący dorosłych, ona – dzieci. Prawdopodobnie jest to jedyny taki przypadek w Polsce, gdzie proces oddawania pacjentów odbywa się „przy stole w kuchni” (jak żartowali występujący). Dzięki temu przebiega on szybko, bezproblemowo i bardzo komfortowo dla 18-latków. Niestety, nie zawsze jest tak łatwo. Pocieszeniem jest zapewne fakt, że trwają prace nad stworzeniem „paszportu chorego”, w którym zawarte będą wszystkie ważne informacje dotyczące leczenia, i z którym młody pacjent po osiągnięciu pełnoletności będzie udawał się do swojego nowego „dorosłego” lekarza.

Po informacji o leczeniu przyszła pora na probiotyki, których działanie omówiła Marta Gejdel z firmy Pharmabest. W czasie kolejnego wykładu zebrani mogli dowiedzieć się wszystkich potrzebnych informacji i stopniach niepełnosprawności. Dla kogo są przeznaczone, w jaki sposób się o nie ubiegać oraz co w związku z przyznaniem takiego stopnia przysługuje choremu. Mamy nadzieję, że wystąpienie rozwiało wszystkie wątpliwości związane z tym tematem. Zwieńczeniem części merytorycznej było przedstawienie działalności naszego towarzystwa.

W czasie, gdy rodzice słuchali wykładów, dzieci świetnie bawiły się z naszą niezastąpioną wolontariuszką Olą.

Po wystąpieniach przyszedł czas na zadawanie pytań, a było ich wiele. Dyskusje o wykładach przeniosły się w kuluary, gdzie przy poczęstunku i kawie wszyscy uczestnicy naszego spotkania mogli spokojnie porozmawiać i zapoznać się z innymi chorymi. Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszyło się „j-elitowe” stoisko z poradnikami, ale także stoiska firmy Nestle, Ferring i Pharmabest.

Bardzo dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna, a w szczególności gościom, prelegentom, firmom wspierającym inicjatywę, wszystkim uczestnikom, wolontariuszom i organizatorom.

Tamara Pereświet-Sołtan

Dni Edukacji o NZJ w Warszawie

Ponad sto osób gościło na warszawskim Dniu Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelita, który odbył się 2 grudnia w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

Na początku spotkania prezes „J-elity” Agnieszka Gołębiewska, przedstawiła działalność Towarzystwa. Słuchało ją ponad sto osób, wiele z nich po raz pierwszy zetknęło się ze stowarzyszeniem.

Następnie sceną zawładnęli eksperci zajmujący się NZJ i towarzyszącymi im chorobami. Specjalista chorób wewnętrznych Magdalena Kaniewska z Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przedstawiła metody leczenia oraz nowe technologie i zalecenia do stosowania leków. Jak wynika z badań tylko 40 proc. chorych na NZJ przestrzega ściśle zaleceń lekarzy dotyczących dawek i terminów przyjmowania leków. –  Pacjenci nie stosujący się do zaleceń mają tylko 39 proc. szans na utrzymanie remisji – ostrzegała. Najczęściej stosowanym błędem jest odstawianie leków, gdy tylko ustępują objawy choroby.

Dermatolog dr n med. Marta Wieczorek przedstawiła zmiany skórne w chorobach przewodu pokarmowego. Co ciekawe, niekiedy to właśnie one – a nie dolegliwości jelit – są pierwszym symptomem NZJ. Najczęściej naszym chorobom towarzyszy rumień guzowaty.

Przesyconej humorem i wiedzą naukową prelekcji farmaceuty Ariela Lieberta towarzyszyły salwy śmiechu rozbawionej publiczności. Temat wykładu był jednak poważny. – Nie odstawiamy leków, żeby brać preparaty homeopatyczne – mówił gość spotkania. Zwracał uwagę, że przyjmując wiele leków warto sprawdzić, czy nie zachodzą między nimi niepożądane interakcje. Można to zrobić w prosty sposób korzystając ze strony internetowej bil.aptek.pl, w zakładce interakcje.

