Towarzystwo J-elita » Wyniki konkursu na najlepsze prace naukowe!

Wyniki konkursu na najlepsze prace naukowe!

Szanowni Państwo,

Kapituła Konkursu w składzie: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Witold Bartnik, Prof. Andrzej Radzikowski, dokonała wyboru najlepszych prac spośród zgłoszonych na Konkurs, zaś Zarząd Towarzystwa przyznał dodatkowo wyróżnienie w kategorii prac magisterskich.

Nagrody otrzymali:
– za pracę doktorską (5000 zł) p.t. „Molekularna charakterystyka inwazyjnych szczepów Escherichia Coli izolowanych z zakażeń układu pokarmowego” dr Urszula Kasprzykowska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

za pracę magisterską (3000 zł) p.t. „Peroksydacja lipidów w pediatrycznych mieszaninach do żywienia pozajelitowego” mgr Izabela Łuczak z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

– za pracę licencjacką/inżynierską (2000 zł) p.t. „Analiza sposobu żywienia i wybrane aspekty stylu życia u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit” Joanna Kamińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Mgr Ariel Liebert otrzymał wyróżnienie (1500 zł) za dwie prace magisterskie obronione na Wydziale Biologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy p.t. „Analiza wybranych parametrów morfologii krwi u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna leczonych adalimumabem” i Wydziale Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu p.t. „Statystyczna analiza morfologii krwi pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna – poszukiwanie pośrednich markerów nasilenia stanu zapalnego”.

Kapituła bardzo wysoko oceniła wartość naukową rozprawy dr. Jakuba Piwowarskiego, stwierdziła jednak, że jej tematyka nie jest wystarczająco silnie związana z nieswoistymi zapaleniami jelita.

Wszystkich laureatów bardzo proszę o przesłanie ma mój adres numerów kont bankowych, na które zostaną przekazane nagrody. O miejscu i terminie uroczystego wręczenia dyplomów zostaną Państwo powiadomieni. Chcielibyśmy, aby uroczystość ta odbyła się jak poprzednio w trakcie konferencji gastroenterologicznej.

dr hab. Małgorzata Mossakowska
Sekretarz Kapituły

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)