Przejdź do treści
Towarzystwo J-elita » Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego 6 maja 2017 r.

Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego 6 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” zwołuje  Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego na dzień 6 maja 2017 roku (sobota), godzina 9.45 w Warszawie przy ul. Trojdena 4.

W razie braku kworum, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 10:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Oddziału.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2016.
7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2016.
8. Wybór Władz Oddziału
9. Wybór Delegatów Oddziału Mazowieckiego na Walny Zjazd Towarzystwa „J-elita”.
10. Przedstawienie planu działalności Oddziału Mazowieckiego na 2017 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

 

W imieniu
Zarządu Oddziału Mazowieckiego Towarzystwa „J-elita”
Agnieszka Gołębiewska

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim :)