Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walny Zjazd Delegatów EFCCA 2019. Nowa strategia, nowy – stary zarząd

Walny Zjazd Delegatów EFCCA 2019. Nowa strategia, nowy – stary zarząd

Tegoroczny Walny Zjazd Delegatów EFCCA odbył się w dniach 24-26 maja 2019 roku w Pradze. „J-elitę” reprezentowała prezes honorowa Małgorzata Mossakowska oraz sekretarz Towarzystwa Magdalena Sajak, która jest zarazem członkiem zarządu EFCCA.Zjazd, który zorganizowało czeskie stowarzyszenie pacjentów – Pacienti IBD, był bardzo ważnym wydarzeniem w życiu European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA). Prezes Salvatore Leone określił je mianem historycznego, gdyż w jego trakcie ogłoszono strategię EFCCA na lata 2019-2022. Wcześniej organizacja nie miała takiego dokumentu.

W strategii zdefiniowano na nowo misję EFCCA i jej wartości. Przede wszystkim określono jednak, które dziedziny życia chorych na NZJ i ich rodzin będą priorytetowe dla organizacji w każdym z trzech nadchodzących lat. W przyszłym roku tematem przewodnim będzie NZJ i praca – szeroki problem, obejmujący wszystkie kwestie, z którymi zmagają się chorzy na rynku pracy oraz w miejscu zatrudnienia. Jego ilustracją będą m.in. wyniki badania o kosztach pośrednich NZJ prowadzonego w całej Europie (oraz Argentynie) przez Towarzystwo „J-elita”, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie i Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pod patronatem EFCCA. Badanie ma na celu analizę kosztów pośrednich (niematerialnych, niewidocznych) NZJ w poszczególnych krajach oraz ich porównanie pomiędzy krajami. Jego wstępne wyniki przedstawiły Małgorzata Mossakowska – pomysłodawczyni badania oraz Magdalena Sajak, jego koordynator z ramienia EFCCA.

W tym roku trzem członkom zarządu EFCCA kończyła się dwuletnia kadencja. Podczas wyborów ponownie wybrano Ciarę Drohan z Irlandii, Natasę Theodosiou z Cypru oraz Magdalenę Sajak z Polski. Delegaci okazali im w ten sposób zaufanie i potwierdzili, że EFCCA zmierza w dobrym kierunku.

European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA), czyli Europejska Federacja Stowarzyszeń Crohna i Colitis Ulcerosa powstała w 1990 r. Ma siedzibę w Brukseli i skupia 36 krajowym stowarzyszeń pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelita (NZJ), nie tylko z Europy. Jej cel to poprawa jakości życia chorych z NZJ. Towarzystwo „J-elita” zostało przyjęte do federacji w kwietniu 2011 roku.

red.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim!