Strona główna » badania kliniczne

Kategoria: badania kliniczne

Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% procent

1 procent

Choroba Leśniowskiego- Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego – badanie kliniczne

Jeżeli cierpi Pan/i na aktywną chorobę Leśniowskiego- Crohna o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego prosimy rozważyć udział w badaniu klinicznym Pizzicato. Może Pan/i kwalifikować się do badania jeżeli jest Pan/i w wieku od 18 do 75 lat i wystąpiła u Pana/i niewystarczająca odpowiedź, utrata odpowiedzi lub nietolerancja na co najmniej jedną standardową terapię stosowaną w tej chorobie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z:

Centrum Badań Klinicznych Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, telefon: 691 955 008 / 503 121 365.

Badania kliniczne dla pacjentów z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego-Crohna

Ośrodek Centrum Badań Klinicznych we Wrocławiu prowadzi aktualnie program kliniczny dla pacjentów z rozpoznaniem choroba Leśniewskiego – Crohna.

Jest to badanie w którym sprawdzana jest skuteczność nowego doustnego leku. Dedykowane jest pacjentom ze średniociężką lub ciężką postacią choroby. Czas trwania badania to około 3 miesiące, a następnie wszyscy uczestnicy programu dostaną lek, pozostając pod długotrwałą obserwacją medyczną. W programie mogą wziąć udział pacjenci w wieku 18 -75 lat z potwierdzonym rozpoznaniem choroba Leśniowskiego-Crohna od co najmniej roku.

Badanie prowadzą doświadczeni lekarze: lek. med. Piotr Napora, dr n. med. Artur Salomon, dr n.med. Łukasz Salomon.

Centrum Badań Klinicznych
Długosza 4
51-162 Wrocław
Tel. +48 71 32 67 900; +48 794 999 800
szpital@cbk.wroc.pl

Badanie dla pacjentów ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego-Crohna

Centrum Medyczne Pratia w Warszawie prowadzi badania dla pacjentów ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Crohna.

Pratia to osiem profesjonalnych placówek medycznych, zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. Ośrodek badań klinicznych Pratia cechuje doświadczenie, jakość a przede wszystkim, troska o Pacjenta. Naszą misją jest ułatwianie dostępu do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa naszych Pacjentów. Od przeszło 15 lat prowadzimy badania realizowane w różnych obszarach terapeutycznych. W tym czasie przebadaliśmy ponad 6000 Pacjentów oraz mieliśmy możliwość nawiązania współpracy z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Aktualnie w naszym Centrum Medycznym w Warszawie, prowadzimy badania kliniczne dotyczące: WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIE JELITA GRUBEGO oraz CHOROBY CROHNA dla pacjentów: powyżej 18 roku życia; ze zdiagnozowaną jednostką chorobową od co najmniej 3 miesięcy, mających histopatologiczne potwierdzenie choroby, będących w fazie zaostrzenia (bez leczenia).

Czas trwania badania wynosi około 3 miesięcy. W tym czasie pacjent otrzymuje dostęp do pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych (takich jak między innymi: biochemia, hematologia czy WZW typu B i C) oraz specjalistycznych konsultacji lekarskich.

W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego będzie wykonywane również badanie endoskopowe zarówno przed jak i po zakończeniu uczestnictwa w badaniu.

Ponadto podczas trwania badania pacjenci zostają poproszeni o wypełnianie dzienniczka z informacjami o ocenie odczuwanych dolegliwości.

Uczestnictwo w badaniu jest bezpłatne.

Więcej informacji o badaniu oraz możliwość umówienia się na wizytę pod bezpłatnym numerami telefonu: 800 154  053 (w godzinach 08:00 -16:00) lub 22 835 15 14 (w godzinach 8.00 – 16.00).

