Strona główna » badania kliniczne (Strona 2)

Kategoria: badania kliniczne

Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Badania kliniczne we Wrocławiu

Ośrodek LexMedica prowadzi kwalifikację do badań klinicznych (w fazie od 2a do 3) w chorobie Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Rekrutacja dotyczy osób w wieku 18-80 lat w okresie zaostrzenia choroby. Pacjenci muszą mieć udokumentowaną diagnozę choroby od min. 3 miesięcy oraz nieskuteczność leczenia lub nietolerancję na jeden z leków: kortykosteroidy (Encorto, Metypred, Cortiment, ENtocort), azathioprynę (Imuran), Merkapropurynę lub leczenie biologiczne.

LexMedica Ośrodek Badań Klinicznych we Wrocławiu, ul. Weigla 12, nr tel. 505 128 806 lub 71 339 72 27 w godz. 08:00-16:00

Po więcej informacji zapraszamy również na:

https://www.facebook.com/LexMedica-O%C5%9Brodek-Bada%C5%84-Klinicznych-249672002629039/

Badania kliniczne II fazy dla pacjentów z NZJ w Kłodzku

Ośrodek badań klinicznych Globe w Kłodzku proponuje pacjentom z NZJ programy medyczne do dwóch jednostek chorobowych: wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz Choroba Leśniowskiego-Crohna.

Dla:

 1. Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego to program II fazy z możliwością przejścia do fazy OLE trwającej 10 lat, rozpatrywany
  w zakresie aktywnej postaci WZJG
 2. Choroby Leśniowskiego-Crohna – prowadzone są dwa programy:

faza II badania, rekrutacja trwa do końca marca, choroba o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, czas leczenia trzy miesiące;

faza III badania, choroba o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, leczenie trwa dwa lata z możliwością przedłużenia.

Więcej informacji na stronie: https://globebadania.pl/

 

Pacjent w badaniach klinicznych – nowa strona internetowa

Polski Fundusz Rozwoju, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz organizacjami pacjentów uruchomił stronę internetową: pacjentwbadaniach.pl, która ma być fundamentem kampanii informacyjnej o badaniach klinicznych.

Niska świadomość oraz obawa pacjentów przed udziałem w badaniach klinicznych stanowią barierę w ich prowadzeniu w Polsce. Badania kliniczne są dodatkową szansą na leczenie dla wielu chorych, także z nieswoistymi zapaleniami jelit. Ważne, by pacjenci świadomie i bez obaw wybierali taką ścieżkę leczenia.

Strona internetowa pacjentwbadaniach.pl powstała dzięki współpracy organizacji pozarządowych, sektora nauki, administracji publicznej oraz branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Pacjenci, lekarze oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zdrowia znajdą tam szczegółowe informacje na temat standardów, procedur i wymagań dotyczących procesu przystępowania do badań klinicznych, zaprezentowane w przystępny sposób. Zniknie również problem bariery językowej, ponieważ instrukcje korzystania z baz zagranicznych badań klinicznych zostały opisane w języku polskim.

– Medycyna, tak jak każda inna dziedzina nauki, musi się nieustannie rozwijać. Tym samym realizacja prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej nierozerwalnie wiąże się z wprowadzeniem nowoczesnych terapii i technologii medycznych, a tych nie będzie bez odpowiedzialnego i bezpiecznego systemu badań klinicznych, który funkcjonuje w Polsce – powiedział Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta podczas konferencji inaugurującej projekt.

Projekt powstał przy współpracy Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Rozwoju Biotechnologii koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Mamy nadzieję, że strona internetowa projektu: pacjentwbadaniach.pl będzie praktycznym źródłem wiedzy o badaniach klinicznych i nie podzieli losu poprzednich podobnych inicjatyw.

Źródło: rpp.gov.pl

Badanie kliniczne dla pełnoletnich pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Ośrodek badań klinicznych Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „LANDA” w Krakowie prowadzi nabór pełnoletnich pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w fazie zaostrzenia (o nasileniu średnio ciężkim do ciężkiego) do badania klinicznego fazy II i fazy III z użyciem doustnego środka przeciwzapalnego.

