Strona główna » koronawirus

Kategoria: koronawirus

Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wejście w życie ww. art. 15h ust. 1 pkt 1 i 2 oznacza, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 16 r. życia).

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po 8 marca 2020 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii następuje z mocy przepisu ustawy i nie jest uzależnione od złożenia przez osobę niepełnosprawną kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności było warunkiem przedłużenia z mocy prawa ważności orzeczeń których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.).

Szczególnie istotne dla Obywateli jest to, że przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza obowiązek odpowiedniego przedłużenia przez organy właściwe (i odpowiednio wojewodów w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) z urzędu (bez konieczności składania kolejnego wniosku) prawa do uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

tekst do wydruku

Koronawirus: J-elita dociera do chorych online

Zamiast spotkań edukacyjnych dla chorych na żywo – webinary i podcasty. Towarzystwo „J-elita” w czasie pandemii Covid-19 dociera do pacjentów online.

Z powodu epidemii koronawirusa „J-elita” odwołała Dni Edukacji o NZJ z prelekcjami specjalistów leczących i wspierających chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (wzjg) i chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C), które odbywały się od lat w największych miastach Polski. Zamiast nich wiosną uruchomiliśmy specjalny serwis internetowy, poświęcony NZJ i Covid-19, zdalne porady psychologa, a jesienią ruszyły spotkania online.

Pierwszy webinar, z udziałem gastrologów z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: prof. dr hab. n. med. Agnieszki Dobrowolskiej i dr. hab. n med. Piotra Edera, odbył się w czerwcu. Eksperci omówili m.in. diagnostykę i leczenie NZJ w dobie Covid-19, wpływ zażywanych przez nas leków na podatność na zakażenie koronawirusem i przez godzinę odpowiadali na żywo na pytania pacjentów. Film ze spotkania jest dostępny na stronie internetowej „J-elity” i Facebooku. Obejrzało go ponad 3,6 tys. osób. 21 września Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, we współpracy m.in. z „J-elitą”, zorganizował spotkanie edukacyjne na temat choroby Leśniowskiego-Crohna.

„J-elita” patronuje także podcastom na temat NZJ, które powstają dzięki firmie Takeda.

– Będziemy rozmawiali z lekarzami praktykami, z psychologami, dietetykami, ale także z pacjentami o ich codziennych problemach – zapowiada dr n. med. Krzysztof Wojciechowski z działu medycznego firmy Takeda.

Rozmowy o problemach pacjentów prowadzi rzecznik stowarzyszenia, Jacek Hołub, który od niemal dwudziestu lat zmaga się z ch.L-C, a jego gośćmi byli dotąd inni chorzy oraz psycholożka, dr Agata Rudnik z Uniwersytetu Gdańskiego. Magdalena Sajak-Szczerba, sekretarz „J-elity” i członkini zarządu Europejskiej Federacji Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA), opowiadały, jak godzić chorobę i pracę, nawiązując m.in. do tematu przewodniego tegorocznego World IBD Day. Zwróciła uwagę, że dolegliwości nie przekreślają naszych szans na rynku pracy, a choroba nie odbiera nam naszych kompetencji, wiedzy i umiejętności.

Olga Gołębiewska z zarządu EFCCA Młodych radziła, jak podróżować z NZJ: w jaki sposób przygotowuje się do wyjazdu, żeby uniknąć przykrych niespodzianek, jaki wybiera środek lokomocji i nocleg oraz… jak odnajduje w obcym miejscu toaletę. Rozmowa z psycholożką poświęcona jest akceptacji choroby i jej wpływie na proces leczenia i jakość życia pacjentów. W planach są kolejne odcinki, tworzone przez chorych dla chorych.

Audycje ze specjalistami: gastrologami, psychologami i dietetykami dotyczą m.in. diagnozy, diety i niepokojących objawów u chorych z NZJ. Cykl IBD podcast można znaleźć na stronie „J-elity” w zakładce filmy i podcasty. Zapraszamy do słuchania!