Badanie kliniczne dotyczące leczenia następstw choroby Leśniowskiego-Crohna za pomocą komórek macierzystych

Jeśli występują u Państwa przetoki okołoodbytnicze spowodowane chorobą Leśniowskiego-Crohna, badanie ADMIRE-CD II może stanowić dla Państwa alternatywę. W badaniu ADMIRE-CD II ocenione zostanie bezpieczeństwo i skuteczność eksperymentalnego wstrzyknięcia dorosłych komórek macierzystych do przetok okołoodbytniczych, które nie wykazały odpowiedzi na poprzednie leczenie.

Do tego badania mogą zakwalifikować się osoby:

 • w wieku od 18 do 75 lat;
 • u których zdiagnozowano chorobę Leśniowskiego-Crohna;
 • z przetokami okołoodbytniczymi, które zostały poprzednio poddane leczeniu, na które wykazano niewielką odpowiedź lub brak odpowiedzi, albo które powróciły po leczeniu.

Istnieją inne kryteria, które należy spełnić, aby dołączyć do badania i które omówi z Państwem zespół badawczy. Jeśli dołączą Państwo do badania, udział może potrwać do 52 tygodni. Uczestnicy bezpłatnie otrzymają badany lek oraz zostaną poddani testom medycznym.

Aby dowiedzieć się więcej o badaniu klinicznym dotyczącym wykorzystywania komórek macierzystych oraz sprawdzić, czy spełniają Państwo kryteria kwalifikacyjne proszę odwiedzić oficjalną stronę badania klinicznego.

Program dla pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby

Centrum Medyczne Pratia wraz z siecią ośrodków partnerskich rozpoczęło program skierowany do Pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego z nieoperacyjnym przerzutem do wątroby po pierwszej linii chemioterapii.

Pratia to sieć profesjonalnych placówek medycznych, zlokalizowanych w największych miastach w Polsce. Naszą misją jest ułatwianie dostępu do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa naszych Pacjentów. Od przeszło 15 lat prowadzimy badania realizowane w różnych obszarach terapeutycznych. W tym czasie przebadaliśmy ponad 6000 Pacjentów oraz mieliśmy możliwość nawiązania współpracy z wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Aktualnie, wraz z siecią ośrodków partnerskich, prowadzimy program dla Pacjentów:

 • powyżej 18 roku życia,
 • ze zdiagnozowanym rakiem jelita grubego,
 • będących po pierwszej linii chemioterapii,
 • z nieoperacyjnymi przerzutami do wątroby.

Program jest prowadzony w 8 polskich miastach:

 • Warszawie,
 • Poznaniu,
 • Szczecinie,
 • Grudziądzu,
 • Gliwicach,
 • Białymstoku,
 • Lublinie
 • oraz Otwocku.

Ponadto, częstotliwość spotkań oraz zwrot kosztów dojazdu i noclegu pozwalają na uczestnictwo w programie osobom z innych miast.

Uczestnicząc w programie Pacjent ma szansę – oprócz standardowej chemioterapii – na bezpłatne odbycie zabiegów radioembolizacji, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Radioembolizacja ma na celu dostarczenie promieniowania bezpośrednio do guza, minimalizując ryzyko uszkodzenia zdrowych, okolicznych tkanek.

Czas trwania badania jest uzależniony od wyników badań Pacjenta wykonywanych w trakcie programu.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Więcej informacji, możliwość przejścia krótkiej ankiety kwalifikacyjnej oraz umówienia się na bezpłatną konsultacje onkologiczną pod bezpłatnym numerem telefonu: 800 154 053. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00.

Badania kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem odbytnicy

Ośrodek Badań Klinicznych  PRATIA  prowadzi obecnie w  Krakowie i Bydgoszczy program badania klinicznego dla pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie odbytnicy (Proctitis Ulceroca).

W badaniu mogą wziąć udział:

osoby dorosłe w wieku od 18 do 75 lat, które  mają nowe rozpoznanie  lub chorują na wrzodziejące zapalenie odbytnicy (Proctitis Ulcerosa) potwierdzone kolonoskopią, mają zaostrzenie choroby objawiające się luźnymi, częstymi stolcami z krwawieniem w ostatnim czasie.

