Towarzystwo J-elita » Wedolizumab refundowany dla pacjentów z wzjg. Informacje w sprawie czasu trwania terapii

Wedolizumab refundowany dla pacjentów z wzjg. Informacje w sprawie czasu trwania terapii

Dobre wiadomości dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG). Od 1 maja br. Ministerstwo Zdrowia objęło dla nich refundacją lek biologiczny Entyvio (wedolizumab).

Nasze wspólne ze środowiskiem gastroenterologów  i długotrwałe starania o objęcie programem lekowym wedolizumabu spełniło się. Co ważne, może być on stosowany u pacjentów, którzy nie byli leczeni biologicznie, jak i u tych, którzy utracili odpowiedź na leczenie infliksymabem. Mimo, że kryteria włączenia do programu są wyśrubowane, jest to ogromny postęp.

Nowy specyfik znalazł się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 26 kwietnia br. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2018 r. Wedolizumab został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (ICD-10 K51)”.

W związku z tym Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że szpitale i poradnie mające umowy na realizację wspomnianego programu lekowego mogą prowadzić leczenie nową substancją czynną od dnia 1 maja 2018 r. i nie jest konieczne oczekiwanie na wydanie odpowiedniego zarządzenia Prezesa NFZ czy dostosowanie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych.

Jednocześnie, w związku z wątpliwościami w sprawie realizacji programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (ICD-10 K51)”, Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii informuje, że czas trwania terapii danego pacjenta we wspomnianym programie lekowym, przy zmianie leku z wedolizumabu na infliksimab i odwrotnie, należy liczyć oddzielne dla każdego z leków. Zmiana terapii nie wymaga ponownej kwalifikacji do programu oraz zachowania odstępu czasowego między kolejnymi cyklami leczenia.

Ponieważ leki w programie mają różny mechanizm działania, dla każdego z tych leków należy stosować terapię indukcyjną i podtrzymującą, również w przypadku podjęcia decyzji o zmianie leku. Łączny czas terapii, tj. indukcja oraz podtrzymanie leczenia substancją czynną:

  • Infliksimab – maksymalnie 12 miesięcy,
  • wedolizumab – maksymalnie 54 tygodnie.

Zatem maksymalny czas leczenia pacjentów programie to suma maksymalnych czasów leczenia dla każdego z leków (12 miesięcy plus 54 tygodnie). Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia zwrócił się o przekazanie powyższego stanowiska placówkom realizującym program lekowy dla pacjentów z wzjg, a my przekazujemy je także pacjentom.

Pismo NFZ ws. wedolizumabu

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)