Wcześniejsze leczenie biologiczne i nie-biologiczne nie jest kryterium wykluczenia.Badanie trwa od około 4 miesięcy do 3 lat i prowadzone jest przez doświadczonych i cenionych lekarzy internistów oraz gastroenterologów. Uczestnikom badania gwarantujemy pakiet bezpłatnych badań (morfologia, biochemia, badania w kierunku pasożytów, chorób zakaźnych, itd.), w tym endoskopia ze znieczuleniem dla zakwalifikowanych pacjentów. Uczestnicy badania proszeni są o wprowadzanie do elektronicznego dzienniczka danych dotyczących ogólnego samopoczucia. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów.

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „LANDA”
ul. Zacisze 4/1, 31-156 Kraków
tel.+48 508 790 106 (pn.-pt. 9-15)
www.smo.com.pl

Choroba Leśniowskiego- Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego – badanie kliniczne

Jeżeli cierpi Pan/i na aktywną chorobę Leśniowskiego- Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego prosimy rozważyć udział w badaniu klinicznym Pizzicato. Może Pan/i kwalifikować się do badania jeżeli jest Pan/i w wieku od 18 do 75 lat i wystąpiła u Pana/i niewystarczająca odpowiedź, utrata odpowiedzi lub nietolerancja na co najmniej jedną standardową terapię stosowaną w tej chorobie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z:

Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, telefon: 691 955 008 / 503 121 365.

Badania kliniczne dla pacjentów z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna

Ośrodek Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu prowadzi aktualnie program kliniczny dla pacjentów z rozpoznaniem choroba Leśniewskiego – Crohna.

Jest to badanie w którym sprawdzana jest skuteczność nowego doustnego leku. Dedykowane jest pacjentom ze średniociężką lub ciężką postacią choroby. Czas trwania badania to około 3 miesiące, a następnie wszyscy uczestnicy programu dostaną lek, pozostając pod długotrwałą obserwacją medyczną. W programie mogą wziąć udział pacjenci w wieku 18 -75 lat z potwierdzonym rozpoznaniem choroba Leśniowskiego-Crohna od co najmniej roku.

Badanie prowadzą doświadczeni lekarze: lek. med. Piotr Napora, dr n. med. Artur Salomon, dr n.med. Łukasz Salomon.

Centrum Badań Klinicznych
Długosza 4
51-162 Wrocław
Tel. +48 71 32 67 900; +48 794 999 800
szpital@cbk.wroc.pl

Badanie dla pacjentów ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna

Centrum Medyczne Pratia w Warszawie prowadzi badania dla pacjentów ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Crohna.

Pratia to osiem profesjonalnych placówek medycznych, zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. Ośrodek badań klinicznych Pratia cechuje doświadczenie, jakość a przede wszystkim, troska o Pacjenta. Naszą misją jest ułatwianie dostępu do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa naszych Pacjentów. Od przeszło 15 lat prowadzimy badania realizowane w różnych obszarach terapeutycznych. W tym czasie przebadaliśmy ponad 6000 Pacjentów oraz mieliśmy możliwość nawiązania współpracy z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Aktualnie w naszym Centrum Medycznym w Warszawie, prowadzimy badania kliniczne dotyczące: WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIE JELITA GRUBEGO oraz CHOROBY CROHNA dla pacjentów: powyżej 18 roku życia; ze zdiagnozowaną jednostką chorobową od co najmniej 3 miesięcy, mających histopatologiczne potwierdzenie choroby, będących w fazie zaostrzenia (bez leczenia).

Czas trwania badania wynosi około 3 miesięcy. W tym czasie pacjent otrzymuje dostęp do pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych (takich jak między innymi: biochemia, hematologia czy WZW typu B i C) oraz specjalistycznych konsultacji lekarskich.

W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego będzie wykonywane również badanie endoskopowe zarówno przed jak i po zakończeniu uczestnictwa w badaniu.

Ponadto podczas trwania badania pacjenci zostają poproszeni o wypełnianie dzienniczka z informacjami o ocenie odczuwanych dolegliwości.

Uczestnictwo w badaniu jest bezpłatne.

Więcej informacji o badaniu oraz możliwość umówienia się na wizytę pod bezpłatnym numerami telefonu: 800 154  053 (w godzinach 08:00 -16:00) lub 22 835 15 14 (w godzinach 8.00 – 16.00).

Badanie kliniczne dotyczące leczenia następstw choroby Leśniowskiego-Crohna za pomocą komórek macierzystych

Jeśli występują u Państwa przetoki okołoodbytnicze spowodowane chorobą Leśniowskiego-Crohna, badanie ADMIRE-CD II może stanowić dla Państwa alternatywę. W badaniu ADMIRE-CD II ocenione zostanie bezpieczeństwo i skuteczność eksperymentalnego wstrzyknięcia dorosłych komórek macierzystych do przetok okołoodbytniczych, które nie wykazały odpowiedzi na poprzednie leczenie.

Do tego badania mogą zakwalifikować się osoby:

 • w wieku od 18 do 75 lat;
 • u których zdiagnozowano chorobę Leśniowskiego-Crohna;
 • z przetokami okołoodbytniczymi, które zostały poprzednio poddane leczeniu, na które wykazano niewielką odpowiedź lub brak odpowiedzi, albo które powróciły po leczeniu.

Istnieją inne kryteria, które należy spełnić, aby dołączyć do badania i które omówi z Państwem zespół badawczy. Jeśli dołączą Państwo do badania, udział może potrwać do 52 tygodni. Uczestnicy bezpłatnie otrzymają badany lek oraz zostaną poddani testom medycznym.

Aby dowiedzieć się więcej o badaniu klinicznym dotyczącym wykorzystywania komórek macierzystych oraz sprawdzić, czy spełniają Państwo kryteria kwalifikacyjne proszę odwiedzić oficjalną stronę badania klinicznego.

Program dla pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby

Centrum Medyczne Pratia wraz z siecią ośrodków partnerskich rozpoczęło program skierowany do Pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego z nieoperacyjnym przerzutem do wątroby po pierwszej linii chemioterapii.

Pratia to sieć profesjonalnych placówek medycznych, zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. Naszą misją jest ułatwianie dostępu do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa naszych Pacjentów. Od przeszło 15 lat prowadzimy badania realizowane w różnych obszarach terapeutycznych. W tym czasie przebadaliśmy ponad 6000 Pacjentów oraz mieliśmy możliwość nawiązania współpracy z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Aktualnie, wraz z siecią ośrodków partnerskich, prowadzimy program dla Pacjentów:

 • powyżej 18 roku życia,
 • ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego,
 • będących po pierwszej linii chemioterapii,
 • z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby.

Program jest prowadzony w 8 polskich miastach:

 • Warszawie,
 • Poznaniu,
 • Szczecinie,
 • Grudziądzu,
 • Gliwicach,
 • Białymstoku,
 • Lublinie
 • oraz Otwocku.

Ponadto, częstotliwość spotkań oraz zwrot kosztów dojazdu i noclegu pozwalają na uczestnictwo w programie osobom z innych miast.

Uczestnicząc w programie Pacjent ma szansę – oprócz standardowej chemioterapii – na bezpłatne odbycie zabiegów radioembolizacji, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Radioembolizacja ma na celu dostarczenie promieniowania bezpośrednio do guza, minimalizując ryzyko uszkodzenia zdrowych, okolicznych tkanek.

Czas trwania badania jest uzależniony od wyników badań Pacjenta wykonywanych w trakcie programu.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Więcej informacji, możliwość przejścia krótkiej ankiety kwalifikacyjnej oraz umówienia się na bezpłatną konsultacje onkologiczną pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 154 053. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00.

Badania kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem odbytnicy

Ośrodek Badań Klinicznych  PRATIA  prowadzi obecnie w  Krakowie i Bydgoszczy program badania klinicznego dla pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie odbytnicy (Proctitis Ulceroca).

W badaniu mogą wziąć udział:

osoby dorosłe w wieku od 18 do 75 lat, które  mają nowe rozpoznanie  lub chorują na wrzodziejące zapalenie odbytnicy (Proctitis Ulcerosa) potwierdzone kolonoskopią, mają zaostrzenie choroby objawiające się luźnymi, częstymi stolcami z krwawieniem w ostatnim czasie.

W przypadku zainteresowania udziałem w  badaniu klinicznym prosimy o kontakt z jednym z wymienionych ośrodków:

CM  PRATIA  Kraków
ul. Prądnicka 12
Badacz  dr Zbigniew  Wylegała
Kontakt : 511 986 730

CM  PRATIA Bydgoszcz
ul. Łochowskiego 7A
Badacz dr Marcin Soboń
Kontakt : 734 120 500

Ostateczna ocena, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do udziału w badaniu, należy do lekarza prowadzącego badanie.

Więcej

Newsletter