Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walny Zjazd Delegatów

Walny Zjazd Delegatów

Ponieważ liczba członków przekroczyła 300 osób, we wcześniejszych terminach odbyły się Walne Zjazdy członków Oddziałów Wojewódzkich oraz zebrania wyborcze w tych regionach, gdzie nie mamy jeszcze oddziałów. Jeden delegat przypadał na 10 członków i zostali oni wybrani na czteroletnią kadencję. Niestety nie wszędzie doszło do wyborów i nie wszystkie regiony są reprezentowane. Wybrano 31 delegatów, a w Walnym Zjeździe wzięło udział 29 osób. Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2006-2007 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006. Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek, podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Zarządowi absolutorium. Nastąpiły również zmiany w składzie Zarządu Głównego. W miejsce Ireneusza Dzika, Marka Lichoty i Jarosława Świerczyńskiego wybrano Małgorzatę Tylman (małopolskie) i Piotra Gólczyńskiego (kujawsko-pomorskie). Wcześniej podjęto uchwałę o sześcioosobowym składzie Zarządu Głównego. Omówiono również plan działań na najbliższe pół roku. Następny Walny Zjazd odbędzie się wiosną, gdyż jako organizacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego
jesteśmy zobowiązani do składania sprawozdań w ustawowo wyznaczanych terminach.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)