Strona główna » badania kliniczne

Kategoria: badania kliniczne

Newsletter

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Bezpłatne konsultacje dla osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna zainteresowanych udziałem w badaniach klinicznych

Cierpisz na chorobę Leśniowskiego-Crohna? Masz biegunkę, ból brzucha, czujesz się zmęczony? Synexus Polska prowadzi bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w badaniach klinicznych nowych leków i terapii.

Badanie kliniczne III fazy – nowy potencjalny lek dla pacjentów z umiarkowaną lub ciężką aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

Firma farmaceutyczna Celltrion, Inc. prowadzi obecnie badanie kliniczne dla pacjentów chorujących na umiarkowaną lub ciężką aktywną postać choroby Leśniowskiego-Crohna.

Jest to badanie III fazy, do którego docelowo zostanie włączonych około 600 pacjentów w około 240 ośrodkach badawczych w 30 krajach.

Badanie obejmuje część wstępną, w której wszyscy pacjenci otrzymają lek badany, część podwójnie zaślepioną randomizowaną, w której 2/3 pacjentów otrzyma lek badany, a 1/3 placebo (z możliwością przejścia na leczenie lekiem badanym w razie pogorszenia wyników), oraz część odślepioną, stanowiącą kontynuację badania, w której wszyscy pacjenci będą otrzymywali lek badany. W sumie udział pacjenta w badaniu będzie trwał około dwóch lat.

Do programu zapraszamy pacjentów w wieku od 18 do 75 lat, którzy, od co najmniej 3 miesięcy przed planowanym podaniem leku badanego, mają stwierdzoną chorobę Leśniowskiego-Crohna. Rozpoznanie powinno być udokumentowane na podstawie badania radiograficznego, histologicznego lub endoskopowego.

Badanie przeznaczone jest dla tych pacjentów, którzy byli leczeni na aktywną postać choroby Leśniowskiego-Crohna, ale nie wystąpiła u nich odpowiedź na leczenie, mimo pełnego i właściwego cyklu terapii z użyciem kortykosteroidów i/lub leków immunosupresyjnych, a także dla pacjentów, którzy nie tolerują, lub wykazują przeciwwskazania do takiego leczenia.

 CT-P13 to lek biologiczny, chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne IgG1, które blokuje niektóre mechanizmy immunologiczne, dzięki czemu może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego w układzie pokarmowym.

CT-P13 jest produktem biopodobnym do leku infliximab, zatwierdzonego w Stanach Zjednoczonych oraz Europie jako Remicade, podawanego dożylnie w leczeniu m. in. choroby Leśniewskiego-Crohna. Badanie kliniczne ma na celu wykazanie skuteczności leku CT-P13 w podaniu podskórnym, jako wygodniejszej formy podania.

Poza fazą wstępną, podczas której lek będzie podawany dożylnie, przez większą część okresu leczenia pacjenci będą mieli możliwość samodzielnej aplikacji leku badanego w formie zastrzyków, w warunkach domowych.

W ramach badania będzie wykonywane badanie endoskopowe przed, w trakcie i po zakończeniu badania.

Zainteresowanych udziałem w badaniu klinicznym zapraszamy do kontaktu z lekarzami
w wymienionych ośrodkach. Lista ośrodków prowadzących badanie w Polsce:

Główny badacz  i dane kontaktowe ośrodka

Prof. Maria Kłopocka
Centrum Endoskopii Zabiegowej i Poradnia
Chorób Jelitowych, Ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz, Tel. 885 336 063

Dr Rafał Dzygóra
Globe Badania Kliniczne Spółka z o.o.
Ul. Kusocińskiego 3A, 57-300 Kłodzko
Tel. 74 661 89 29

Prof. Marek Hartleb
Uniwersyteckie Centrum Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, Ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Tel. 32 789 44 01

Dr Krzysztof Niezgoda Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
Ul. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg
Tel. 552 394 453

Prof. Krystyna Stec Michalska
Centrum Opieki Zdrowotnej ORKAN-MED
Ul. Orkana 3, 95-054 Ksawerów
Tel. 42 213 64 12

Prof. Ewa Małecka Panaś
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im Barlickiego Akademii Medycznej w Łodzi
Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej
Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Tel. 602 614 528

Dr Marek Horyński
Endoskopia Sp. z o.o.
Ul. Chrobrego 6/8, 81-756 Sopot
Tel. 501 011 879, 602 601 103

Dr Beata Gawdis-Wojnarska
Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne
Ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin
Tel. 91 433 29 19