W przypadku zainteresowania udziałem w  badaniu klinicznym prosimy o kontakt z jednym z wymienionych ośrodków:

CM  PRATIA  Kraków
ul. Prądnicka 12
Badacz  dr Zbigniew  Wylegała
Kontakt : 511 986 730

CM  PRATIA Bydgoszcz
ul. Łochowskiego 7A
Badacz dr Marcin Soboń
Kontakt : 734 120 500

Ostateczna ocena, czy pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do udziału w badaniu, należy do lekarza prowadzącego badanie.

Więcej

Badania kliniczne dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna

Firma farmaceutyczna F. Hoffmann-La Roche prowadzi obecnie w Polsce program badań klinicznych dla pacjentów chorujących na umiarkowaną lub ciężką aktywną postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskego – Crohna. Mogą w nim wziąć udział osoby dorosłe w wieku od 18 do 80 lat, które nie miały ileostomii ani kolostomii oraz które spełniają kryteria kwalifikacji do badania. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.

Strona jest dedykowana programowi badań klinicznych z etrolizumabem w chorobie Leśniowskiego-Crohna i we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Strona ma ułatwić chorym na nieswoiste zapalenia jelit, zainteresowanym nowoczesnymi terapiami w ramach badań klinicznych, kontakt z polskimi ośrodkami. Program tych badań jest prowadzony w prawie 20 ośrodkach w całej Polsce.

W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu klinicznym prosimy o kontakt z jednym z wymienionych ośrodków: http://badaniaetro.pl/udzial-badania-etro/sprawdz-czy-badanie-jest-dla-ciebie/badania-mapy/

ZASTOSOWANIA SZCZEPÓW LACTOBACILLUS RHAMNOSUS PL1 W LECZENIU CHORÓB DYSTALNEGO ODCINKA JELITA GRUBEGO

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania klinicznego „Aspekty kliniczne i mikrobiologiczne zastosowania szczepów Lactobacillus rhamnosus PL1 u pacjentów z objawami zapalenia odbytnicy w przebiegu chorób dystalnego odcinka jelita grubego”. Nawracające stany zapalne odbytnicy i związane z nimi dolegliwości stanowią problem kliniczny u pacjentów leczonych z powodu chorób proktologicznych.

Pobierz pdf

Badanie kliniczne – nowy lek w terapii nieswoistych zapaleń jelit

Filgotinib jest selektywnym inhibitorem kinazy JAK1. Nieselektywne inhibitory kinaz JAK (Jakvinus, Xeljanz) są już zarejestrowane w USA w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Selektywne zablokowanie tylko kinazy JAK1 niesie nadzieję na poprawę bezpieczeństwa leczenia.

Filgotinib jest substancją badaną, nie zarejestrowaną – jego ostateczny profil bezpieczeństwa oraz skuteczności nie został jeszcze ustalony, natomiast w do tej pory przeprowadzonych badaniach nad filgotinibem w RZS i chorobie Leśniowskiego-Crohna lek wykazywał się szybkim początkiem działania, wysoką skutecznością oraz był dobrze tolerowany1.

W Polsce są prowadzone badania kliniczne z filgotinibem u pacjentów z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego – więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.clinicaltrials.gov.

Choroba Leśniowskiego-Crohna: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02914561

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02914522

lub kontaktując się bezpośrednio z ośrodkami prowadzącymi badanie.