O tym, jak będzie wyglądało leczenie w przyszłości opowiadała lekarz Monika Meglicka z Centrum Zdrowia Dziecka. Przedstawiła m.in. leki biologiczne, których skuteczność jest poddawana ocenie w badaniach klinicznych. Mówiła o wedolizumabie, który jest bardziej skuteczny u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego niż  z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Przedstawiła też kolejne badane leki biologiczne: etrolizumab i ustekinumab (zarejestrowany już w leczeniu łuszczycy). Po informacji o lekach przyszła pora na probiotyki, których działanie omówiła Gabriela Pyś z firmy Pharmabest.

Zwieńczeniem części merytorycznej spotkania był wykład prof. Piotra Albrechta, wiceprezesa „J-elity”, który mówił o mikrobiocie jelitowej, czyli m.in. bakteriach zasiedlających nasz przewód pokarmowy. W jednym gramie stolca jest około 1 biliona bakterii. Profesor Albrecht mówił o bardzo obiecujących wynikach przeszczepu mikrobioty jelitowej. Co ciekawe, o ile chęć poddania się takiemu zabiegowi wyraża 80 proc. pacjentów z NZJ, to jedynie co trzeci lekarz chciałby stosować tę metodę. A warto, bo jej skuteczność w wywołaniu remisji jest wyższa niż w terapii biologicznej. Przeszczep mikrobioty jest prowadzony w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez Pana Profesora.

Po każdym z wykładów publiczność miała wiele pytań. W kuluarach, przy stoisku obsługiwanym przez  sympatycznych wolontariuszy, można było zapoznać się z poradnikami „J-elity” i porozmawiać z innymi chorymi. Głód wiedzy został zaspokojony. Po zakończeniu spotkania napełnione zostały również żołądki, dzięki przepysznemu poczęstunkowi czekającemu na rozdyskutowanych uczestników wykładów. Przy stolikach jeszcze długo trwały ożywione rozmowy. Wiele osób wymieniło się kontaktami, a wszyscy z niecierpliwością będą czekać na kolejne spotkanie.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, darczyńcom, publiczności i wolontariuszom, bez których nie odbyłaby się nasza impreza.

hoł

 zdjęcia: Kamil Kowalczyk

Dni Edukacji o NZJ w Rzeszowie – Born to Help

W sobotę 25 listopada 2017 r. w auli Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie odbył się kolejny Dzień Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelita.

Przybyłych gości przywitał prowadzący spotkanie wiceprezes Oddziału Podkarpackiego „J-elity” dr hab. Bartosz Korczowski. Prezentacji działalności Towarzystwa dokonali Patrycja Gajewska, Piotr Chrzanowski i Marlena Szajer. Pani Agnieszka Ulak z Oddziału Podkarpackiego PFRON omówiła procedury związane z ubieganiem się o orzeczenie o niepełnosprawności. Przedstawiła też korzyści, jakie czerpie z pracy osoba z niepełnosprawnością oraz zatrudniający ją pracodawca.  Aktywność zawodowa daje nam nie tylko stabilizację finansową umożliwiającą leczenie, zaspokojenie potrzeb życiowych i spełnianie marzeń, ale także wpływa pozytywnie na naszą psychikę i poczucie własnej wartości.

Następnie przedstawiciele firm Nestle oraz Pharmabest zaprezentowali swoje produkty, pomocne chorym w stanach zaostrzeń i remisji. Po solidnej dawce wiadomości konieczna była przerwa na kawę, herbatę oraz pyszne przekąski, która była świetną okazją do nawiązania nowych znajomości i odświeżenia starych. Padły także propozycje spotkań przy herbacie i wspólnego wyjścia.

Po przerwie psychoterapeuta Bogusław Czernia wygłosił prelekcję o wpływie choroby przewlekłej na nasze życie, kondycję psychiczną i postrzeganie świata. Najwięcej emocji przy obiedzie wzbudził wykład farmaceuty Ariela Lieberta. Warto czy nie warto brać suplementy? Czy homeopatia działa? Czy pić zioła, a jeśli tak, jeśli tak, to jakie? Odpowiedzi na te pytania już na początku wykładu zaciekawiły wszystkich słuchaczy… i po spotkaniu też było o nich głośno.