Prof. Jarosław Kierkuś
WIP Warsaw IBD Point Profesor Kierkuś
Ul. Bobrowiecka 9 Blok B, 02-728 Warszawa
Tel. 500 111 648

Dr Jerzy Rozciecha
Lexmedica Ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
Tel. 505 128 806

Prof. Maciej Gonciarz
Klinika Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych
Ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
Tel. 504 358 009

Dr Piotr Sikorski
Vitamed Galaj i Cichomski sp.j.
Ul. Kościuszki 35, 85-079 Bydgoszcz
Tel. 52 525 77 70

Dr Witold Marczyński
Ez-med Sp. z o.o.
Ul. Dworcowa 5, 58-100 Świdnica
Tel. 533 599 794

Dr Jacek Romatowski
Gastromed Kralisz, Romatowski, Stachurska sp. j.
Ul. Wiosenna 12 lok. 1, 15-322 Białystok
Tel. 606 765 931

Dr Maciej Kowalski
Centrum Diagnostyczno- Lecznicze Barska sp. z o.o.
Ul. Barska 13, 87-800 Włocławek
Tel. 609 789 963

Prof. Małgorzata Sładek
GRAŻYNA JASIENIAK-PINIS ATOPIA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne
Al. Juliusza Słowackiego 39, 31-159 Kraków
Tel. 12 633 01 75 / 660 765 765

Dr Bartosz Korczowski
Korczowski Bartosz, Gabinet Lekarski
Ul. Litewska 4A/7, 35-302 Rzeszów
Tel. 604 481 752

Dr Mirosław Fic
Karkonoskie Centrum Badan Klinicznych
Lexmedica Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 8/17, 58-500 Jelenia Góra
Tel. 505 128 806

Prof. Grażyna Rydzewska
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Tel. 22 508 12 40

Dr Monika Augustyn
Centrum Medyczne Plejady
Ul. Tadeusza Szafrana 5D/U2, U4, U5, 30-363 Kraków
Tel. 514 708 177

Dr Małgorzata Sigurska – Banasiak
Centrum Medyczne CLW-med Aneta Cichomska , Joanna Łuka -Wendrowska
Ul. Konstytucji 3 Maja 3, 86-300 Grudziądz
Tel. 698 898 929

Dr Piotr Szabłowski
EMC Instytut Medyczny S.A.PL CERTUS Szpital i Ambulatorium
Ul. Grunwaldzka 156, 60-309 Poznań
Tel. 734 217 034

Badanie kliniczne dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna w Krakowie

Małopolskie Centrum Kliniczne w Krakowie prowadzi obecnie kwalifikację do 5-letniego programu leczenie Upadacitinibem dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.

W ramach badania wykonujemy analizę krwi, EKG oraz kolonoskopię. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów.

Wszystkich zainteresowanych chorych zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem pod numerem telefonu 12 687-45-19.

Wizyty odbywają się w Małopolskim Centrum Klinicznym w Krakowie przy ul. Balickiej 12a/5b.

 

Badanie kliniczne dla osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Program badania klinicznego III fazy z  dożylnymi (oraz podskórnymi) lekami: mirikizumab oraz ustekinumab dedykowany osobom dorosłym z aktywną chorobą Leśniowskiego- Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
Program badawczy dotyczy leków, których mechanizm działania polega na tym, że wpływają one na interleukinę 23, dzięki czemu blokują ją zapobiegając powstawaniu stanów zapalnych w błonie jelita.

Czas trwania programu badawczego przewidziany jest na 52 tygodnie, natomiast po zakończeniu badania pacjenci zostaną poddani obserwacji przez kolejne 12 do 16 tygodni.

Badanie będzie odbywać się w stosunku 6:3:2, co oznacza, że 6 uczestników otrzyma mirikizumab, 3 uczestników ustekinumab, a 2 osoby placebo. Początkowo oba leki będą podawane dożylnie, następnie podskórnie. Po 12 tygodniach trwania programu nastąpi kontrola, po której osoby z placebo, u których zauważono poprawę, zostaną do końca badania z placebo, natomiast te osoby, u których nie będzie poprawy otrzymają mirikizumab.

W trakcie całego programu przewidziane są 3 badania endoskopowe: pierwsze podczas screeningu, drugie w trakcie randomizacji po 12 tygodniach, a trzecie po zakończeniu programu.

Drugim programem prowadzonym w ośrodku jest badanie kliniczne IIB/III fazy lekiem: brazikumab, dedykowane osobom dorosłym z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Czas trwania badania to również 52 tygodnie, które odbywać się będzie w stosunku 2:2:2:1, natomiast w drugim okresie badania wszyscy pacjenci będą aktywnie leczeni.