Informacje o możliwości udziału w badaniu otrzymaliśmy z Krakowskiego Centrum Medycznego, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, kontakt: dr Piotr Rozpondek, tel. 692 475 078, mail: rozpondek@kcm.pl

Lista pozostałych ośrodków, w których można zasięgnąć informacji w sprawie badania (za stroną Clinicaltrials.gov):

Klinika Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 15-276 Białystok,

VITAMED Gałaj i Cichomski spółka jawna, 85-079 Bydgoszcz,

Gabinet Lekarski Janusz Rudziński, 85-681 Bydgoszcz,

Gabinet Endoskopii Przewodu Pokarmowego, 31-009 Kraków,

Clinical Research Center, Spolka z o.o., 60-848 Poznań,

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Leszek Bryniarski, 81-756 Sopot,

Gastromed, 87-100 Toruń,

H-T. Centrum Medyczne Spółka, 43-100 Tychy,

Centrum Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży, 00-632 Warszawa,

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 02-507 Warszawa,

NZOZ, Vivamed Jadwiga Miecz, 03-580 Warszawa

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Body Clinic, 00-332 Warszawa,

Centrum Medyczne Oporów, 52-416 Wrocław

 

1http://www.glpg.com/filgotinib

 

Badanie kliniczne pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Firma farmaceutyczna Lycera Corp prowadzi obecnie w Polsce badanie kliniczne pacjentów chorujących na aktywną postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG). Mogą w nim wziąć udział osoby w wieku od 18 do 75 lat z rozpoznaniem od co najmniej sześciu miesięcy, objawami WZJG i przyjmujące lek na tę chorobę. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://upstartstudy.com/pl-pl/

W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu klinicznym prosimy o kontakt z jednym z wymienionych ośrodków:

Prof. Maria Kłopocka
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Centrum Endoskopii Zabiegowej, Poradnia Chorób Jelitowych
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

Dr Marek Horyński
Endoskopia Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 6/8
81-756 Sopot

Dr Piotr Walczak
Gabinet Endoskopii Przewodu Pokarmowego
ul. Szewska 4/5
31-009 Kraków

Dr Anna Rychlewska-Hańczewska
ai Centrum Medyczne
ul. Świętojańska 1
61-113 Poznań

Dr Maciej Kowalski
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze „Barska” Sp. z o.o.
Szpital Barska we Włocławku
ul. Barska 13
87-800 Włocławek

Dr Witold Kucharski
Centrum Innowacyjnych Terapii Sp. z o.o. Oddział w Piasecznie
ul. Czajewicza 5/7 lok. 49
05-500 Piaseczno

Dr Dariusz Sołowiej
NZOZ Polimedica
ul. Wojska Polskiego 16B
25-364 Kielce

Dr Janusz Rudziński
10 Wojskowy Szpital Kliniczny
Kliniczny Oddział Gastroenterologii
ul. Powstańców Warszawy 5
Bydgoszcz 85-681

Prof. Marek Hartleb
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
ul. Medyków 14
Katowice 40-752

Prof. Grażyna Rydzewska
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit
ul. Wołoska 137
Warszawa 02-507

Dr Maciej Kierzkiewicz
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii
ul. Bursztynowa 2
Warszawa 04-749

Prof. Andrzej Madej
Szpital Zakonu Bonifratrów Pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice

Prof. Maciej Gonciarz
NZOZ All-Medicus
ul. Harcerzy Września 1939 nr 5
40-659 Katowice

Dr Dariusz Jastrzębski
ETG Skierniewice
ul. Ogrodowa 21/23
96-100 Skierniewice

Dr Mariusz Szczerbiński
KO-MED Centra Kliniczne Lublin II
ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 21
20-362 Lublin

Dr Jacek Kiełtucki
KO-MED Centra Kliniczne Staszów
ul. 11 Listopada 78
28-200 Staszów

Prof. Krystyna Stec-Michalska
Centrum Opieki Zdrowotnej Orkan-Med.
ul. Orkana 3
95-054 Ksawerów

Prof. Barbara Woźniak-Stolarska
ARS-MEDICA Maria, Zbigniew Rybak S.C.
al. Powstańców Śląskich 56a/2
53-333 Wrocław

Prof. Jarosław Leszczyszyn
Melita Medical
ul. Traugutta 1/7
50-449 Wrocław

 

Polub nas!

Polub nas!

Przekaż 1% procent

1 procent

Newsletter

Kalendarz Spotkań

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę