Towarzystwo J-elita » Zakopiańskie Spotkania Jelitowe

Zakopiańskie Spotkania Jelitowe

Liczne grono polskich gastroenterolów leczących NZJ dyskutowało 4 i 5 listopada pod Giewontem na Zakopiańskich Spotkaniach Jelitowych.

Organizatorem konferencji była Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, a przewodniczącą Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Grażyna Rydzewska. Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje. Pierwsza i druga była poświęcona monitorowaniu i leczeniu nieswoistych zapaleń jelita. Wśród prelegentów wystąpili m.in. prof. Rydzewska, która mówiła o praktycznych aspektach leczenia biologicznego w Polsce, lek. Magdalena Kaniewska opowiadała o lekach biopodobnych w trzy lata po ich wprowadzeniu. Dużo uwagi poświecono monitorowaniu leczenia. Mówiono także o powikłaniach jelitowych i pozajelitowych, zaś prof. Witold Bartnik poświęcił swój wykład problemom związanym z patofizjologią i leczeniem zaparcia stolca.

Trzecia, popołudniowa sesja została poświęcona wybranym aspektom postępowania w chorobach jelit. Prof. Marek Durlik, dyrektor CSK MSW wystąpił z prelekcją „Choroby zapalne jelit a rak jelita grubego – punkt widzenia chirurga”, prof. Stanisław Głuszek, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach, mówił o leczeniu chirurgicznym przetok, natomiast dietetyk Małgorzata Matuszczyk i prof. Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Centrum Zdrowia Dziecka wskazywali na nowe trendy postępowania żywieniowego w IBD. Na zakończenie dziennikarka Agata Młynarska, ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i prof. Rydzewska przedstawili kampanię „Flaki rozrabiaki”, której partnerem jest Towarzystwo „J-elita”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął przygotowany przez młodych lekarzy opis przypadków. Każdy zawierał pytanie do słuchaczy, którzy wybierali na pilocie właściwą według nich odpowiedź. Następnie prelegent wyjaśniał, która z odpowiedzi jest właściwa w świetle obowiązujących wytycznych. Kolejną sesję rozpoczął dr Paweł Kawalec, który przedstawił wyniki badania kosztów pośrednich NZJ wykonanego we współpracy z „J-elitą”. Wypada tu podziękować wszystkim, którzy wypełnili ankietę i zaprosić do wypełnienia kolejnej.

Ostatnia sesja została poświęcona ciekawym przypadkom, m.in. chorobie Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) z przetokami okołoodbytniczymi, trudnościom diagnostycznymi i terapeutycznymi przy zakażeniu cytmomegalowirusem czy niepowodzenia terapii biologicznej w ch. L-C.

Zakopiańskie Spotkania są kontynuacją wcześniejszych Spotkań rejestru Crohna. Uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa lekarzy, zarówno wybitnych specjalistów jak i młodych osób w trakcie specjalizacji. Udział biorą także dietetycy, psycholodzy i pielęgniarki zajmujące się NZJ. Prof. Rydzewska zaprasza również przedstawicieli pacjentów. Za tę możliwość dziękuję bardzo, bo to coroczna porcja nowej wiedzy.

Małgorzata Mossakowska