Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa J-elita

Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa J-elita

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zwołuje Walny Zjazd Delegatów na dzień 23.05.2015 rok (sobota), godz. 10:00 w Ośrodku Caritas Popowo-Letnisko k/ Warszawy  Al. Centaralna 6, 07-203 Somianka (przy trasie nr 62 Serock – Wyszków). W razie braku kworum, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 10:15.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w 2014 roku.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności w 2014 roku.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową za 2014r.
10. Uchwała w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2014.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z Walnego Zjazdu Delegatów z 7.06.2014r.
12. Wybór członka Zarządu.
13. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w Statucie i przeprowadzenie głosowania
nad Statutem z proponowanymi zmianami.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)