Przejdź do treści

Znamy już laureatów Konkursu im. Prof. Witolda Bartnika

Znamy już laureatów V edycji konkursu Towarzystwa „J-elita” im. Prof. Witolda Bartnika na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Kapituła w składzie

prof. dr hab. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska

prof. dr hab. Andrzej Radzikowski

dr hab. Małgorzata Mossakowska

po wnikliwej analizie nadesłanych prac postanowiła:

nie przyznawać nagrody za pracę doktorską i przyznać dwa równorzędne wyróżnienia
po 3500 zł:

dr Krystynie Makowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej, za pracę: Wpływ wybranych czynników fizjologicznych
i patologicznych na liczebność i neurochemiczną charakterystykę neuronów immunoreaktywnych wobec peptydu kodowanego genem kalcytoniny (CGRP) na terenie jelitowego układu nerwowego okrężnicy zstępującej świni domowej

dr Dagmarze Wójcik z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Wydział Lekarski, za pracę: Wpływ dobrowolnego i wymuszonego wysiłku fizycznego na przebieg doświadczalnego zapalenia jelita grubego przy współtowarzyszącej otyłości.

nagrodę za pracę magisterską w wysokości 4000 zł przyznać

mgr Paulinie Kwaśnik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii Kierunek: Biologia Specjalność: Mikrobiologia, za pracę: Ocena immunomodulacyjnych właściwości substancji pochodzenia roślinnego w modelu ludzkich komórek NK.

W kategorii prac licencjackich i dyplomowych przyznać dwa wyróżnienia po 1500 zł

Elżbiecie Bebłowskiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną, za pracę: Sytuacja rodzinna oraz ryzyko wykluczenia społecznego osób chorujących na nieswoiste choroby zapalne o podłożu autoimmunologicznym.

Weronice Gwioździk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Kierunek: Dietetyka, za pracę: Zachowania żywieniowe osób ze stwierdzonym zespołem jelita drażliwego.

Na konkurs nadesłano 7 prac doktorskich, 9 prac magisterskich oraz 14 licencjackich.

– Nasze stowarzyszenie jest chyba jedyną organizacją pacjentów w Polsce, która organizuje konkurs dla młodych adeptów nauki. Chcemy w ten sposób zainteresować ich problematyką nieswoistych zapaleń jelita i zmotywować do podzielenia się wynikami swoich badań. W konkursie mogły wziąć udział prace nie tylko z gastroenterologii, ale także innych dziedzin medycyny oraz genetyki, biologii, dietetyki czy psychologii – mówi dr hab. Małgorzata Mossakowska, pomysłodawczyni oraz Sekretarz Kapituły Konkursu, a zarazem Prezes Honorowa Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”. – Jesteśmy dumni, że konkurs nosi imię prof. Witolda Bartnika, a w kapitule od początku jej istnienia zasiadają osoby cieszące się nie tylko ogromnym autorytetem wśród profesjonalistów zajmujących się leczeniem NZJ, badaniami nad tą chorobą, ale także szacunkiem pacjentów.

Profesor dr hab. n. med. Witold Bartnik  (1944-2018), specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, był wieloletnim pracownikiem Kliniki Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Doświadczenie nabywał m.in. w Szpitalu Świętego Marka w Londynie oraz w Klinice Mayo w Rochester w Stanach Zjednoczonych. Był autorem ponad 300 publikacji naukowych, m.in. w tak prestiżowych pismach jak Lancet, Gastroenterology i British Medical Journal, a także „Poradnika dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit”. Zasiadał w Kapitule Konkursu „J-elity” na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelita. Członek Honorowy Towarzystwa „J-elita” i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!