Nie poddajemy się pandemii. Hasło „J-elity” brzmi: w kupie siła! Jeśli nie na żywo, to online.

J-elita apeluje do ministra zdrowia w sprawie poradni i oddziału gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Apel „J-elity” do ministra zdrowia o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań umożliwiających kontynuację leczenia pacjentów z NChZJ w Poradni i Oddziale Klinicznym Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w związku z przeznaczeniem placówki na szpital koordynujący, leczący tylko osoby z COVID-19.

Zobacz skan

Koronawirus: Nowe zasady bezpieczeństwa od 10 października 2020 r.

W związku z pandemią COVID-19 od 10 października 2020 r. władze wprowadzają nowe środki bezpieczeństwa. Zasady ze strefy żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju!

Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.

Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

W sytuacji, kiedy planujesz organizację chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych, powinieneś pamiętać, że obowiązuje limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach – 75 osób. Abyś mógł się odpowiednio przygotować, to ograniczenie wejdzie w życie z tygodniowym okresem dostosowawczym, a więc 17 października.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. Jak to wygląda w pozostałej części kraju?

W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności – taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób – jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Więcej łóżek w szpitalach i nowy proces koordynacji

Władze zwiększają liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. W każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19. Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, który będzie koordynować:

 • przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • ruch karetek „wymazowych” i transportowych,
 • przekazywanie pacjentów do izolatoriów.

Dzięki zwiększeniu liczby szpitali liczba dostępnych łóżek zwiększy się do 13,5 tys.

Większa rola lekarzy POZ

Zwiększamy rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w walce z koronawirusem. Po zmianach, lekarze będą mogli:

 • kierować pacjenta do izolacji domowej,
 • kierować pacjenta do izolatorium.

Znosi się również obowiązek spełnienia 4 kryteriów do testu na COVID-19 podczas teleporady.

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Wprowadzono zasadę – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętaj o tym! Dlatego też:

 • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
 • zakrywaj usta i nos,
 • często myj i dezynfekuj ręce,
 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
 • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
 • zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.
  SMS przypomni o wprowadzeniu strefy czerwonej

Od piątku – 9 października, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Wszystko po to, żebyśmy pamiętali o przestrzeganiu obowiązujących zasad.

W wiadomości SMS znajdziemy link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dzięki temu szybko sprawdzisz, jakie obostrzenia będą obowiązywać w Twoim powiecie.

Władze zachęcają do stosowania aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe

Walka z zagrożeniem może być prostsza dzięki aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe. Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pobierz, zainstaluj i korzystaj z aplikacji STOP COVID – ProteGO Safe!

Na czym to polega? Jeśli zainstalujesz aplikację, Twój telefon będzie monitorował otoczenie w poszukiwaniu innych telefonów (ale nie osób), na których także zainstalowana jest ta aplikacja. W tym czasie STOP COVID – ProteGO Safe analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Zapamiętuje tylko te kontakty, które trwały powyżej 15 minut, w odległości mniejszej niż 2 m. Jeśli któraś z tych osób, z którą miałeś dłuższy kontakt, zachoruje na koronawirusa – dostaniesz odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić.

Co ważne – w powiadomieniu nie znajdziesz informacji, kto zachorował oraz kiedy i gdzie miałeś kontakt z tą osobą.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa

 

Szczepienia przeciwko grypie, koronawirus i NZJ

Główny Inspektor Sanitarny, gastrolodzy i organizacje pacjentów z NZJ zachęcają do szczepienia się przeciwko grypie.

Rekomendację w sprawie szczepień przeciwko grypie wydał Główny Inspektor Sanitarny (GIS). Zwrócił uwagę, że jesień może być czasem, kiedy będziemy musieli się zmierzyć z drugą falą epidemii COVID-19. W tym samym okresie notuje się również zwiększoną liczbę zakażeń i zachorowań na grypę. Nałożenie się fali grypy i koronawirusa – z powodu podobieństwa objawów, a co za tym idzie konieczności odróżnienia obu chorób w celu odpowiedniego leczenia – będzie wyzwaniem dla ochrony zdrowia. Podkreślił, że o ile w przypadku COVID-19 naukowcy wciąż szukają metod profilaktyki, o tyle w przypadku grypy, istnieje dostępna, skuteczna szczepionka, która w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest prawdziwym darem.

– Jako Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego gorąco zachęcam do szczepienia się przeciw grypie, zwłaszcza w czasie pandemii – czytamy w oświadczeniu GIS. – Szczepienia na grypę są uznaną i rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki i w istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodutej choroby. Z danych naukowych wynika, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2 jesienią i zimą, kiedy może nas czekać druga fala epidemii. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem.

Angielska organizacja Crohn’s and Colitis UK informuje chorych na nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) zażywających leki biologiczne i immunosupresyjne, że mogą być narażeni na zwiększone ryzyko powikłań w przypadku zachorowania na grypę. Wskazuje, że wytyczne Brytyjskiego Towarzystwa Gastroenterologii (BSG) oraz normy dotyczące nieswoistego zapalenia jelit określają, że należy się corocznie szczepić, aby tego ryzyka uniknąć. Jednocześnie zachęca do szczepienia się przeciwko grypie także chorych nie przyjmujących leków osłabiających układ odpornościowy „aby zachować zdrowie i chronić siebie i innych”. Podobnego zdania są polscy lekarze. Najlepiej zaszczepić się przed sezonem grypowym – we wrześniu lub październiku.

Specjaliści od NZJ zalecają również, aby dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit były regularnie szczepione zastrzykami przeciwko grypie. Szczepionka w aerozolu do nosa dla dzieci nie jest zalecana dla małych pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne lub z osłabionym układem odpornościowym. Dzieje się tak, ponieważ zawiera żywe formy zmodyfikowanego wirusa grypy. W sprawie szczepienia dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna najlepiej skonsultować się z gastrologiem dziecięcym.

Poza do nosową, żywa szczepionką, pozostałe dostępne w Polsce szczepionki zawierają inaktywowane (zabite) wirusy, a dokładniej ich fragmenty. Ma to na celu „zaznajomienie” układu odpornościowego z danym typem wirusa i – w przypadku rzeczywistego z nim kontaktu – skutkować szybką skuteczną reakcją odpornościową.

Grypa – objawy i profilaktyka

Grypa jest jedną z najpowszechniejszych chorób zakaźnych na świecie. Każdego roku chorują na nią miliony ludzi. Jej wirus atakuje drogi oddechowe, a objawami są gorączka, ból głowy i mięśni, zmęczenie, ból gardła, kaszel i katar. Na ogół grypa mija po kilku dniach, jednak jej powikłania są bardzo groźne i mogą się przyczynić do śmierci. Do powikłań należą m.in. zapalenie płuc, niewydolność serca i astma. Światowa Organizacja Zdrowia podaje pięć sposobów na zabezpieczenie się przed grypą: szczepienia; regularnie myj ręce; unikaj dotykania oczu, nosa i ust; unikaj przebywania w pobliżu chorych; jeśli nie czujesz się dobrze, zostań w domu.

 

Zobacz wykład: Diagnostyka i leczenie NZJ w dobie COVID-19

Zapraszamy do obejrzenia wykładu gastroenterologów: prof. dr hab. n med. Agnieszki Dobrowolskiej i dr hab. n med. Piotra Edera

 

Pacjenci z NZJ w dobie pandemii. Zapraszamy do badania

Lęk przed zarażeniem się COVID-19, kwarantanna i zdrowie psychiczne: badanie związku tych czynników z funkcjonowaniem pacjentów z rozpoznaniem nieswoistego zapalenia jelit

KARTA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW BADANIA

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w badaniu internetowym, które będzie prowadzone przez Centrum Badań Neuropsychologii i Interwencji Poznawczo-Behawioralnych (CINEICC), Uniwersytetu w Coimbrze w Portugalii, we współpracy z Uniwersytetem w Nikozji na Cyprze.

