Towarzystwo J-elita » Zakopiańskie Spotkania Jelitowe

Zakopiańskie Spotkania Jelitowe

Liczne grono polskich gastroenterolów leczących NZJ dyskutowało 4 i 5 listopada pod Giewontem na Zakopiańskich Spotkaniach Jelitowych.

Organizatorem konferencji była Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie, a przewodniczącą Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Grażyna Rydzewska. Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje. Pierwsza i druga była poświęcona monitorowaniu i leczeniu nieswoistych zapaleń jelita. Wśród prelegentów wystąpili m.in. prof. Rydzewska, która mówiła o praktycznych aspektach leczenia biologicznego w Polsce, lek. Magdalena Kaniewska opowiadała o lekach biopodobnych w trzy lata po ich wprowadzeniu. Dużo uwagi poświecono monitorowaniu leczenia. Mówiono także o powikłaniach jelitowych i pozajelitowych, zaś prof. Witold Bartnik poświęcił swój wykład problemom związanym z patofizjologią i leczeniem zaparcia stolca.

Trzecia, popołudniowa sesja została poświęcona wybranym aspektom postępowania w chorobach jelit. Prof. Marek Durlik, dyrektor CSK MSW wystąpił z prelekcją „Choroby zapalne jelit a rak jelita grubego – punkt widzenia chirurga”, prof. Stanisław Głuszek, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach, mówił o leczeniu chirurgicznym przetok, natomiast dietetyk Małgorzata Matuszczyk i prof. Jarosław Kierkuś z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Centrum Zdrowia Dziecka wskazywali na nowe trendy postępowania żywieniowego w IBD. Na zakończenie dziennikarka Agata Młynarska, ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i prof. Rydzewska przedstawili kampanię „Flaki rozrabiaki”, której partnerem jest Towarzystwo „J-elita”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął przygotowany przez młodych lekarzy opis przypadków. Każdy zawierał pytanie do słuchaczy, którzy wybierali na pilocie właściwą według nich odpowiedź. Następnie prelegent wyjaśniał, która z odpowiedzi jest właściwa w świetle obowiązujących wytycznych. Kolejną sesję rozpoczął dr Paweł Kawalec, który przedstawił wyniki badania kosztów pośrednich NZJ wykonanego we współpracy z „J-elitą”. Wypada tu podziękować wszystkim, którzy wypełnili ankietę i zaprosić do wypełnienia kolejnej.

Ostatnia sesja została poświęcona ciekawym przypadkom, m.in. chorobie Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) z przetokami okołoodbytniczymi, trudnościom diagnostycznymi i terapeutycznymi przy zakażeniu cytmomegalowirusem czy niepowodzenia terapii biologicznej w ch. L-C.

Zakopiańskie Spotkania są kontynuacją wcześniejszych Spotkań rejestru Crohna. Uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa lekarzy, zarówno wybitnych specjalistów jak i młodych osób w trakcie specjalizacji. Udział biorą także dietetycy, psycholodzy i pielęgniarki zajmujące się NZJ. Prof. Rydzewska zaprasza również przedstawicieli pacjentów. Za tę możliwość dziękuję bardzo, bo to coroczna porcja nowej wiedzy.

Małgorzata Mossakowska

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)