Do obu badań mogą kwalifikować się osoby (w wieku od 18 do 80 lat) z umiarkowaną lub ciężką chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których stwierdzono umiarkowaną lub ciężką postać tej choroby (na podstawie endoskopii), których dotychczasowe leczenie tej choroby było niezadowalające. Potwierdzone rozpoznanie tej choroby powinno być od co najmniej 3 miesięcy.
Zastosowanie mają również inne kryteria włączenia. W celu uzyskania dalszych informacji na temat badania, prosimy kliknąć TUTAJ.

Ośrodki w Polsce prowadzące rekrutację do badania pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna:

Wrocław, Synexus Polska Sp. Z o. o.
ul. Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław
Telefon: 71 778 88 13

Gdańsk, Synexus Polska Sp. Z o. o.
ul. Beniowskiego 23, 80-381 Gdańsk
Telefon: 58 882 01 78

Gdynia, Synexus Polska Sp. Z o. o.
ul. Łużycka 3C, 81-537 Gdynia
Telefon: 58 731 21 53

Poznań, Synexus Polska Sp. Z o. o.
ul. Głogowska 31/33, Poznań
Telefon: 61 625 80 13

Katowice, Synexus Polska Sp. Z o. o.
ul. Konckiego 3, 40-040 Katowice
Telefon: 32 7212568

Częstochowa, Synexus Polska Sp. Z o. o.
Wały Dwernickiego 43/45
Telefon: 34 399 41 15

 

Badanie kliniczne dla dorosłych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Program badania klinicznego II fazy z  lekiem: brazikumab dedykowany osobom dorosłym z aktywną chorobą wrzodziejącego zapalenie jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
Program badawczy dotyczy leku, który jest ludzką immunoglobuliną, wiążącą się selektywnie z interleukiną 23 i tym samym zapobiega przyłączeniu się jej do właściwego receptora. Dzięki temu, zahamowaniu ulegają reakcje zapalne, które toczą się w jelicie, zmniejszając nasilenie choroby.

Czas trwania programu badawczego przewidziany jest na 54 tygodnie. Część uczestników otrzyma substancję aktywną, a część placebo.

Do badania mogą kwalifikować się osoby dorosłe (w wieku od 18 do 80 lat) z  umiarkowaną lub ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, których dotychczasowe leczenie było niezadowalające. Potwierdzone rozpoznanie tej choroby powinno być od co najmniej 3 miesięcy.
Zastosowanie mają również inne kryteria włączenia. W celu uzyskania dalszych informacji na temat badania, prosimy kliknąć TUTAJ.

Ośrodki w Polsce prowadzące rekrutację do badania Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego:

Gdańsk, Synexus Polska Sp. Z o. o.
ul. Beniowskiego 23, 80-381 Gdańsk
Telefon: 58 882 01 78

Poznań, Synexus Polska Sp. Z o. o.
ul. Głogowska 31/33, Poznań
Telefon: 61 625 80 13

Częstochowa, Synexus Polska Sp. Z o. o.
Wały Dwernickiego 43/45
Telefon: 34 399 41 15

 

Badanie kliniczne z doustnym lekiem dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Program badania klinicznego III fazy z doustnym lekiem badanym u dorosłych pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
Program badawczy dotyczy leku, o którym sądzi się, że działa na układ odpornościowy, ograniczając wydostawanie się niektórych rodzajów białych ciałek krwi (limfocytów, w tym limfocytów T) z węzłów chłonnych i powstrzymując je od dostawania się do miejsc występowania stanu zapalnego, w tym części jelita najczęściej atakowanych przez chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Program badawczy obejmuje 2 badania z leczeniem indukcyjnym (12 tygodni), badanie z leczeniem podtrzymującym (40 tygodni) i otwarte badanie będące rozszerzeniem poprzednich, z indywidualnymi kryteriami udziału.

Uczestnicy badania w fazie leczenia indukcyjnego oraz podtrzymującego otrzymają w sposób randomizowany lek badany lub placebo. W fazie leczenia indukcyjnego ich szanse na przypisanie do grupy otrzymującej lek badany, w porównaniu do grupy otrzymującej placebo, wynoszą 2:1. W fazie otwartej programu badawczego każdy pacjent otrzyma lek badany.
Do badania mogą kwalifikować się osoby (w wieku od 18 do 75) z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których rozpoznano umiarkowaną lub ciężką postać tej choroby, których dotychczasowe leczenie tej choroby było niezadowalające, i którzy wyrażą zgodę na poddanie się kolonoskopii w ramach procedur kwalifikacji do badania.
Zastosowanie mają również inne kryteria włączenia. W celu uzyskania dalszych informacji na temat badania, prosimy kliknąć tutaj: https://www.clinicaltrialsregister.eu/index.html
• EudraCT Number: 2017-004292-31 oraz 2017-004293-33 – badania z leczeniem indukcyjnym
• EudraCT Number: 2017-004294-14- badanie z leczeniem podtrzymującym
• EudraCT Number: 2017-004295-55 – badanie otwarte

Ośrodki Badawcze w Polsce:
Nazwa ośrodka: Specjalistyczne Gabinety Lekarskie LANDA
Adres ośrodka: u. Zacisze 4/1, 31-156 Kraków
Telefon kontaktowy: (+48) 508 790 106
Strona internetowa: http://smo.com.pl

Nazwa ośrodka: Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA Sp. z o.o.
Adres ośrodka: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Telefon kontaktowy: (+48) 22 629 59 07 lub (+48) 600 385 617
Strona internetowa : http://www.przychodnia-prima.pl/

Nazwa ośrodka: Twoja Przychodnia – Szczecińskie Centrum Medyczne
Adres ośrodka: ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin
Telefon kontaktowy: (+48) 91 433 29 19, +48 609 900 745

Nazwa ośrodka: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Oddział Gastroenterologiczny
Adres ośrodka: Aleje Racławickie 23; 20-049 Lublin
Telefon kontaktowy: (+48) 533 330 823

Nazwa ośrodka: Centrum Badań Klinicznych – Ośrodek Badań Wczesnej Fazy
Adres ośrodka: ul. Długosza 4, 51-162 Wrocław
Telefon kontaktowy: (+48) 71 326 79 00, (+48) 501 898 187, (+48) 794 999 800
Strona internetowa : http://www.cbk.wroc.pl

Nazwa ośrodka: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Dariusz Kleczkowski
Adres ośrodka: ul. Chrobrego 6/8; 81-756 Sopot
Telefon kontaktowy: (+48) 501 011 879 lub (+48) 5602601103

Nazwa ośrodka: ETG Kielce
Adres ośrodka: ul. Zagórska 20/26, 25-355 Kielce
Telefon kontaktowy: (+48) 791 002 233

Nazwa ośrodka: EMC Instytut Medyczny S.A.
Adres ośrodka: ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław
Telefon kontaktowy: (+48) 721 295 002
Strona internetowa: www.emc-sa.pl/badania-kliniczne/dla-pacjenta

Nazwa ośrodka: Globe Badania Kliniczne
Adres ośrodka: ul. Kusocińskiego 3a, 57-300 Kłodzko
Telefon kontaktowy: (+48) 74 661 89 29
Strona internetowa: www.globebadania.pl

Nazwa ośrodka: H-T. Centrum Medyczne – Endoterapia
Adres ośrodka: al. Bielska 105; 43-100 Tychy
Telefon kontaktowy: (+48) 515 342 221
Strona internetowa: https://htcentrum.pl/

Nazwa ośrodka: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Adres ośrodka: ul. Borowska 213, 50-556, Wrocław
Telefon kontaktowy: (+48) 71 733 21 20

Nazwa ośrodka: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
Adres ośrodka: ul. Marii Curie Skłodowskiej 25, 15-950, Białystok
Telefon kontaktowy: (+48) 85 748 84 52

Nazwa ośrodka: Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
Adres ośrodka: ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Telefon kontaktowy: (+48) 32 789 44 01

Nazwa ośrodka: Krakowskie Centrum Medyczne
Adres ośrodka: ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków
Telefon kontaktowy: (+48) 692 475 078
Strona internetowa : http://www.kcm.pl/nieswoiste-zapalenie-jelit/

Nazwa ośrodka: Lexmedica
Adres ośrodka: ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
Telefon kontaktowy: (+48) 505 128 806
Strona internetowa: www.lexmedica.eu

Nazwa ośrodka: Centrum Medyczne LUX MED
Adres ośrodka: ul. Milionowa 2G, 93-034 Łódź
Telefon kontaktowy: (+48) 885 615 877

Nazwa ośrodka: Centrum Medyczne LUX MED
Adres ośrodka: ul. Szewska 3a; 50-053 Wrocław (przychodnia znajduje się w budynku Centrum Szewska na I piętrze, wejście od ulicy Szewskiej)
Telefon kontaktowy: (+48) 71 74 75 680
Strona internetowa: https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/centra-medyczne-grupy-lux-med/centra-medyczne-grupy-lux-med/cm-wroclaw/cm-lux-med-ul-szewska-3a.html

Nazwa ośrodka: Centrum Usług Medycznych MaxMed
Adres ośrodka: ul. Krakowska 27a, 32-700 Bochnia
Telefon kontaktowy: (+48) 502 797 488
Strona internetowa: www.maxmed24.pl

Nazwa ośrodka: Centrum Zdrowia MDM
Adres ośrodka: ul. Polna 30 B, Warszawa
Telefon kontaktowy: (+48) 783 959 687
Kontakt: recepcja@czmdm.pl
Strona internetowa: www.czmdm.pl

Nazwa ośrodka: Poradnia Chorób Metabolicznych w Wierzchosławicach, Ośrodek Badań Klinicznych
Adres ośrodka: 33-122 Wierzchosławice 39B
Telefon kontaktowy: (+48) 607100404
Strona internetowa: http://czt.com.pl/osrodek-badan-klinicznych/

Nazwa ośrodka: Centrum Opieki Zdrowotnej Orkan-med.,
Telefon kontaktowy: (+48) 42 216 412, (+48) 795 882 230,
Adres ośrodka: ul Orkana 3, 95-054 Ksawerów k/Łodzi
Strona internetowa: www.orkanmed.pl

Nazwa ośrodka: PlanetMed sp. z o.o.
Adres ośrodka: ul. Łubinowa 12/8, 52-210 Wrocław
Telefon kontaktowy: (+48) 601 749 801

Nazwa ośrodka: Centrum Medyczne Plejady
Adres ośrodka: ul. Tadeusza Szafrana 5D/ U2, U4, U5, 30-363 Kraków
Telefon kontaktowy: (+48) 796 975 720

Nazwa ośrodka: Karkonoskie Centrum Badań Klinicznych Lexmedica
Adres ośrodka: 58-500 Jelenia Góra, ul. Kraszewskiego 8/17
Telefon kontaktowy: (+48) 533 211 399; (+48) 505 013 335; (+48) 505 128 806; (+48) 514 404 141

Nazwa ośrodka: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Oddział Gastroenterologii,
Adres ośrodka: ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn,
Telefon kontaktowy: +48 89 538 63 63, +48 89 538 64 75

Nazwa ośrodka: SALVE SZPITAL
Adres ośrodka: ul. Szparagowa 10, 91-211, Łódź
Telefon kontaktowy: +48 696 453 274

Nazwa ośrodka: SANTA FAMILIA Centrum Badań, Profilaktyki i Leczenia
Adres ośrodka: ul. Wigury 19, 90-302 Łódź
Telefon kontaktowy: +48 42 254 96 24

Nazwa ośrodka: SOLUMED
Adres ośrodka: ul. J.H. Dąbrowskiego 77a; 60-529 Poznań
Telefon kontaktowy: +48 696 479 274
Strona internetowa: http://solumed.pl/dla-pacjenta/

Nazwa ośrodka: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
Adres ośrodka: ul. Komeńskiego 35, 82- 300 Elbląg
Telefon kontaktowy: (+48) 606 204 848

Badanie kliniczne dla pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Badanie kliniczne CARMEN – nowy potencjalny lek dla pacjentów z umiarkowaną lub ciężką aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna

 Firma farmaceutyczna Shire prowadzi obecnie program badań klinicznych trzeciej fazy dla pacjentów chorujących na umiarkowaną lub ciężką aktywną postać choroby Leśniowskiego-Crohna.

Zasięg geograficzny badania to Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska i region Azji-Pacyfiku. Program prowadzony będzie w 210 ośrodkach badawczych w 19 krajach.

Do programu zapraszamy pacjentów w wieku od 16 do 80 lat, którzy od co najmniej 3 miesięcy mają udokumentowane rozpoznanie (na podstawie badania endoskopowego obejmującego ocenę histopatologiczną) choroby Leśniowskiego-Crohna.

Badanie przeznaczone jest dla pacjentów, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź, lub utrata odpowiedzi, na co najmniej jedno konwencjonalne leczenie, np. leczenie sulfasalazyną, mesalazyną, glikokortykoidami, lekami immunosupresyjnymi (azatiopryna, 6-merkaptopuryna lub metotreksat) lub przeciwciałami anty-TNF.

SHP647 to lek biologiczny, ludzkie przeciwciało, które blokuje niektóre mechanizmy immunologiczne, dzięki czemu może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego w układzie pokarmowym. Lek ten był dotychczas badany w ramach 6 badań klinicznych.

Badanie obejmuje okres przesiewowy, trwający do 6 tygodni, oraz 16-tygodniowy okres leczenia. Po okresie przesiewowym kwalifikujący się uczestnicy zostaną zrandomizowani w stosunku 3: 3: 2 do otrzymywania jednego z 3 rodzajów leczenia (lek: lek: placebo).

Lek będzie podawany w dwóch dawkach. Pacjenci włączeni do niniejszego badania będą przyjmować lek badanyraz na 4 tygodnie, podawany podskórnie. W ramach badania będzie wykonywane badanie endoskopowe, przed i po zakończeniu badania. Pacjenci zostaną poproszeni o codzienne wypełnianie e-dzienniczka z informacjami o ocenie zgłaszanych objawów.

Pacjenci biorący udział w badaniu klinicznym CARMEN mają możliwość kontynuacji terapii w ramach kolejnych badań wchodzących w skład projektu.

Zainteresowanych udziałem w badaniu klinicznym zapraszamy do kontaktu z lekarzami w wymienionych ośrodkach. Lista ośrodków prowadzących badanie w Polsce:

Główny Badacz i dane kontaktowe ośrodka

Dr Piotr Sikorski
Vitamed Galaj i Cichomski sp.j.
Kościuszki 35
85-079 Bydgoszcz
tel. 523  478 815

Prof. Jarosław Kierkuś
Centrum Zdrowia MDM
Polna 30B
00-635 Warszawa
tel. 22 815 73 92

Dr Marcin Zmudziński
„Gastromed” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Sp.j.
Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii
Grudziądzka 11/13-14
87-100 Toruń
tel. 790 800 856

Dr Alina Niska
Centrum Medyczne Pratia Częstochowa
3-go Maja 16
42-200 Częstochowa
tel. 800 154 053

Prof. dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
ICZMP w Łodzi
Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. 42 271 1 000

Dr Marek Horyński
Endoskopia Sp. z o.o.
Chrobrego 6/8
81-756 Sopot
tel. 501 011 879

Dr Bartosz Korczowski
PROVITA
Litewska 4A/7
35-302 Rzeszów
tel. 17 740 40 65

Prof. Dr hab.med. Anna Wiechowska-Kozłowska
Sonomed Sp. z o.o.
Bandurskiego 98
71-685 Szczecin
tel. 91 820 11 10

Dr Małgorzata Miakisz
Twoja Przychodnia Centrum Medyczne Nowa Sól
Głowackiego 8D/2
67-100 Nowa Sól
tel. 684 177 519

Dr Maria Wiśniewska-Jarosińska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE
Szpital Świętej Rodziny
Wigury 19
90-302 Łódź
tel. 42 254 96 81

Dr Beata Gawdis-Wojnarska
Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne
Słowackiego 19
71-434 Szczecin
tel. 91 433 29 19

Dr Jerzy Rozciecha
Lexmedica
Weigla 12
53-114 Wrocław
tel. 505 128 806

Dr Maciej Kowalski
Centrum Diagnostyczno- Lecznicze Barska sp. z o.o.
Barska 13
87-800 Włocławek
tel. 542 334 000

Dr Maciej Kierzkiewicz
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
tel. 800 154 053

Dr Malgorzata Baluta
Centrum Medyczne Pratia Gdynia
Bernarda Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
tel. 32 746200

Dr Iga Detka-Kowalska
Szpital Specjalistyczny św. Łukasza – Oddział Gastroenterologii
Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
tel. 13 390 22 30

Dr Marcin Hańczewski
Clinical Research Center Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Medic-R Spółka Komandytowa
Poznańska 3/31
60-848 Poznań
tel. 616 632 513

Prof. Dr hab. med. Krystyna Stec-Michalska
Centrum Opieki Zdrowotnej ORKAN-MED
Orkana 3
95-054 Ksawerów
tel. 42 213 64 12 / 795 882 230

Dr Aldona Mularczyk
NZOZ All Medicus
Harcerzy Września 1939 nr 5
40-659 Katowice
tel. 32 357 05 66

Dr Arkadiusz Mamos
Med Gastr Sp. z o.o Sp.k
Mokra 4
91-034 Łódź
tel. 42 258 22 33

Dr Karolina Radwan
Centrum Medyczne Pratia Warszawa
Marymoncka 14/1
01-868 Warszawa
tel. 178755811

Prof. dr hab. med. Jarosław Leszczyszyn
Melita Medical
Traugutta 1/7
50-449 Wrocław
tel. 71 707 21 11

Badanie kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Badanie kliniczne FIGARO – potencjalny lek dla pacjentów z umiarkowaną lub ciężką aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Firma farmaceutyczna Shire prowadzi obecnie program badań klinicznych trzeciej fazy dla pacjentów chorujących na umiarkowaną lub ciężką aktywną postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Zasięg geograficzny badania to Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska i region Azji-Pacyfiku. Program prowadzony będzie w 210 ośrodkach badawczych w 19 krajach.

Do programu zapraszamy pacjentów w wieku od 16 do 80 lat, którzy od co najmniej 3 miesięcy mają udokumentowane rozpoznanie (na podstawie badania endoskopowego obejmującego ocenę histopatologiczną) wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Badanie przeznaczone jest dla pacjentów, u których wystąpiła niewystarczająca odpowiedź, lub utrata odpowiedzi, na co najmniej jedno konwencjonalne leczenie, np. leczenie mesalazyną, glikokortykoidami, lekami immunosupresyjnymi (azatiopryna, 6-merkaptopuryna lub metotreksat) lub przeciwciałami anty-TNF.

SHP647 to lek biologiczny, ludzkie przeciwciało, które blokuje niektóre mechanizmy immunologiczne, dzięki czemu może pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego w układzie pokarmowym. Lek ten był dotychczas badany w ramach 6 badań klinicznych.

Badanie obejmuje okres przesiewowy trwający do 6 tygodni, oraz okres leczenia trwający do 12 tygodni. Po okresie przesiewowym uczestnicy kwalifikujący się do udziału w badaniu zostaną losowo przydzieleni do jednej z 3 grup leczenia, w stosunku 2: 2: 1 (lek: lek: placebo). Lek podawany będzie w dwóch dawkach. Pacjenci włączeni do niniejszego badania będą przyjmować lek badany lub placebo raz na 4 tygodnie, podawany podskórnie. W ramach badania będzie wykonywane badanie endoskopowe, przed i po zakończeniu badania. Pacjenci zostaną poproszeni o codzienne wypełnianie e-dzienniczka z informacjami o ocenie zgłaszanych objawów.

Pacjenci biorący udział w badaniu klinicznym FIGARO mają możliwość kontynuacji terapii w ramach kolejnych badań wchodzących w skład projektu.

Zainteresowanych udziałem w badaniu klinicznym zapraszamy do kontaktu z lekarzami w wymienionych ośrodkach.  Lista ośrodków prowadzących badanie w Polsce:

Główny badacz i dane kontaktowe ośrodka
Dr Maria Orzeszko
BioVirtus Centrum Medyczne
Nadwiślańska 37
05-410 Józefów
tel. 22 101 07 05

Dr Piotr Sikorski
Vitamed Galaj i Cichomski sp.j.
Kościuszki 35
85-079 Bydgoszcz
tel. 523 478 815

Prof. Dr hab. med. Andrzej Madej
Szpital Zakonu Bonifratów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
Ks. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
tel. 32 357 62 00

Dr Witold Kucharski
Centrum Innowacyjnych Terapii
Czajewicza 5/7 lok. 49
05-500 Piaseczno
tel. 22 290 53 50

Dr Alina Niska
Centrum Medyczne Pratia Częstochowa
3-go Maja 16
42-200 Częstochowa
tel. 800 154 053

Prof. dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii ICZMP w Łodzi
Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. 42 271 10 00

Dr Iga Detka-Kowalska
Szpital Specjalistyczny św. Łukasza – Oddział Gastroenterologii
Gimnazjalna 41b
26-200 Końskie
tel. 13 390 22 30

Prof. dr hab. med. Krystyna Stec-Michalska
Centrum Opieki Zdrowotnej ORKAN-MED.
Orkana 3
95-054 Ksawerów
tel. 42 213 64 12/ 795 882 230

Dr Marek Horyński
Endoskopia Sp. z o.o.
Chrobrego 6/8
81-756 Sopot
tel. 501 011 879

Dr Bartosz Korczowski
PROVITA
Litewska 4A/7
35-302 Rzeszów
tel. 17 740 40 65

Prof. dr hab. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
Sonomed Sp. z o.o.
Bandurskiego 98
71-685 Szczecin
tel. 91 820 11 10

Dr Małgorzata Miakisz
Twoja Przychodnia Centrum Medyczne Nowa Sól
Głowackiego 8D/2
67-100 Nowa Sól
tel. 684 177 519

Dr Maria Wiśniewska-Jarosińska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE
Szpital Świętej Rodziny
Wigury 19
90-302 Łódź
tel. 42 254 96 81

Dr Beata Gawdis-Wojnarska
Twoja Przychodnia Szczecińskie Centrum Medyczne
Słowackiego 19
71-434 Szczecin
tel. 91 433 29 19

Dr Marcin Soboń
Centrum Medyczne Pratia Bydgoszcz
Wojciecha Łochowskiego 7a
85-796 Bydgoszcz
tel. 800 154 053

Dr Jerzy Rozciecha
Lexmedica
Weigla 12
53-114 Wrocław
tel. 505 128 806

Dr Marcin Hańczewski
Clinical Research Center Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Medic-R Spółka Komandytowa
Poznańska 3/31
60-848 Poznań
tel. 616 632 513

Dr Piotr Rozpondek
Krakowskie Centrum Medyczne
Kopernika 32
31-501 Kraków
tel.12 430 32 09

Dr Malgorzata Baluta
Centrum Medyczne Pratia Gdynia
Bernarda Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
tel. 32 746 200

Dr Maciej Kowalski
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Barska sp. z o.o.
Barska 13
87-800 Włocławek
tel. 542 334 000

Dr Maciej Kierzkiewicz
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
tel. 800 154 053

Dr Tomasz Romańczyk
H-T. Centrum Medyczne Endoterapia
Al. Bielska 105
43-100 Tychy
tel. 32 217 88 66

Prof. Adam Dziki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
Centralny Szpital Weteranów
Plac Hallera 1
90-647 Łódź
tel. 42 639 30 78

Dr Aldona Mularczyk
NZOZ All Medicus
Harcerzy Września 1939 nr 5
40-659 Katowice
tel. 32 357 05 66

Dr Arkadiusz Mamos
Med Gastr Sp.z.o.o Sp.k
Mokra 4
91-034 Łódź
tel. 42 258 22 33

Dr Karolina Radwan
Centrum Medyczne Pratia Warszawa
Marymoncka 14/1
01-868 Warszawa
tel. 17 875 58 11

Badania kliniczne dla pacjentów z NZJ w Katowicach

Ośrodek badań klinicznych Vita Longa w Katowicach prowadzi obecnie nabór pacjentów zmagających się z wrzodziejące zapalenia jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Badania skierowane są do pacjentów dorosłych będących obecnie w zaostrzonej fazie choroby, u których została ona zdiagnozowana po raz pierwszy minimum 3 miesiące wcześniej.

Badany lek jest lekiem biologicznym i ma formę tabletki. Jednym z kryterium włączenia pacjenta do badania jest niepowodzenie wcześniejszej terapii immunomodulatorami czy lekami biologicznymi albo niedostateczna odpowiedź czy nietolerancja na kortykosteroidy, w tym steroidozależność. Pacjenci, którzy zakwalifikują się do badania będą mieć możliwość pozostania w fazie otwartej badania (gdzie będą dostawać określone stężenie leku) nawet przez okres 10 lat.

Są to badania kliniczne II fazy, sprawdzające skuteczność leczenia na grupie chorych oraz bezpieczeństwo przyjmowania leku.

Jeśli są Państwo zainteresowani lub mają jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00:

  • telefonicznie: 784 645 050
  • drogą mailową: biuro@researchsolutions.pl
  • osobiście w ośrodku: Vita Longa Sp. z o. o., ul. Uniczowska 6, Katowice.

Badania kliniczne w Łodzi dla dorosłych z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub Colitis Ulcerosa

Salve Medica Centrum Medyczne w Łodzi prowadzi nabór do badań klinicznych dla pacjentów dorosłych:

– z chorobą Leśniowskiego – Crohna lub

– z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

w stopniu od umiarkowanego do ciężkiego zdiagnozowanych minimum 3 miesiące wcześniej.

W obu badaniach lek ma formę tabletki. Jest to II faza badań klinicznych, która ma za zadanie określenie czy lek działa w grupie chorych i czy jest dla nich bezpieczny. Oceniany jest związek między dawką substancji czynnej, a działaniem terapeutycznym. Szczegółowo analizuje się dane dotyczące metabolizmu, wchłaniania i wydalania w zależności od płci i wieku.

Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych:

– pozostają pod opieką personelu medycznego,

– mają dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej,

– biorą udział w badaniach diagnostycznych,

– nie ponoszą żadnych kosztów, dostają zwrot kosztów dojazdu.

Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez Niezależną Komisję Bioetyczną i z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej.

Uwaga!
16-06-2020 badania zostały zamknięte

Newsletter