JAKIE SĄ CELE BADANIA?

Niniejsze badanie ma na celu zbadanie wpływu strachu przed zarażeniem się COVID-19, izolacji społecznej i kwarantanny na wskaźniki zdrowotne osób żyjących z chorobami zapalnymi jelit. To pierwsze międzynarodowe badanie mające na celu zbadanie tych zmiennych w tej populacji pacjentów. Chcielibyśmy zaprosić do uczestnictwa w badaniu i poprosić o udzielenie odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe w formie online dwukrotnie: po raz pierwszy teraz (Badanie 1) i po raz drugi po 2-4 tygodniach (Badanie 2). Oba badania będą oparte na samoopisie.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W BADANIU?

Chcielibyśmy zakwalifikować do tego badania osoby spełniające następujące kryteria:

• Wiek od 18 do 65 lat;

• Postawione rozpoznanie choroby zapalnej jelit;

• Osoby wyrażające gotowość do wypełnienia samo opisowego kwestionariusza.

CZY MUSZĘ UCZESTNICZYĆ W BADANIU?

Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i istnieje możliwość zrezygnowanie z niego w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.

JAKIE BĘDĘ MIAŁ ZADANIE JEŚLI ZDECYDUJE SIĘ NA UCZESTNICZENIE W TYM BADANIU ?

Zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania w internetowym samoopisowym badaniu, na które składa się kilka kwestionariuszy, które wypełnia się dwukrotnie: teraz (Badanie 1) i po upływie 2-4 tygodni (Badanie 2). W czasie pierwszego badania zespół badawczy poprosi Cię o podanie Twojego adresu mailowego (który będzie zapisany w poufnym pliku), po to, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą po 2-4 tygodniach, w celu ponownego wypełnienia kwestionariuszy. Nawet jeśli niektóre pytania zawarte w kwestionariuszu wydadzą Ci się dosyć osobiste, to nie wydaje się nam, aby mogły być dla Ciebie źródłem niepokoju, stresu czy trudności. W przypadku jednak, gdyby którekolwiek z pytań wzbudziło Twoje wątpliwości lub niepokój udostępnimy Ci kontakt do lokalnego bądź międzynarodowego opiekuna projektu badawczego, który mógłby wyjaśnić twoje wątpliwości.

W JAKI SPOSÓB ZOSTANIE MI ZAPEWNIONA POUFNOŚĆ?

Wszystkie pliki, w których zapisywane są dane mają charakter poufny, za co zespół badawczy ponosi odpowiedzialność. Uczestnicy badania będą identyfikowani tylko za pomocą nadanego im numeru kodu, a wszystkie powiązane poufne dane będą przechowywane w osobnym, dodatkowo zabezpieczonym pliku. Żadne informacje, które mogłyby Ciebie zidentyfikować jako uczestnika badania, nigdy nie zostaną opublikowane w żadnym artykule czy publikacji naukowej, która powstanie w wyniku opracowania wyników tych badań. Wszystkie zebrane dane będą analizowane wyłącznie do celów badawczych. Współpracujący badacze uzyskają dostęp tylko do anonimowych danych. Wszystkie dane identyfikacyjne zostaną zniszczone po zakończeniu badania, a wszystkie anonimowe dane będą przechowywane przez okres maksimum 5 lat zgodnie z wytycznymi Medical Research Council. Administratorem danych jest Uniwersytet w Coimbrze (Portugalia), który w tym projekcie reprezentuje dr Inês Trindade.

Przejdź do badania

CUDaki w czasach zarazy. Co robimy w kwarantannie?

Sport i rekreacja, czytanie, pielęgnowanie roślin oraz spełnianie kulinarnych zachcianek w bezpiecznych warunkach domowych – CUDaki znalazły sposób na przetrwanie w kwarantannie. I nie dają się epidemii!

O przymusowy pobyt w domu zapytaliśmy na Facebooku w czasie największych obostrzeń sanitarnych, kiedy można było wychodzić tylko w ważnych sprawach życiowych, zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach, a ci, którzy mogli, pracowali zdalnie. Okazało się, że chorzy na nieswoiste zapalenia jelit dzielnie znoszą kwarantannę. Niektórzy ją sobie nawet chwalą!

Arvi czuje się jakby był zdrowy. – Prawie od dwóch miesięcy mam spokój. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nikt mnie nie wyciąga do knajpy, kina, na koncert, przejażdżkę, zakupy czy spacer, więc nie muszę dostosowywać diety do ewentualnego wyjścia, by – niczym komandos szukający drogi ewakuacji – musieć lustrować wszystkich lokalizacji w poszukiwaniu najbliższego tronu – tłumaczy. – Jem, co chcę, sypiam, kiedy chcę… i o konsekwencjach wiem tylko ja i moja, pełniąca obowiązki żony, partnerka.

Magda, sekretarz zarządu głównego „J-elity”, stara się być aktywna fizycznie. W czasie największych obostrzeń dwa-trzy razy w tygodniu uprawiała jogę uczestnicząc w zajęciach on-line i ćwiczyła na rowerku stacjonarnym. Od otwarcia parków jeździ też na rolkach. – Gdy tylko świeci słońce, biorę po pracy książkę i przez minimum półtorej godziny czytam na balkonie, tak by dostarczyć sobie witaminy D – mówi. – Lubimy też wspólnie z mężem grać w gry planszowe ze znajomymi na specjalnym portalu internetowym. A brak kontaktów towarzyskich z przyjaciółmi nadrabiamy dwa razy w tygodniu łącząc się na wideo przez Messengera.

Czas kwarantanny pozwala Magdzie przetrwać również praca, zarówno zawodowa, wykonywana zdalnie, jak i społeczna: dla „J-elity” oraz Europejskiej Federacji Crohna i Colitis Ulcerosa (EFCCA).

– Okres pandemii, w szczególności jej początek, gdy w środowisku chorych na NZJ panowały niepewność, lęk i zagubienie, był dla nas czasem bardzo intensywnej pracy. Teraz jest już spokojniej, miejmy nadzieję, że pomału wszystko zacznie wracać do normalności – mówi Magda.

– A ja piekę bułeczki, kajzerki, a dziś drożdżówki z serem – do dyskusji dołącza Katarzyna. – Wymyślam różne dania obiadowe. Dużo czytam i dużo jestem z moimi dziećmi. Początki kwarantanny były trudne, dokuczał mi strach i ataki paniki, z objawami koronawirusa. Ale pokonałam to. Pracuję zdalnie, dzieci się uczą. Ogarnął nas spokój.

Pani Sabina choruje od dwudziestu pięciu lat, dwa lata temu skończyła terapię biologiczną, która jej pomogła. Jest muzykiem i koncerty są dla niej bardzo stresujące ze względu na niemożność skorzystania z toalety w konkretnym momencie. – Teraz pracuję sporadycznie i tylko w domu, w związku z tym pozwalam sobie na zaspokajanie zachcianek, o których marzyłam od wielu lat: surówki, za którymi przepadam, a odmawianie ich sobie zawsze mnie dużo kosztuje, kawa z mlekiem – pisze. – Korzystam więc z tego darowanego czasu, odpoczywając, haftując, szyjąc maseczki, zajmując się ogródkiem, co daje mi dużo relaksu. Jedyne, czego mi brakuje, to możliwości spotykania się z pięciomiesięcznym wnusiem.

Ilona zmaga się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego od dziesięciu lat, od dwóch miesięcy cieszy się remisją. – Nie wiem, ile potrwa ten cudny czas, dlatego staram się go wykorzystać jak najlepiej. Podczas pobytu w domu z powodu epidemii, postawiłam na sport i aktywność. Biegam, kiedy jest to możliwe, ćwiczę, jeżdżę na rowerze i chodzę na długie spacery z moim pupilem. Jednym słowem „normalne życie”, na które podczas zaostrzenia nie mogę sobie pozwolić – chwali się Ilona. – Dodatkowo przeczytałam kilka książek, do których z braku czasu nie mogłam przysiąść.

Anita razem z córką Igą i rodziną spędzają razem jeszcze więcej czasu niż zazwyczaj. Sprzyja to integracji, budowaniu bliskości, ale także czasami prowadzi do zgrzytów. – Żeby było ich jak najmniej dużo spacerujemy, postanowiliśmy nawet zostać „turystami we własnym mieście”, a poszukując odludnych miejsc, odkrywamy różne nowe peryferyjne zakamarki, podziwiamy podkrakowskie piękne łąki, pola, lasy. To nasz sposób na relaks, rozładowanie napięcia i trzymanie dobrej formy – psychicznej i fizycznej.

W czasie kwarantanny Iga z pomocą taty założyła firmę, dzięki czemu rękodzieło, które wytwarzała wcześniej na niedużą skalę trafia teraz do większości europejskich krajów, a nawet na inne kontynenty. – Staramy się, żeby to był twórczy i dobry czas – podsumowuje Anita.

Szymon pracuje zdalnie i zabrał się za remont mieszkania. Kasi praca w domu i unikanie ludzi nie przeszkadza. Dużo gotuje, upiekła nawet pierwsze w życiu ciastka i bułki. Na początku epidemii była zaniepokojona, ponieważ bierze leki immunosupresyjne. – Były chwile załamania i strachu – wspomina. Potem zaczęły się pojawiać wiadomości, artykuły, które mnie nieco uspokoiły. Niestety, przez pandemię przepadła mi wizyta u lekarza. Bałam się iść do przychodni.

Dla niektórych z nas kwarantanna stoi pod znakiem nasilenia się objawów choroby.

– Jestem CUdakiem od 13 lat, podłamała mnie izolacja od przyjaciół i niemożność wyjścia do lasu przed Świętami Wielkanocnymi, efektem czego było ostre zapalenie – relacjonuje Agnieszka. – Na święta wylądowałam na dwanaście dni w szpitalu. Już jestem wyrównana i w domu, lepiej się czuję, ale strach pomyśleć, co by było, gdyby moja gastrolog nie pracowała na oddziale wewnętrznym i mnie nie przyjęła.

Joanna, która jest „w paskudnym zaostrzeniu” stara się dużo czytać, gotuje mężowi wymyślne obiady i zajmuje się balkonem. – Sadzenie i sianie kwiatów i ziół odstresowuje i daje dużo radości. A potem obserwowanie jak rosną. No i pszczółki przylatują!

Sylwia od połowy marca jest na zwolnieniu z powodu zaostrzenia. Jakby tego było mało, podczas spaceru z psem złamała nogę. – Ogólnie to dużo śpię, bawię się z psem, uprawiam zioła na parapecie, zastanawiam się nad wykończeniem mieszkania. Nie czytam, bo nie mogę się skupić – zwierza się.

Patrycja ma zaostrzenie, ale boi się pójść do lekarza z powodu leczenia immunosupresyjnego. – Jak sobie radzę? Oszczędzam się bardzo. Rzadko opuszczam mieszkanie, bo nie wiadomo kiedy dopadnie mnie potrzeba pójścia do toalety. Szykuję się też na powrót do diety przemysłowej. Ona na pewno złagodzi zaostrzenie. Już to przetestowałam.

Magda, która jest również w zaostrzeniu, namawia Patrycję do konsultacji telefonicznej z lekarzem. – Ja również mam zaostrzenie… I to spore. Lekarz nie wysłał mnie do szpitala, jedynie przepisał większą dawkę sterydów i mam nadzieję, że przestanę się męczyć. Warto się skontaktować – przekonuje.

Jacek Hołub

­­

Zachęcamy do wypełnienia anglojęzycznej ankiety na temat wpływu pandemii COVID-19 na objawy chorób przewodu pokarmowego i samopoczucie pacjentów

Zmaganie się pacjenta z chorobami przewodu pokarmowego może mieć znaczący wpływ na wiele aspektów życia i może być znacznie utrudnione w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19).

Celem tego badania jest lepsze zrozumienie wpływu pandemii COVID-19 na osoby z chorobami przewodu pokarmowego. W szczególności zbadamy postrzeganie wpływu tej pandemii na objawy żołądkowo-jelitowe, radzenie sobie z nimi, obawy związane z COVID-19, niepokoje psychiczne i jakość życia.

Badanie opiera się na kwestionariuszu w języku angielskim stworzonym w głównych ośrodkach w Deakin University oraz Swinburne University w Australii. W badaniu biorą udział ośrodki gastroenterologiczne z całego świata.

Udział w tym projekcie badawczym obejmuje wypełnienie kwestionariusza internetowego w języku angielskim dostępnego pod adresem:  https://www.gicovid19study.com/ (polskie tłumaczenie dostępne w załączeniu), co zajmie około 40 minut. Podstawowy kwestionariusz powinien zostać wypełniony jak najszybciej, tzn. do końca lipca br. Po upływie 6 i 12 miesięcy od wypełnienia kwestionariusza podstawowego badacz skontaktuje się z badanymi drogą mailową w celu wypełnienia podobnego kwestionariusza. Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy,  dane teleadresowe potrzebne są tylko do wysłania kwestionariuszy 6 i 12 miesiącach.

Dziękujemy bardzo za udział w badaniu.

UWAGA: Kwestionariusz w języku polskim ma jedynie charakter pomocniczy – prosimy go nigdzie nie odsyłać.

Kwestionariusz COVID 19 GI

 

Test na COVID-19 / SARS-CoV-2 w Warszawie ze zniżką dla członków „J-elity”

Na parkingu OSiR Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w Warszawie znajduje się terenowy punkt pobrań obsługiwany przez Laboratorium Genetyczne Genloxa. Członkowie Towarzystwa „J-elita” chcący zrobić test na COVID-19 / SARS-CoV-2 mogą skorzystać ze zniżki.

Poza testami genetycznymi, laboratorium oferuje szybkie testy serologiczne wykonywane z krwi. Pozwalają one na wykrycie przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, co pozwala na określenie czy ktoś przeszedł uprzednio infekcję COVID-19.

Jak wykonać test?

– zakup test na stronie wawer.genloxa.pl

– przyjedź do punktu drive-thru przy ul. V Poprzecznej 22 Anin

– bez opuszczania samochodu (przy uchylonym oknie) personel medyczny pobierze próbkę wymazową/ krew z palca

– jeśli nie jesteś zmotoryzowany przyjdź na miejsce, badania zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszystkich środków ostrożności

– pamiętaj o zabraniu dowodu tożsamości

Dla większej liczby pacjentów, możliwa jest negocjacja ceny, istnieje też możliwość dojazdu do Państwa siedziby i wykonania testów na miejscu. Wszelkie informacje i zakup na stronie wawer.genloxa.pl

Cena pojedynczego testu Genetycznego to 450 zł, natomiast specjalna oferta dla członków Towarzystwa „J-elita” to 350 zł

Cena pojedynczego testu na przeciwciała to 200 zł, natomiast specjalna oferta dla członków Towarzystwa „J-elita” to 180 zł

W celu dokonania zakupu testu w obniżonej cenie, należy skontaktować się z biurem Genloxa aby uzyskać kod rabatowy do wpisania na stronie – tel.: 58 739 58 98

Newsletter