Dowiedzieliśmy się, że tylko przebadane leki i suplementy diety są godne zaufania. Musimy uważać na to co kupujemy. Wykład uświadomił nam również jaki skutek może wywołać łączenie ze sobą leków. Dla osób z NZJ to ważne,  bo przecież czasami przyjmujemy je nie tylko na naszą chorobę zasadniczą, ale także na choroby jej towarzyszące. Chciałabym zawsze spotykać w aptece farmaceutę, który będzie troszczył się o moje zdrowie i potrafił doradzić odpowiedni produkt.      

Podczas wykładów można było wziąć udział w konsultacjach m.in. ze stomatologiem. Cenne wskazówki i możliwość badania przyciągnęły wielu chętnych. Bardzo mili lekarze, pani pielęgniarka oraz prowadzący badania pokazali, że dobro pacjenta stawiają na pierwszym miejscu, a można leczyć się spokojnie i bez stresu. Utwierdził nas w tym także wykład dr hab. n. med. Bartosza Korczowskiego, który przybliżył nam programy lekowe i nowe możliwości leczenia biologicznego w Rzeszowie. Pod okiem tak świetnego specjalisty można wybrać dla siebie niemal optymalny sposób leczenia.

Kiedy rodzice słuchali prelekcji, opiekę nad ich pociechami sprawował Tata Gabrysi… Dzieci spędziły miło czas na rysowaniu, zagadkach, grach i wspólnych konwersacjach. Uśmiechom i radości nie było końca. Nie tylko dzieciakom trudno było się rozstać. Po wykładach uczestnicy rozmawiali jeszcze długo o wspólnej sprawie jaką jest nasze zdrowie.

Żal było się rozstać, ale spotkamy się już niedługo na obchodach Światowego Dnia NZJ oraz kolejnych Dniach Edukacji

Monika Bliźniak

Spot radiowy reklamujący Dni Edukacji o NZJ

Oficjalny spot radiowy reklamujący Dni Edukacji o NZJ 2017/2018 r.

 

Dni Edukacji o NZJ – pełna sala w Szczecinie

Rekordowa liczba osób przybyła na Dzień Edukacji o NZJ, który odbył się 18 listopada 2017 r. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie.

Gości było tak dużo, że w sali wykładowej zabrakło miejsc i musieliśmy dostawiać krzesła.  Na wstępie prezes „J-elity” Agnieszka Gołębiewska przedstawiła działalność naszego stowarzyszenia, a ja dokonałam prezentacji Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa. Jako pierwszy z wykładem wystąpił chirurg proktolog dr n. med. Jerzy Lubikowski, który opowiedział o leczeniu chirurgicznym  chorób zapalnych jelit. Ponad godzinna prelekcja wzbogacona zdjęciami wzbudziła ogromne  zainteresowanie  wśród słuchaczy. Następnie wystąpiła dr n. med. Iwona Zawada, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, która dała wykład „Osteopenia i osteoporoza w NZJ – diagnostyka i leczenie”. Temat był podwójnie trafiony – ze względu na chorych na nieswoiste zapalenia jelit i słuchaczy w podeszłym wieku. Dzięki prelekcji mogliśmy się dowiedzieć co robić by uniknąć choroby lub odwlec ją w czasie.

Nie mniej ciekawa była prelekcja dr n. med. Małgorzaty Mokrzyckiej, specjalisty pediatrii i gastroenterologii, która wzbogaciła naszą wiedzę na temat doboru szczepień, wzmocnienia odporności oraz wynikającego z NZJ ryzyka zachorowań na inne dolegliwości. Wykład Jolanty Meller przybliżył  nam problemy osób z celiakią i na diecie bezglutenowej.  Opowiedziała również o działalności prowadzonego przez siebie  Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.  Jako ostatnia wystąpiła Alicja Ratkowska, bardzo miła i ciepła osoba, która dokonała prezentacji produktów firmy Pharmabest.

Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Publiczność zadawała mnóstwo pytań, a na koniec nagrodziła prelegentów gromkimi brawami. W przerwie między prezentacjami goście mogli skorzystać z cateringu i wymienić się doświadczeniami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się poradniki wydane przez Towarzystwo.

Dni Edukacji o NZJ to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także integracja środowiska chorych i ich najbliższych. Dzięki „J-elicie” mamy poczucie, że nie jesteśmy sami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wykładowcom, firmom farmaceutycznym prezentującym produkty oraz sponsorom, dzięki hojności których mogliśmy zorganizować spotkanie. Dziękujemy również mediom: Radiu Plus, Radiu Szczecin oraz dziennikowi „Głos Szczeciński”, które nagłośniły nasze spotkanie. Duża liczba gości daje nam dużą satysfakcję i motywację do dalszej pracy.

Irena Gorczyca, wiceprezes Oddziału Zachodniopomorskiego
Towarzystwa „J-elita”     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Dni Edukacji o NZJ – 2 grudnia 2017 r. Kraków

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowe X Dni Edukacji do Krakowa

Data: 2 grudnia 2017 r (sobota)
Miejsce: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, Aula im. Prof. L. Jakubowskiego
Start: godzina 10.00

Wykłady poprowadzą:

Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek – Otwarcie

Dr hab. med. Małgorzata Sładek – „J-elita” – edukacja, integracja, wsparcie

Lek. med. Kamil Kozioł – Powikłania w nieswoistych zapaleniach jelit

Dr hab. med. Małgorzata Sładek – Czy wiemy już wszystko o NZJ?

Izabela Bernad-Zębala – Naturalni sprzymierzeńcy – probiotyki dla zdrowia jelit

Dr hab. med. Małgorzata Sładek – Programy lekowe w NZJ – co nowego?

Maciej Łanecki – Formy wsparcia dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

Magdalena Sękowska – JA to nie tylko choroba, czyli o poczuciu wartości, które się chorobie nie kłania
                                          – warsztaty psychologiczne 

 

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału Małopolskiego
Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ

Przed rozpoczęciem wykładów o godz. 9.00 serdecznie zapraszamy
członków na zebranie Oddziału Małopolskiego Towarzystwa „J-elita”.

Nowiny: Choroba jelit to nie koniec świata

– Można powiedzieć, że życie osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna jest jak sinusoida – składa się o okresów remisji, kiedy choroba nie daje objawów lub są one łagodne i zaostrzeń, podczas których ból, biegunki, gorączka i osłabienie potrafią być tak silne, że wymagają hospitalizacji. Warto więc pamiętać, że po trudnym okresie zawsze przychodzą dobre chwile – mówi Piotr Chrzanowski, wiceprezes Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa „J-elita”.

Zobacz skan

Dni Edukacji o NZJ – 9 grudnia 2017 r. Lublin

Serdecznie zapraszamy na Dni Edukacji do Lublina

Data: 9 grudnia 2017 rok (sobota)
Miejsce: Hotel Victoria ul. Narutowicza 58/60
Start: godzina 11.00

Wykłady poprowadzą:

lek. med. Beata Mełges – Niedożywienie w NZJ u dzieci

dr n. med. Agnieszka Kozak-Chomicka – Nieswoiste choroby zapalne jelit – ciąża

dr n. med. Henryk Gomuła –  Opieka chirurgiczna nad pacjentem z nieswoistą chorobą zapalną jelit

mgr Marzena Tazbir-Kowalczyk – Formy wsparcia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w Polsce
– rehabilitacja zawodowa i społeczna

mgr Joanna Porębiak – Leczenie żywieniowe u pacjentów z NZJ

mgr Karol Iwanowicz – Naturalni sprzymierzeńcy – probiotyki dla zdrowia jelit

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia: e-mail: biuro@j-elita.org.pl

Przekaż 1% procent

1 procent

Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę