Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego

Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego

Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się 07.06.2014 roku, godz. 10.15 w pierwszym terminie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 10.30.

Miejsce: Siedziba Towarzystwa „J-elita”, Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4.

Na zebraniu będzie również możliwość opłacenia zaległych składek.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Oddziału.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2013.
7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2013.
8. Przedstawienie planu działalności Oddziału Mazowieckiego na 2014 rok.
9. Dyskusja i głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu Oddziału Mazowieckiego.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Jest to najważniejsze zebranie w ciągu roku, na którym obecność jest obowiązkowa dla każdego Członka naszego Oddziału.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania wiadomości oraz przybycia na adres mailowy biuro@j-elita.org.pl.

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)