Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walny Zjazd Delegatów 06.04.2013

Walny Zjazd Delegatów 06.04.2013

Zarząd Główny Towarzystwa Wspierania Osób z NZJ „J-elita”, na mocy uchwały nr 2/2013 podjętej 22.01.2013r, zwołuje Walny Zjazd Delegatów na dzień 06.04.2013 (sobota) godz. 11:30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11:45.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności w roku 2012.
7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2012.
8. Zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego wraz z informacją dodatkową za rok 2012.
10. Uchwała w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2012.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z Walnego Zjazdu Delegatów 17 marca 2012r.
12. Ustąpienie Władz Towarzystwa (Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego) w związku z upływem czteroletniej kadencji (05.2009 – 04.2013).
13. Udzielnie absolutorium Zarządowi Głównemu za okres 05.2009 – 04.2013 (miniona kadencja).
14. Przedstawienie zadań do podziału pomiędzy członków Zarządu Głównego (Załącznik 1).
15. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego. Prezentacje kandydatów.
16. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
17. Głosowanie tajne i ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Załącznik nr 1 do porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa J-elita

Zadania do podziału pomiędzy członków Zarządu Głównego:
1. FINANSE – kontakt z księgowością, opracowanie budżetu, bieżące analizy.
2. SPRAWY MEDYCZNE – nadzór nad konkursem na prace naukowe, pisanie pism do MZ, NFZ, kontakt z lekarzami, wywiady.
3. SPOTKANIA/DNI EDUKACJI – organizacja spotkań, wraz (w miarę możliwości) z uczestnictwem w nich w całej Polsce.
4. TURNUSY WAKACYJNE – organizacja i uczestnictwo.
5. WYDAWNICTWA – Kwartalnik, poradniki – nadzór merytoryczny, koordynacja prac.
6. MARKETING i wizerunek – opracowania graficzne (plakaty, ulotki, banery…), dbałość o logo, kolorystykę itp.
7. STRONA www i MAILING – wygląd, aktualizacje, koordynacja masowej korespondencji.
8. LOGISTYKA wydawnictw – ile mamy materiałów, gdzie je wysyłamy, kontakt ze szpitalami i innymi placówkami dostającymi nasze materiały. Wysyłka bieżąca i masowa (Kwartalnik).
9. INNE ORGANIZACJE – reprezentacja do innych stowarzyszeń, fundacji, kół naukowych, EFCCA.
10. FUNDRAISING – zdobywanie i rozliczanie grantów.
11. KONTAKTY ZE SPONSORAMI – firmy farmaceutyczne, darczyńcy rzeczowi.
12. NADZÓR/KONTAKT z REGIONAMI – wybory władz lokalnych, działalność oddziałów, zawiązywanie/rozwiązywanie oddziałów, wybór delegatów.
13. OBSŁUGA PRAWNA – opiniowanie umów, przegląd orzecznictwa ważnego dla działalności J-elity.

Zapraszamy nie tylko Delegatów, ale wszystkich zainteresowanych przyszłością J-elity.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)