Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walny Zjazd Delegatów i Piknik w Warszawie

Walny Zjazd Delegatów i Piknik w Warszawie

W obradach wzięło udział tylko 16 delegatów. Podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2007 rok i udzielające absolutorium Zarządowi. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zezwolenia na przystąpienie do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Crohn i Colitis (European Federation of Crohn and Ulcerative Colitis Associations – EFCCA). Na wniosek Zarządu Głównego jednogłośnie podjęto decyzję o nadaniu członkostwa honorowego prof. dr hab. Grażynie Rydzewskiej, która od wielu lat jest jednym z najważniejszych orędowników walki o nowoczesną terapię nieswoistych zapaleń jelita. Na Zjeździe przedyskutowano plan działania Towarzystwa na lata 2008-2009. Postanowiono o zatrudnieniu asystenta. Zobowiązano Zarząd do usunięcia członków, którzy nie opłacali składek. Następny Walny Zjazd Delegatów odbędzie się 13 grudnia 2008 roku w Warszawie i połączony będzie ze spotkaniem integracyjno-szkoleniowym i spotkaniem choinkowym.

W tym samym dniu odbył się Wiosenny Piknik, połączony z wykładem Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii prof. dr hab. Grażyny Rydzewskiej. Piknik był imprezą rodzinną, podczas której rodzice mieli okazję skorzystać z konsultacji dietetyka – pani Urszuli Grochowskiej oraz pediatry – dr Piotra Albrechta. W tym czasie ich pociechy aktywnie spędzały czas na grach i zabawach na świeżym powietrzu. W pikniku wzięło udział ponad 100 osób.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)